Home แนวคิดชีวิต 15 สิ่งที่ทำให้คุณเข้าใจว่า ความสุขสงบ อยู่ใกล้ๆนี่เอง

15 สิ่งที่ทำให้คุณเข้าใจว่า ความสุขสงบ อยู่ใกล้ๆนี่เอง

8 second read
0
860

15 สิ่งที่ทำให้คุณเข้าใจว่า ความสุขสงบ อยู่ใกล้ๆนี่เอง

1 เมื่อมีสุข ขอให้มองความสุข

รู้สึกกับความสุขแต่ให้เว้นที่ว่าง เอาไว้บ้างว่าความสุขนั้น ย่อมมีวันจากเราไปไม่ช้าก็เร็ว

2 เมื่อมี ทุ ก ข์ ขอให้มองความ ทุ ก ข์

แล้ววางจิตใจไว้เหนือ ทุ ก ข์ ทุ ก ข์ ส่วน ทุ ก ข์ เราส่วนเรายกจิตยกใจของเราขึ้น

จากความ ทุ ก ข์ ให้ได้ด้วยการกำหนดคความเป็นกลาง มองความ ทุ ก ข์ เหมือนเราไม่ได้เป็นผู้ ทุ ก ข์

3 ทำปัจจุบันตรงหน้า ระหว่างการใช้ชีวิต

ควรมีสติระลึกรู้ว่าขณะนี้ ตนเองกำลังทำอะไรอยู่ กำลังทำงานก็อยู่กับงาน

กำลังเดินก็อยู่กับการเดิน มองต้นไม้ให้เห็นต้นไม้ มองฟ้าให้เห็นฟ้าฟังเสียง

นกร้องก็ขอให้ได้ยินเสียงนั้น เหล่านี้คือการกำหนด ใจลงสู่ปัจจุบันทั้งสิ้น

4 ความ เ ล ว ที่ทำอยู่ควรละ ลด และเลิก

แต่ไม่ต้องโทษโกรธ เคืองตนเอง พ ย า ย า ม ควบคุมคำพูดการกระทำ

ของเราให้อยู่ในคุณงามความดี เพื่อไม่ให้สร้างความ เดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่น

5 ความดีที่มีอยู่ ควรเพิ่มพูน

ส่งเสริมให้งอกงามยิ่งๆขึ้นไป ภูมิใจในความเป็นคนดี ของตนแม้มันจะเป็นเพียง

ความดีเล็กๆแต่ ต้นไม้ใหญ่ก็เคยเป็น ต้นกล้ามาก่อนเช่นกัน

ควรสร้างเหตุปัจจัย ให้ความดีของ ตนได้เติบโตต่อไป

6 รักผู้อื่นให้มากขึ้น

ไม่เช่นนั้นเราก็ไม่ อาจรักตนเอง อ ย่ า ง ถูกต้องได้ ความรักนั้นจำเป็น

ต้องเรียนรู้ ผ่ า น การรักผู้อื่นจงรักผู้อื่น อ ย่ า ง ไม่เห็นแก่ตัว

จงให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ฝึกตนเองให้เป็นผู้ให้ที่ให้เป็น

แล้วความรักที่เรางงๆ ยู่ ก็จะเดินไปสู่ความเป็น รักที่แท้จริงได้

7 ความคิดโหยหาอดีต

และความกังวลในอนาคตนั้น เป็นความคิดที่สูญเปล่า และเป็นโทษ

เสียเป็นส่วนใหญ่ ถ้าเป็นไปได้ควรคิดให้น้อย แทนที่ความคิดไร้ประโยชน์

เหล่านั้นด้วยการทำสมาธิ กำหนดลมหายใจ หรือการพิจารณาชีวิต

ในมุมที่สร้างสรรค์ เราต้องตระหนักว่า ความ ทุ ก ข์ คือก้อนความคิดที่สร้าง

มาจากเวลาที่นอกเหนือ จากปัจจุบันเมื่อเรารวมใจ ของเราลงสู่ปัจจุบัน

ได้เมื่อไหร่ทั้งอดีต และอนาคตก็จะไม่สามารถ ทำ ร้ า ย เราได้

8 ทำล า ยวงจร อุ บ า ท ของชีวิต

ด้วยการใส่ กิ จ ก ร ร มดีๆ เข้าไป เช่นการตื่นให้เช้าขึ้น กำหนดเวลากินอยู่หลับ

นอนขับถ่ายให้เป็นเวลา ใส่ตารางการออกกำลังกาย ลงไปบ้างทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ให้จิตวิญญาณของตน ตระหนักถึงความเป็น ระบบระเบียบของชีวิต

