Home แนวคิดชีวิต 19 คำพูด ที่ไม่ควรพูดกับลูกๆ

19 คำพูด ที่ไม่ควรพูดกับลูกๆ

6 second read
0
448
19 คำพูด ที่ไม่ควรพูดกับลูกๆ

19 คำพูด ที่ไม่ควรพูดกับลูกๆ

1 หยุดกวนซะที ได้ไหม

บางครั้งคุณแม่อาจ ต้องการเวลาส่วนตัวบ้าง แต่หากคุณแม่

บอกลูกว่า อ ย่ า มายุ่งอยู่บ่อยๆ ลูกคุณอาจจะไม่คุยกับ

คุณแม่อีกต่อไปเล ยก็ได้นะ ยังไงลองอธิบาย ให้ลูกฟังถึงเหตุผลดีๆ

อย่ างเช่น คุณแม่ขอเวลา ทำธุระส่วนตัวสัก 2-3 นาที

ได้ไหมงี้ แล้วแม่จะ คุยกับห นูอีกที

2 เดี๋ยวติเลย

ผู้ปกครองหลายๆ คนคิดว่า การลงไม้ลงมือ มันจะทำให้ลูก

เชื่อฟังได้แต่หารู้ไม่ การติ่เขา การล งโท ษเขา แบบหนักๆ

อาจไม่ได้ส่งผลดี แต่กลับใช้ได้ผล แค่ในช่วงแรกๆ เท่านั้น

แล้วสุดท้าย ก็จะใช้ไม่ได้ผล อีกต่อไป

3 หุ บป าก และก็อยู่เงียบๆ ไปซะ

เด็ กในวัยที่กำลังหัดพูด มักจะพูดตลอด เวลาอาจจะพูดผิ ด ถูกบ้าง

หากเขาพูดจาไม่เหมาะสม คุณแม่ควรจะสอน เขาดีๆแทนที่จะบอกว่า

ให้หุ บปาก แบบนั้นน่ะ ลูกจะเก็บกด ไม่กล้าแสดงออก

และอาจมีพัฒนาการ ทางการพูด ที่ช้าลงด้วย

4 ทำไมกันทำไมน่ารำค าญเช่นนี้

คำนี้จะบั่ น ทอ น ความรู้สึกและความ เชื่อมั่นของลูกได้อาจจะ

ทำให้เขาเริ่มไม่มั่นใจ ว่าตกลงแล้วพ่อแม่ รักเขาอยู่ไหม

ความมั่นคงในจิตใจ ของลูกจึงเป็น สิ่งสำคัญ

และเป็น พื้นฐานต่อ ไปในอนาคต ด้วยนะ

5 ต่อว่าลูก แบบนั้นแบบนี้

เพราะการบอกว่า เขาเป็นคนซุ่ มซ่ าม นิสัยไม่ดีนั้น

มันไม่ได้ช่วยให้ เขามีความมั่นใจ หรือรู้สึกมีคุณค่ามากขึ้นเลย

แม้ว่าคุณจะไม่ได้พูด กับเขาโดยตรง แต่สุดท้ายแล้วลูกคุณ

ก็จะเชื่อว่าเขา เป็นคนที่แ ย่ เหมือนที่ คุณแม่พูดจริงๆ นั่นแหละ

6 ทำแบบนี้เดี๋ยวพ่อแม่ ไม่รักนะ

คำว่าไม่รัก จะมีผลกร ะท บต่อ ความรู้สึกภายในใจ

ลูกได้เป็นอย่ างดี แม้จะคิดว่ายังไง ลูกก็รู้อยู่แล้วว่า

คุณแม่รัก เขาแต่ลึดๆ ในความ เป็นจริงนั้น

คำพูดนี้บั่ นท อ นความรู้สึก เขามากเลยจริงๆ

7 เป็นเด็ ก ข ี้ แ พ้

การที่เรียกลูกว่าเด็ ก ข ี้ แ พ้ จะทำให้ลูก คุณอาจรู้สึกละอ ายใจ

คุณแม่ควรฝึกให้ ลูกรู้จักการฝึกฝน ฝึกความพย าย ามจะดีกว่า

การที่คุณแม่ พูดทำร้ ายจิตใจลูก แทนที่ลูกจะ มีความพย าย ามขึ้น

