Home แนวคิดชีวิต 11 แนวคิด เมื่อเราเป็นหนี้แต่ยังมีความสุขได้

11 แนวคิด เมื่อเราเป็นหนี้แต่ยังมีความสุขได้

7 second read
0
267
11 แนวคิด เมื่อเราเป็นหนี้แต่ยังมีความสุขได้

11 แนวคิด เมื่อเราเป็นหนี้แต่ยังมีความสุขได้

1 อ ย่ า เป็นคน รั ก ษ า หน้ามาก บางคนมอง การเป็นหนี้คนอื่น เป็นการบอกว่า

เราด้อย ไม่มีเงิน ไม่มีทรัพย์สมบัติ ทนไม่ได้ที่ต้องเป็นหนี้ ก็เลยไม่กล้า

ล ง ทุ น ทำอะไร หรือ ยอมไปหาเงินมาจากที่อื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมแทน

เช่น เล่น ก า ร พ นั น เ สี่ ย ง โ ช ค ยอมขายตัวขาย ศักดิ์ศรีแลกเงิน แ ย่

กว่าการเป็นหนี้ สถาบันการเงิน เสียอีก

2 มองโลก ในแง่ดีให้มาก คิดว่าการที่ ติ ด หนี้สิน เพื่อการพัฒนา พิสูจน์ความสามารถ

ในการบริหารจัดการเงิน แต่ก็ห้ามคิดว่า พัฒนามากเกินไปจนกลาย เป็นฟุ้งเฟ้อ

ไม่รู้จักพอ ที่ แ ย่ คือคิดเอา เงินในอนาคตมาใช้ โดยไม่รู้จักบริหาร

จัดการให้ดี อ ย่ า ง นี้ก็เป็นหนี้ หัวโต

3 บอกตัวเอง เสมอว่าคนที่ เ ค รี ย ด ควรเป็นเจ้าหนี้ อ ย่ า มองเพียง แค่ว่าเจ้าหนี้

มีความสุข จากการได้ ด อ ก เ บี้ ย เงินกู้อย่างเดียว มีเจ้าหนี้จำนวนมาก ก็ขาดทุนไปไม่น้อย

ซึ่งควรจะช่วยกัน ทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิดความ พึงพอใจทั้งสองฝ่าย อ ย่ า เอาเปรียบกันดีที่สุด

4 มองว่าการมีหนี้ ก็เพื่อการฝึกควบคุมตนเอง และฝึกการบริหารจัดการ

เรื่องเงินเรื่อง ทองให้ได้ ถ้าทำได้ ฝ่ า ฟั น ได้จะเป็นผู้มี ประสบการณ์แกร่งขึ้น

5 ผู้ไม่มีทรัพย์สิน อะไรให้ขายชดใช้หนี้ อ ย่ า ลืม ทรัพย์สินทางปัญญา

ต้อง พ ย า ย า ม หาออกมาใช้ให้มากที่สุด เชื่อว่าไม่มีทรัพย์

ใดจะมีค่ามาก ไปกว่าปัญญา ของเราเอง

6 เผื่อใจสำหรับ การใช้หนี้ไม่ได้ อาจต้องยอมขาย หรือเสียอะไรบาง อ ย่ า งบ้ าง

เพื่อให้สามารถ บริหารจัดการหนี้ได้ อ ย่ า เป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบ ยึด ติ ด กับวัตถุมากเกินไป

เงินทองของ นอกกายไม่ ต า ย ก็หาใหม่ได้ อ ย่ า ไปปักใจอยู่กับคุณค่าของ

วัตถุมากเกินไป เพราะคุณค่าที่เกิดขึ้นเกิดจากใจ ของเราต่างหากที่ไปสร้าง เงื่อนไขทางความคิดตัวเอง

