Home แนวคิดชีวิต 13 เคล็ดลับ ในการเลี้ยงลูกให้โตมา มีทั้ง IQ และ EQ ที่ดี

13 เคล็ดลับ ในการเลี้ยงลูกให้โตมา มีทั้ง IQ และ EQ ที่ดี

20 second read
0
255
13 เคล็ดลับ ในการเลี้ยงลูกให้โตมา มีทั้ง IQ และ EQ ที่ดี

13 เคล็ดลับ ในการเลี้ยงลูกให้โตมา มีทั้ง IQ และ EQ ที่ดี

1 ให้ลูกกินนมแม่

ผลการวิจัยจาก American Academy of Pediatrics AAP

และ American College o fObstetriciansand Gynecologists เผยว่า

การให้ลูกกินนมแม่ อ ย่ า ง น้อย 6 เดือนถึง 1 ปีนับเป็นหนึ่งในเคล็ดลับ

ในการพัฒนา IQ และ EQ เ ด็ ก อ ย่ า ง เป็นธรรมชาติ และมีประสิทธิภาพ

คุณค่าทางโภชนาการ ของน้ำนมแม่ ช่วยพัฒนาระบบ ทางประสาทของ เ ด็ ก

และการใกล้ชิด ระหว่างแม่กับลูก ขณะให้นมยังช่วยให้ เ ด็ กรู้ สึกอบอุ่น

และรับรู้ถึงความรัก ความเอาใจใส่ จากแม่ช่วยเสริมสร้างทักษะ ทางอารมณ์ให้แก่ลูก

2 ฝึกให้ลูกรู้สึกขอบคุณ Gratitude

ความรู้สึกสำนึกขอบคุณ Gratitude หมายถึงความรู้สึกขอบคุณ

และสุขใจเมื่อ ได้รับสิ่งต่างๆ หรือ การมองเห็นและซาบซึ้ง

กับแง่มุมบาง อ ย่ า ง ในชีวิตมิว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆ หรือสิ่งใหญ่ๆ งานวิจัยพบว่า