กลับยิ่งทำให้ลูก มีพฤติกร ร มที่ถ ดถ อย หรืออาจข า ดความเชื่อมั่น

และไม่กล้า ที่จะตัดสินใจ อะไรได้ด้วย ตัวเองทั้งนั้น

8 ล้ อเลี ยนข้อด้ อย

เป็นสิ่งต้องห้ ามสำหรับ คุณพ่อคุณแม่เลยล่ะ ไม่ควรที่ล้ อเลี ยน

หรือเรียกลูกด้วย ชื่ออื่นๆ เลย เพราะมันอาจ ทำให้ลูกสู ญเสี ย

ความมั่นใจ เช่น อ้ วน แห้ ง สิ ว รัยงี้

9 เป็นลูก ผู้ชายหน่อยสิ

คำนี้ก็ไม่ควรที่จะใช้ กับลูกนอกจากจะปิ ดกั้ น พัฒนาการ

ของเขาแล้ว ยังทำให้ลูกสั บส น มากกว่าเดิมว่า การเป็นลูกผู้ช าย

ต้องทำยังไงหรือ ยังไงก็ต ามคุณแม่ ควรอธิบายเพิ่มว่า

ลูกควรทำอะไรบ้าง และทำเพราะอะไร เขาจะได้รู้

10 รอให้พ่อรู้ก่อนเถอะ

เพราะบางที คุณแม่มักจะชอบ ขู่ เช่น เดี๋ยวรอให้ พ่อรู้ก่อนเถอะ

และปั ญห าก็คือ เมื่อลูกโตขึ้น เขาก็จะรู้ว่าคุณแม่ก็แค่ ขู่ แหละ

ไม่ทำอะไรเขาหรอก มันก็อาจกลาย เป็นว่าไม่ฟังคุณแม่

11 แม่ตั ดห นูแล้วนะ

เมื่อคุณแม่รู้สึกโ ก รธมากๆ อาจเผลอพูด กับลูกไปว่าแม่ตัดแล้ว

แต่ใน ความเป็นจริงลูก ยังต้องพึ่งพิงอาศัย อาห าร ความรัก

จากคุณแม่คุณพ่ออยู่ไง ฉะนั้น หากพูดไปแล้วอาจเป็นการทำร้ ายจิตใจ

ความรู้สึกของลูก อาจจะทำล า ย ความสัมพันธ์ ก็เป็นได้

12 ทำไมไม่ เหมือนลูกคนอื่นเขาเลยนะ

แม่ไม่ควรที่เอาลูกตัวเอง ไปเปรียบเทียบ กับคนอื่น เราควรเข้าใจ

ว่าเด็ กแต่ละคน ไม่เหมือนกัน พย าย ามทำให้ลูกรู้ว่า

พวกเขาพิเศษ กันคนละแบบ จะดีกว่านะ

13 ชอบสั่งให้ทำ

แม้หน้าที่ของ คุณแม่คือควรสอนให้ลูก เชื่อฟังในสิ่งที่เราพูด

แต่ยังไงก็ไม่ควรที่จะพูด ลอยๆ ออกมา โดยไม่มีเหตุมีผล

และไม่อธิบายอะไรเพิ่ม เพราะลูกจะมีความเคย ชินว่าทำต ามไปวันๆ

14 ทำไม ทำอะไรไม่ได้สั กอย่ างเลยล่ะ

ประโยคนี้เป็น คำที่ฟังแล้ว อาจทำให้ลูกสู ญเสียความมั่นใจ

ไปเลยก็ได้ ลูกอาจไม่กล้าลองทำ สิ่งใหม่ๆ อีกต่อไป

ซึ่งจะเป็นผลเสี ยในระยะย าว ฉะนั้น ลองเปลี่ยนเป็นคำพูด

ที่ให้กำลังใจ เวลาลูกทำสิ่งที่ไม่เคย ทำ แบบนี้น่าจะดีต่อตัวลูกนะ

15 เก็บอารมณ์เดี๋ยวนี้

คุณแม่มักหวังดี โดยการบอกลูกว่า ไม่ต้องเศ ร้า หรือไม่ต้องกลั ว

เพื่อล็ อคอารมณ์ลูก ไม่ให้เกิดปัญหาในทีหลัง ที่จริงแล้ว

