Home แนวคิดชีวิต 3 คาถา เรียงทรัพย์ เงินทอง โชคลาภ ชีวิตที่ดีขึ้น

3 คาถา เรียงทรัพย์ เงินทอง โชคลาภ ชีวิตที่ดีขึ้น

6 second read
0
743
3 คาถา เรียงทรัพย์ เงินทอง โชคลาภ ชีวิตที่ดีขึ้น

3 คาถา เรียงทรัพย์ เงินทอง โชคลาภ ชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับในคืนนี้ อ ย่ า ลืมที่จะทำการสวด 3 คาถาเรียกเงินเรียกทอง

เป็นคาถาที่มีความศักดิ์สิท ธิ์มากในเรื่องของโชคลาภ ได้มาจากเกจิอาจารย์

ชื่อดังอย่ างหลวงพ่อฤาษีลิงดำ หลวงพ่อรวย หลวงพ่อปาน ซึ่งทั้ง 3 คาถานี้

นำมาสวดภาวนา จะช่วยเรื่องของ การเสริมสร้างสมาธิ สติปัญญา

อีกทั้งยังเป็นเหมือนกัน เสริมบุญบารมีให้แก่ ชีวิตของคุณด้วย

คาถาโชคลาภที่ 1 คาถาเงินล้าน ของ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

คาถาเรียกเงิน คาถาเงินล้าน ของหลวง พ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง

สวดมนต์ภาวนา เป็นประจำทุกวัน วันละ 9 จบ ตั้ง นะโม 3 จบ

นาสังสิโม พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ คาถาปัดอุปสรรค

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม คาถาเงินแสน

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันต ุเม คาถาลาภไม่ขาดสาย

มิเตภาหุหะติ คาถาเงินล้าน พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ

มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า

สัมปะติจฉามิ คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

บูชา 9 จบ ตัวคาถา ต้องว่าทั้งหมด หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

ได้กล่าวเกี่ยวกับ ความเป็นมา ของคาถาเงินล้าน

ก่อนที่มาอยู่วัดท่าซุงนะ ฉันอยู่กระต๊อบ เงินร้อยก็หา ย า ก สำหรับคนทำบุญ

คาถาวิระทะโย ก็ทำเรื่อยๆ ไป ต่อมาท่านก็มาหา ก็บอกว่าคาถาบทนี้นะ

ที่เขาทำพระวัด พนัญเชิญองค์แรก มีเจ้าอาวาสองค์แรก ท่านไปนั่งก ร ร มฐาน

และเสกด้วยคาถาบทนี้ ๓ ปี ท่านให้ดูตัว อ ย่ า ง วัดพนัญเชิง เงินขาดไหม

ฉันก็ทำมาเรื่อย มาอีกปีหนึ่ง กำลังบวงสรวง ท่านบอกว่า คาถาบทนี้

เป็นคาถาเงินแสนนะ ก็ใช้คาถาบทนั้นมาประมาณครึ่งปี คนมาทอดกฐิน

ผ้าป่าได้เงินเป็นแสน นี่เห็นชัดนะ แล้วต่อมาอีกปีหนึ่ง ท่านบอกว่า

คาถาบทนี้ เป็นคาถาเงินล้านนะ ให้ว่าต่อเนื่องกันไป แล้วไปลง คาถาวิระทะโย

ต่อมาก็จริงๆ เพราะปี ๒๕๒๗ ก็ใช้เงิน เดือนเป็นล้าน ซึ่งไอ้อย่ างนี้เราก็คิดไม่ออก

ต้องค่อยๆ ใจเย็น เวลาว่าไป อ ย่ า ไปว่าหวังเอาลาภ คือต้องภาวนาด้วยนะ

ถ้าทางที่ดีเวลา ภาวนาก ร ร มฐาน พอจิตสบายน่ะต่อเลย เพราะเวลาก ร ร มฐาน

นี่จิตเป็นฌาน ใช่ไหม เอา อ ย่ า ง นี้ดีกว่า เวลาฝึกมโนมยิทธิ ออกไปให้ได้นั้น

ออกไปเดี๋ยวเดียวก็ได้ ออกไปได้นี่จิตเป็นฌาน ๔ เข้าเขตพระนิพพานได้

จิตสะอาดถึงที่สุด กลับลงมาต่อด้วย คาถาบทนี้เลย มากน้อยก็ช่าง ให้หลับไปเลย

คือถ้าจิตสะอาดมาก ผลก็เกิดเร็ว ก็สงสัยเหมือนกันนะ เมื่อปี ๒๕๒๖ ท่านบอกว่า

ปี ๒๕๒๗ มีอะไรบ้างก็ตุนๆ ไว้บ้างนะ ปี ๒๕๒๘ จะเครียดมาก การค้าของใคร

ถ้าทรงตัวได้ก็ถือว่าดีไว้ก่อน อันนี้ท่านบอกว่า ถ้าลูกเราจะจนก็จนไม่เท่าเขา

อ ย่ า ง ไรก็ตาม บทสวดมนต์คาถาเรียกเงิน คาถาเงินล้าน ก็เป็นเพียง

เครื่องยึดเหนี่ยว จิตใจทำให้ เรามีสติขณะที่เรา กำลังเพ่งจิตตอนที่

สวดคาถาเรียกเงิน คาถาเงินล้าน หรือท่องคาถาอยู่

คาถาโชคลาภที่ 2 คาถาเรียกเงิน เสริมทรัพย์ หลวงพ่อปาน 

ตั้งนะโม 3 จบ พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ ว่า ๑ จบ

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา

วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหมฯ

ใช้สวดภาวนา เวลาตื่นนอน ๓ จบ หรือเวลาใส่บาตร ๑ จบ ก่อนนอน ๓ จบ

หรือเวลาค้าขายจะ ทําให้มีโภคทรัพย์มากมาย เรียกเงิน เรียกทอง โชคลาภ ค้าขายร่ำรวย

คาถาโชคลาภที่ 3 คาถามหาลาภ หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก

ตั้งนะโม 3 จบ สัมพุทธชิตา จะสัจจานิ เกรัตน์สะ พระพุทธชิตา สัพพะโส

คุณะวิภา สัมปัจโต นะรุตตะโม มหาลาภัง สัพพะสิทธิ ภะวันตุเม

ท่องคาถามหาโชค ให้ลาภเงินทอง สวดมนต์กันไปแล้ว ก็ อ ย่ า ลืม

ทำบุญทำทาน เผื่อแผ่แบ่งปันให้แก่ผู้ย ากไร้ ด้อยโอกาส และที่สำคัญ

คือ ขยันทำมาหากิน ซื่อสัตย์สุจริตต่องาน และลูกค้าของ

ตัวเองกัน ด้วยนะคะ ขอให้พระคุ้มครอง ทุกคนค่ะ

ขอขอบคุณที่มา Postsod

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…