การหมั่นให้ลูกรู้สึก ขอบคุณอยู่เสมอสามารถ ช่วยให้ลูกมองโลก

ในแง่บวกมากขึ้น มีความกระตือรือร้น และรู้สึกมีความสุขโดยการฝึก

ความรู้สึกขอบคุณ สามารถทำได้ง่ายๆ เช่น ให้ลูกลองเขียนลง ในสมุดบันทึก

ให้ลูกลองเอ่ยออก มาสักสองหรือสามสิ่ งที่เขารู้สึกขอบคุณประจำวันก่อน

นอนหรือก่อนกินมื้อเย็นเป็นต้น เ ด็ ก ข ี้สงสัย และถามพ่อแม่บ่อยๆนั้น

เป็นสัญญาณที่ดี เพราะแสดงว่าลูกเป็น คนช่างสังเกต และใฝ่รู้

หากลูกถามคำถาม บ่อยๆขอให้คุณ อ ย่ า เบื่อหรือรำคาญ เพราะการถามตอบ

ของ เ ด็ ก จะช่วยให้เกิดกระบวนการ เรียนรู้ที่สำคัญ อ ย่ า ลืมถามลูกกลับ

เช่นรู้ไหมสิ่งนี้คืออะไร ถ้าลูกเจอสถานการณ์แบบนี้ จะทำ อ ย่ า ง ไร

เพื่อกระตุ้น ให้ลูกได้คิด เพิ่มเติมค่ะ

3 เสริมสร้างกิจ ก ร ร ม ทางความทรงจำ

กิจกร รมทางความทรงจำ Memoriesactivities ช่วยพัฒนามิเพียง

ทักษะในการจำของลูก แต่ยังรวมทักษะ ในการใช้เหตุผล และภาษา

ตลอดจนการปะติดปะต่อ เหตุการณ์และความเข้าใจ สถานการณ์เฉพาะหน้าต่างๆ

การให้ลูกเล่นกิจกรร ม ทางความทรงจำ เช่นจิกซอว์ครอสเวิร์ดซูโดกุ

จึงนับเป็นอีกหนึ่ง กิจกร รม ที่ช่วยเสริมสร้าง IQ และEQให้ลูก

ได้ อ ย่ า ง สนุกสนาน และมีประสิทธิภาพ

4 คาดหวังความพย าย ามมิใช่ความสมบูรณ์แบบ

การคาดหวัง ความพย าย าม จะช่วยให้ลูก สนุกสนาน กับการเรียน

และกิจกร รมที่เขากำลังทำได้ดีกว่า การคาดหวัง ความสมบูรณ์แบบ

งานวิจัยพบว่า พ่อแม่ที่มักคาดหวัง ความสมบูรณ์แบบจากลูก มักทำให้ลูก

เสี่ยงมีภาวะซึมเศร้า และวิตกกังวล ในตอนโตโดยมิรู้ตัว การเลี้ยงลูก

อยู่บนฐานของความพย าย าม จึงช่วยให้ลูกเห็น ถึงคุณค่าในตัวเอง

และสิ่งเขาทำได้ อ ย่ า ง เป็นเหตุผลเป็นผล และมีความสุขมากกว่า

5 พ่อแม่เรียนรู้ที่จะมีความสุข

นอกเหนือจาก การพัฒนา ผ่ า น ทางทักษะ และกิจก รรมต่างๆ การเรียนรู้

ที่จะมีความสุขในวัย เ ด็ ก ยังขึ้นอยู่กับอารมณ์ และพฤติกร รมของพ่อแม่ด้วย

การที่พ่อแม่อารมณ์เสีย ให้ลูกเห็นบ่อยๆก็อาจบ่มเพาะ ความวิตกและปมในใจ

ให้ลูกเช่นกัน ดังนั้นนอกเหนือ จากการฝึกให้ลูกพัฒนา ทักษะทางด้านอารมณ์ต่างๆ

การที่พ่อแม่มีความสุข และอารมณ์ดีก่อน และเผื่อแผ่รังสีแห่งความสุข

ดังกล่าวต่อ ให้ลูกยังนับเป็นอีกวิธีเลี้ยงลูก ให้มีความสุขเช่นกัน

6 ให้ความรักความอบอุ่นกับลูกเสมอ

เ ด็ ก ที่เติบโตมาด้วยความรัก และความใส่ใจ จากพ่อแม่เสมอ

จะมีมีพัฒนา การที่ดีทั้งด้านสติปัญญา และอารมณ์

7 อ่ านหนังสือกับลูก

แทนที่จะเพียงแค่ กระตุ้นให้ลูกอ่ านหนังสือ หรืออ่า นหนังสือให้ลูก

ฟังผู้เชี่ยวชาญ แนะนำว่า การอ่ าน พร้อมกันกับลูก และพย าย าม

อธิบายจุดที่สำคัญที่น่าสนใจให้ลูกฟัง จะช่วยเพิ่มมิเพียง ทั้งความเข้าใจ

และการพัฒนา ทางสติปัญญา แต่ยังช่วยเสริมสร้าง ความรู้สึกอบอุ่น

และความรัก ระหว่างกัน และกันถือเป็น วิธีการเลี้ยงลูก ให้มีเหตุผลฉลาด

