Home แนวคิดชีวิต 15 สิ่งที่ทำให้คุณเข้าใจว่า ความสุขสงบ อยู่ใกล้ๆนี่เอง

15 สิ่งที่ทำให้คุณเข้าใจว่า ความสุขสงบ อยู่ใกล้ๆนี่เอง

8 second read
0
672

15 สิ่งที่ทำให้คุณเข้าใจว่า ความสุขสงบ อยู่ใกล้ๆนี่เอง

1 เมื่อมีสุข ขอให้มองความสุข

รู้สึกกับความสุขแต่ให้เว้นที่ว่าง เอาไว้บ้างว่าความสุขนั้น ย่อมมีวันจากเราไปไม่ช้าก็เร็ว

2 เมื่อมี ทุ ก ข์ ขอให้มองความ ทุ ก ข์

แล้ววางจิตใจไว้เหนือ ทุ ก ข์ ทุ ก ข์ ส่วน ทุ ก ข์ เราส่วนเรายกจิตยกใจของเราขึ้น

จากความ ทุ ก ข์ ให้ได้ด้วยการกำหนดคความเป็นกลาง มองความ ทุ ก ข์ เหมือนเราไม่ได้เป็นผู้ ทุ ก ข์

3 ทำปัจจุบันตรงหน้า ระหว่างการใช้ชีวิต

ควรมีสติระลึกรู้ว่าขณะนี้ ตนเองกำลังทำอะไรอยู่ กำลังทำงานก็อยู่กับงาน

กำลังเดินก็อยู่กับการเดิน มองต้นไม้ให้เห็นต้นไม้ มองฟ้าให้เห็นฟ้าฟังเสียง

นกร้องก็ขอให้ได้ยินเสียงนั้น เหล่านี้คือการกำหนด ใจลงสู่ปัจจุบันทั้งสิ้น

4 ความ เ ล ว ที่ทำอยู่ควรละ ลด และเลิก

แต่ไม่ต้องโทษโกรธ เคืองตนเอง พ ย า ย า ม ควบคุมคำพูดการกระทำ

ของเราให้อยู่ในคุณงามความดี เพื่อไม่ให้สร้างความ เดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่น

5 ความดีที่มีอยู่ ควรเพิ่มพูน

ส่งเสริมให้งอกงามยิ่งๆขึ้นไป ภูมิใจในความเป็นคนดี ของตนแม้มันจะเป็นเพียง

ความดีเล็กๆแต่ ต้นไม้ใหญ่ก็เคยเป็น ต้นกล้ามาก่อนเช่นกัน

ควรสร้างเหตุปัจจัย ให้ความดีของ ตนได้เติบโตต่อไป

6 รักผู้อื่นให้มากขึ้น

ไม่เช่นนั้นเราก็ไม่ อาจรักตนเอง อ ย่ า ง ถูกต้องได้ ความรักนั้นจำเป็น

ต้องเรียนรู้ ผ่ า น การรักผู้อื่นจงรักผู้อื่น อ ย่ า ง ไม่เห็นแก่ตัว

จงให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ฝึกตนเองให้เป็นผู้ให้ที่ให้เป็น

แล้วความรักที่เรางงๆ ยู่ ก็จะเดินไปสู่ความเป็น รักที่แท้จริงได้

7 ความคิดโหยหาอดีต

และความกังวลในอนาคตนั้น เป็นความคิดที่สูญเปล่า และเป็นโทษ

เสียเป็นส่วนใหญ่ ถ้าเป็นไปได้ควรคิดให้น้อย แทนที่ความคิดไร้ประโยชน์

เหล่านั้นด้วยการทำสมาธิ กำหนดลมหายใจ หรือการพิจารณาชีวิต

ในมุมที่สร้างสรรค์ เราต้องตระหนักว่า ความ ทุ ก ข์ คือก้อนความคิดที่สร้าง

มาจากเวลาที่นอกเหนือ จากปัจจุบันเมื่อเรารวมใจ ของเราลงสู่ปัจจุบัน

ได้เมื่อไหร่ทั้งอดีต และอนาคตก็จะไม่สามารถ ทำ ร้ า ย เราได้

8 ทำล า ยวงจร อุ บ า ท ของชีวิต

ด้วยการใส่ กิ จ ก ร ร มดีๆ เข้าไป เช่นการตื่นให้เช้าขึ้น กำหนดเวลากินอยู่หลับ

นอนขับถ่ายให้เป็นเวลา ใส่ตารางการออกกำลังกาย ลงไปบ้างทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ให้จิตวิญญาณของตน ตระหนักถึงความเป็น ระบบระเบียบของชีวิต