อ ย่ า ใช้ชีวิตแบบเดิมๆ เพราะนั่นอาจเป็น จุดเริ่มต้นของโ ร คซึมเศร้า

และปัญหา ทางใจอื่นๆ ที่จะตามมา

9 จงรักในหน้าที่ของตน

และ พ ย า ย า ม เชื่อโยงหน้าที่ ของตนไว้กับประโยชน์ ของผู้อื่นหรือประโยชน์

ของสังคมคิดให้ออกว่าหน้าที่ ของเราสามารถช่วยอะไร สังคมหรือผู้อื่นได้บ้าง

และ ข ย า ย ความรู้สึก นึกคิดตรงนั้นให้งอกงาม ในใจการงานของเรา

ก็จะเปลี่ยนจากการทำงาน เป็นการทำบุญ กลายเป็นคนที่มีใจ

และหน้าที่ อันเป็นกุศล อยู่ตลอดเวลา

10 ย้ำเตือนตนเองอยู่เสมอ

ว่าสิ่งต่างๆนั้นอยู่ด้วย เหตุปัจจัย อ ย่ า คาดหวังในผล แต่จงสร้างเหตุ

อ ย่ า คาดหวังในรักที่ดี แต่จงสร้างเหตุแห่งรักที่ดี อ ย่ า คาดหวังในความร่ำรวย

ให้มากเกินไปแต่จงสร้างเหตุแห่ง ความร่ำรวยให้เกิดขึ้นสิ่งนี้ เองคือการทำทุก อ ย่ า ง

ด้วยจิตว่างเมื่อทำทุก อ ย่ า ง ด้วยจิตว่าง ได้แล้วชีวิตก็จะพบกับหนทาง แห่งความดีงามและความสุขได้ง่ายขึ้น

11 มองไปรอบข้าง

ถามตนเองว่ามีใครบ้างที่มี ความหมายกับชีวิตของเรา มีใครบ้างที่มีบุญคุณ

กับชีวิตของเราบุคคลเหล่านี้ คือบุคคลที่เราต้อง ดูแลไม่อาจละเลย

ขอให้มองไปยังเขาเหล่านั้น แล้วถามตนเองว่า เราจะทำอะไรเพื่อเขาได้บ้าง

และลงมือทำทันที อ ย่ า ได้รีรอ เพราะเวลาไม่อาจ ย้อนคืนได้ใหม่

12 อ ย่ า พูดในสิ่งไม่ดี

อ ย่ า พูดโกหก อ ย่ า พูดความจริงที่ไร้ประโยชน์ อ ย่ า พูดจาทำลายน้ำใจบุคคลอื่น

อ ย่ า พูดจาดูถูกตนเอง และ อ ย่ า พูดอะไรที่ทำลายสังคม บุคคลและศาสนาที่ตนนับถือ

13 จงฝึกจิตใจของตน

ขัดเกลาจิตใจของตนด้วย การกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ฝึกคิด อ ย่ า ง เท่าทัน

ฝึกสมาธิฝึกกำหนดรู้ตามจริง เพราะชีวิตคือสิ่งไม่แน่นอน และไม่อาจคาดเดาได้

ดังนั้นเราจำเป็นต้อง เตรียมพร้อมในทุก สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น

เราต้องเตรียมความแข็งแรง ของจิตใจไว้เพราะการทำใจ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับผู้ไม่เคยฝึกฝน

14 ขอขวัญที่ดีที่สุดคือ รอยยิ้ม กำลังใจ

และความจริงใจ จงแจกจ่ายของขวัญเหล่านี้ ไปยังผู้คนที่พบเห็นทำให้

เป็นนิสัยแล้วมิตรภาพดีๆ จะเกิดขึ้นใน ชีวิตของเราทุกวัน

15 ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จงบอกตัวเองว่า สิ่งนั้นจะ ผ่ า น เราไปเสมอ

ไม่ว่าสุข ทุ ก ข์ ดีใจเสียใจ จงมองดูเวลาให้เวลาได้ ทำหน้าที่ของมันจงอดทน

เข้มแข็ง อ ย่ า ยอมแพ้ในสิ่ง ใดก็ตามจงขอบคุณตัวเอง ที่พาชีวิตมาจนถึงวันนี้

ขอบคุณลมหายใจ และสรรพสิ่งทั้งหลายที่ ให้โอกาสเราได้เรียนรู้ชีวิต

และสร้างสติปัญญาให้เจริญ งอกงามในจิตวิญญาณของเรา ขอให้บอกกับตนเองเสมอว่า

เราคือบุคคลที่โชคดีที่สุด ในโลกแล้วที่ได้เป็น เจ้าของชีวิตของเราเอง

จงใช้มันจงใช้ชีวิต ทำชีวิตของตนเองให้มีคุณค่าที่สุด สมดังที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์

ผู้ประเสริฐในชาตินี้ ขอให้โชคดีได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆ กันทุกคนครับ

ขอขอบคุณที่มา จาก today.line.me, verrysmilejung

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…