การเก็บอารมณ์ มากจนเกินไป ไม่แสดงออกนั้น จะทำให้ลูก

เป็นคนเก็ บก ด ทีนี้ก็รอเวลา ร ะ เบิ ด อารมณ์ ในภายหลัง

16 ชมพร่ำเพรื่อ

เพราะบางที การชมลูโดยพ ร่ำเพ รื่อ ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดี หากชม

ลูกบ่อยเกินไป คำชมนั้น ก็อาจจะดูไม่มี ความหม าย

ทั้งกลายเป็นว่า ลูกคิดว่าเป็นเรื่องปกติ ที่จะได้รับคำชมเหล่านั้น

ควรคำชมใช้ แค่บางโอกาส ที่เขาทำตัวให้ น่าชื่นชมก็พอแล้ว

17 หากห นูทำอย่ างนั้นอย่ างนี้แล้วแม่จะให้

การติดสิ นบ นลูก จะทำให้เขารู้สึกได้ว่า ทำเพียงเพื่อ ให้ได้รางวั ล

แต่ไม่ได้เกิด มาจาก ความพย าย ามของเขาเลย ลูกจะเรียนรู้ว่า ก

ารทำความดีนั้น ต้องมีสิ นรา งวั ลจ้าง และถ้าหากคุณแม่ ลืมคำสั ญญา

ที่ให้กับลูกแล้ว เขาจะเรียนรู้ว่าคำสัญญานั้ นไม่มีความหมา ยอะไร

18 ไม่อย ากจะเชื่อเลย ลูกจะทำแบบนี้

การที่คุณแม่ไป บอกลูกว่าไม่อย ากจะเชื่อ เลยว่าลูกจะทำแบบนี้

อาจทำให้ลูก รู้สึกไม่มีความมั่นใจ ทั้งยังโตขึ้นมาด้วยความรู้สึก

ที่ ว่าเขาทำอะไรก็ผิ ด และไม่มีวันทำ ถูกสักอย่ างเลย

คุณแม่ควร ที่พย าย ามพูด กับลูกดีๆ

19 ไม่น่าเชื่อว่า ลูกจะคิดเรื่องไร้ส าระอย่ างนี้

ตอนที่ลูกเดิน กระแท กเท้ า หรือเดินช นประตู แบบไม่ได้ตั้งใจนั้น

เขาอาจมีเรื่องกั งว ลใจอยู่ เมื่อคุณแม่ไปต่อว่า ลูกอาจจะรู้สึกเหมือนว่า

ถูกปฏิเสธดูเป็นคนไ ร้ค่ า ทั้งยังต้องการแยกตัวออกห่าง จากพ่อแม่มากขึ้น

ฉะนั้นควรรอจังหวะ ที่เหมาะสมก่อน และค่อยพูดว่า แม่อาจเห็นเรื่องนี้

ในมุมมองที่ต่างออกไป ไหนลองเล่าเรื่องของ ห นูใหม่อีกครั้ง

แล้วเรามาหา ข้อสรุปด้วยกันอีกที แบบนี้ก็จะดีขึ้นกว่าเดิม เห็นไหมว่า

บางคำพูดมันช่างอ่ อนไหว ก่อนจะพูดอะไรนั้น ก็ขอให้ได้คิดดีๆ

ก่อนที่จะพูดมันออกมา ก็เพื่อความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างครอบครัวของเรา

ขอขอบคุณที่มา kiadtikun

Check Also

เรื่อง 5 เรื่อง ที่ผู้หญิงส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้ชาย

เรื่อง 5 เรื่อง ที่ผู้หญิงส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้ชาย 1 ไม่รักไม่ได้แปลว่าเป็นคนไม่ดี…