อ ย่ า ใช้ชีวิตแบบเดิมๆ เพราะนั่นอาจเป็น จุดเริ่มต้นของโ ร คซึมเศร้า

และปัญหา ทางใจอื่นๆ ที่จะตามมา

9 จงรักในหน้าที่ของตน

และ พ ย า ย า ม เชื่อโยงหน้าที่ ของตนไว้กับประโยชน์ ของผู้อื่นหรือประโยชน์

ของสังคมคิดให้ออกว่าหน้าที่ ของเราสามารถช่วยอะไร สังคมหรือผู้อื่นได้บ้าง

และ ข ย า ย ความรู้สึก นึกคิดตรงนั้นให้งอกงาม ในใจการงานของเรา

ก็จะเปลี่ยนจากการทำงาน เป็นการทำบุญ กลายเป็นคนที่มีใจ

และหน้าที่ อันเป็นกุศล อยู่ตลอดเวลา

10 ย้ำเตือนตนเองอยู่เสมอ

ว่าสิ่งต่างๆนั้นอยู่ด้วย เหตุปัจจัย อ ย่ า คาดหวังในผล แต่จงสร้างเหตุ

อ ย่ า คาดหวังในรักที่ดี แต่จงสร้างเหตุแห่งรักที่ดี อ ย่ า คาดหวังในความร่ำรวย

ให้มากเกินไปแต่จงสร้างเหตุแห่ง ความร่ำรวยให้เกิดขึ้นสิ่งนี้ เองคือการทำทุก อ ย่ า ง

ด้วยจิตว่างเมื่อทำทุก อ ย่ า ง ด้วยจิตว่าง ได้แล้วชีวิตก็จะพบกับหนทาง แห่งความดีงามและความสุขได้ง่ายขึ้น

11 มองไปรอบข้าง

ถามตนเองว่ามีใครบ้างที่มี ความหมายกับชีวิตของเรา มีใครบ้างที่มีบุญคุณ

กับชีวิตของเราบุคคลเหล่านี้ คือบุคคลที่เราต้อง ดูแลไม่อาจละเลย

ขอให้มองไปยังเขาเหล่านั้น แล้วถามตนเองว่า เราจะทำอะไรเพื่อเขาได้บ้าง

และลงมือทำทันที อ ย่ า ได้รีรอ เพราะเวลาไม่อาจ ย้อนคืนได้ใหม่

12 อ ย่ า พูดในสิ่งไม่ดี

อ ย่ า พูดโกหก อ ย่ า พูดความจริงที่ไร้ประโยชน์ อ ย่ า พูดจาทำลายน้ำใจบุคคลอื่น

อ ย่ า พูดจาดูถูกตนเอง และ อ ย่ า พูดอะไรที่ทำลายสังคม บุคคลและศาสนาที่ตนนับถือ

13 จงฝึกจิตใจของตน

ขัดเกลาจิตใจของตนด้วย การกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ฝึกคิด อ ย่ า ง เท่าทัน

ฝึกสมาธิฝึกกำหนดรู้ตามจริง เพราะชีวิตคือสิ่งไม่แน่นอน และไม่อาจคาดเดาได้

ดังนั้นเราจำเป็นต้อง เตรียมพร้อมในทุก สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น

เราต้องเตรียมความแข็งแรง ของจิตใจไว้เพราะการทำใจ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับผู้ไม่เคยฝึกฝน

14 ขอขวัญที่ดีที่สุดคือ รอยยิ้ม กำลังใจ

และความจริงใจ จงแจกจ่ายของขวัญเหล่านี้ ไปยังผู้คนที่พบเห็นทำให้

เป็นนิสัยแล้วมิตรภาพดีๆ จะเกิดขึ้นใน ชีวิตของเราทุกวัน

15 ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จงบอกตัวเองว่า สิ่งนั้นจะ ผ่ า น เราไปเสมอ

ไม่ว่าสุข ทุ ก ข์ ดีใจเสียใจ จงมองดูเวลาให้เวลาได้ ทำหน้าที่ของมันจงอดทน

เข้มแข็ง อ ย่ า ยอมแพ้ในสิ่ง ใดก็ตามจงขอบคุณตัวเอง ที่พาชีวิตมาจนถึงวันนี้

ขอบคุณลมหายใจ และสรรพสิ่งทั้งหลายที่ ให้โอกาสเราได้เรียนรู้ชีวิต

และสร้างสติปัญญาให้เจริญ งอกงามในจิตวิญญาณของเรา ขอให้บอกกับตนเองเสมอว่า

เราคือบุคคลที่โชคดีที่สุด ในโลกแล้วที่ได้เป็น เจ้าของชีวิตของเราเอง

จงใช้มันจงใช้ชีวิต ทำชีวิตของตนเองให้มีคุณค่าที่สุด สมดังที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์

ผู้ประเสริฐในชาตินี้ ขอให้โชคดีได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆ กันทุกคนครับ

ขอขอบคุณที่มา จาก today.line.me, verrysmilejung

Check Also

(เรื่องเตือนสติ) บางคนกินหรูอยู่สบาย แต่ก็ยังมีหนี้เยอะแยะ

(เรื่องเตือนสติ) บางคนกินหรูอยู่สบาย แต่ก็ยังมีหนี้เยอะแยะ คนสมัยนี้ ชอบใช้เงิ นฟุ่มเฟือย …