ตลอดจนรู้สึกถึง ความรักจากพ่อแม่ใน ขณะเดียวกัน การเล่นกีฬา

นอกจากทำให้ร่างกายแข็งแรง แล้วยังช่วยฝึกความเร็ว ในการคิด

วิเคราะห์ และกระบวนคิด อ ย่ า ง มีเหตุผลของลูก

8 กินมื้อค่ำด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตา

มิเชื่อก็ต้องเชื่อว่า กิจกร รมง่ายๆ อ ย่ า ง การกินมื้อค่ำด้วยกัน อ ย่ า ง

พร้อมหน้าพร้อมตา ระหว่างพ่อแม่ลูก หรือภายในครอบครัว คืออีกหนึ่งกิจกร รม

ที่งานวิจัยพบว่า เ ด็ ก ส่วนใหญ่ชื่นชอบและสามารถ ช่วยบ่มเพาะความสุข

และการเติบโตทาง อารมณ์ของลูกได้ อ ย่ า ง อบอุ่น และเป็นธรรมชาติ

โดยเฉพาะการกินมื้อค่ำ ที่ครอบครัวสนใจที่จะแลกเปลี่ยน เหตุการณ์ประจำวัน

ของกันและกันถาม ส า ร ทุ ก ข์ สุกดิบและแสดงความรัก ความห่วงใยต่อกันและกัน

9 ให้กำลังใจลูก

การกระตุ้นลูกฉลาด ไม่ใช่การให้เขาลงมือ ทำเพียงครั้งเดียว แล้วจะประสบความสำเร็จ

แต่เกิดจากการ ทำซ้ำบ่อยๆ อ ย่ า ง ต่อเนื่อง จนเกิดเป็นทักษะ กระบวนการคิด

เกิดเป็นการเรียนรู้ และความฉลาด ดังนั้นเราควรพูด ให้กำลังใจลูก

เพื่อให้ลูกมีกำลังใจ และรู้สึกดีที่จะเรียนรู้ สิ่งนั่นต่อไป

10 ส่งเสริมให้ลูกเล่นดนตรี

งานวิจัยหลายแห่งพบว่า การฝึกให้ลูกเล่นดนตรี หรือแม้แค่เพียงหลงรัก

ในเสียงดนตรี สามารถช่วยพัฒนา ทักษะทาง IQ ของลูกได้ อ ย่ า ง มีประสิทธิภาพ

แถมยังช่วย เสริมสร้างทักษะ การแสดงออกทางอารมณ์ และปลดปล่อย

ความรู้สึกเศร้า และสุขสมในจิตใจ อ ย่ า ง สร้างสรรค์

11 ดูแลอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ

อาหารแต่ละมื้อของลูก ควรเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ มี ส า ร อาหารเหมาะสมกับ เ ด็ ก

วัยเจริญเติบโตเช่น เมนูปลาทะเล ต่างๆที่มีDHAช่วยบำรุง ส ม อ ง

12 ปล่อยให้ลูกเล่นกับเพื่อนๆ

ปล่อยให้ลูกได้ ใช้ชีวิตโดยไม่มีพ่อแม่ คอยดูแลจะช่วยให้ เ ด็ ก เกิดการเรียนรู้

ในการเข้าสังคม แม้ว่าบางทีอาจะมีการทะเลาะ หรือโดนเพื่องแกล้ง

บ้างแต่นี่คือวิธี การที่ดีที่ลูกจะได้แก้ปัญหา ด้วยตัวเอง

13 เป็นแบบอย่ างที่ดีให้ลูก

สิ่งที่สำคัญที่สุด และง่ายๆที่สุดก็คือ คุณแม่ต้องเป็นตัว อ ย่ า ง ที่ดี

ให้ลูกค่ะเพราะ เ ด็ ก จะเรียนรู้ได้ อ ย่ า ง อัตโนมัติ โดยไม่ต้องสอนเลย

ไม่ว่าจะเป็นนิสัยใดๆถ้าแม่ชอบอ่ านหนังสือ ให้ลูกบ่อยๆ ลูกก็จะซึมซับนิสัยรักการอ่า น

ไปโดยปริย ายวิธีเลี้ยงลูกให้ฉลาด หรือวิธีเลี้ยงลูกให้เป็ น คนดีอาจไม่มีสูตรสำเร็จ

แต่ถ้าลองใช้เคล็ดลับง่าย ๆที่แนะนำแล้วละก็ เชื่อว่า  เ ด็ ก ๆต้อง

เติบโตมา อ ย่ า ง มีความสุ ขและมีคุณภาพแน่นอน

ขอขอบคุณที่มา predict-j55

Check Also

(เรื่องเตือนสติ) บางคนกินหรูอยู่สบาย แต่ก็ยังมีหนี้เยอะแยะ

(เรื่องเตือนสติ) บางคนกินหรูอยู่สบาย แต่ก็ยังมีหนี้เยอะแยะ คนสมัยนี้ ชอบใช้เงิ นฟุ่มเฟือย …