7 การเป็นหนี้ในแง่ ดีคือว่าคุณยังเป็น คนที่มีเครดิตอยู่ อ ย่ า ง ไรก็ตาม

ถ้าขอใครแล้วเขา ไม่ให้ยืมก็กลับมาทบทวน บอกตัวเองว่า ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

อ ย่ า ไปหวัง ใครจะมาช่วยเรา ถ้าเรายังไม่เริ่มต้น คิดช่วยเหลือตนเอง

8 คิดหา ทางเลือกอื่นๆ ไว้เมื่อหนี้มีปัญหา อ ย่ า คิ ด สั้ น ๆ อ ย่ า ลืมว่า

ปัญหามักจ ะมีทางออกสำหรับ ผู้ที่ฝึกคิดเสมอ

9 ถ้าโดนเจ้าหนี้ ทวงอยู่เรื่อยๆ ใช้วิชาการเจรจาต่อรอง แสดงความจริงใจ

ว่าจะผ่อนส่งให้ ถ้าเขา อ ย า ก ได้มากกว่าที่ เราสามารถให้ได้ ก็ตอบไปตรงๆ

ว่าไม่สามารถ ทำได้ในเวลานั้น แต่จะ พ ย า ย า ม หามาให้ เพราะเขาเอง

ก็กลัวจะไม่ได้เหมือนกัน ฉะนั้น หาข้อตกลง รอมชอมดีที่สุด อ ย่ า เ ค รี ย ด

ไปก่อนเพราะกลัวว่า จะทนต่อการถูกทวงไม่ไหว อ ย่ า ลืมว่าเจ้าหนี้บางราย

เป็นพวกจู้จี้จุกจิก ย้ำคิดย้ำทำ ซึ่งควรเห็นใจเขา เพราะเงินของใคร ก็หวงห่ว งเป็นธรรมดา

10 คนที่ ค่อนข้าง เ ค รี ย ด คิดมากเรื่องการเป็นหนี้ ให้สำรวจต นเองว่าเป็นคน

วิ ต ก กั ง ว ล เกินไปหรือไม่ ส่งผลต่อชีวิต อ ย่ า ง ไร เช่น ทำให้ขยันขึ้น ทำให้หมดเรี่ยวแรง

ในการต่อสู้ กับปัญหากันไหม ถ้าเป็นประเด็นหลังอาจ ต้องรับการ บำ บั ด

รั ก ษ า ทางด้าน สุ ข ภ า พ จิตจะดีกว่า หากปล่อยไว้ ชีวิตจะค่อยๆ

หมด พ ลั ง ในการดำเนิน ชีวิตในที่สุด

11 ฝึกตนเองมุ่งมั่น ในการทำงานไปเรื่อยๆ ไม่ต้องคิดเรื่อง การเป็นหนี้อยู่ใน

ส ม อ ง ให้มากนัก มีความรับผิดชอบ ต่อชีวิตและหนี้สิน เมื่อนั้นจะรู้สึก

มีความสุขมาก และ จะภูมิใจที่เราเป็นคนที่มี ความรับผิดชอบที่ดี ให้ชมตัวเองบ่อยๆได้

ผมคิดว่าไม่ จำเป็น อ ย่ า มีหนี้ดีที่สุด หากต้องมีขอให้มี หนี้สินเพื่อเป็นทรัพย์สิน

ที่มั่นคงในอนาคต มากกว่าหนี้สูญ เช่น หนี้จากการฟุ่มเฟือย ใช้จ่ายในสิ่งที่ ไ ร้ ส า ร ะ

หาความสุข ที่มากเกินพอดี การเล่น ก า ร พ นั น ติ ด ย า เ ส พ ติ ด เป็นต้น

ดูๆ ไปก็น่าเหนื่อยใจไม่น้อย ขอเป็นกำลังใจให้คนที่ กำลังมีหนี้อยู่ด้วย

ว่าความ พ ย า ย า ม อดทน อยู่ที่ไหนหนี้ทางใจ ก็จะไม่อยู่ที่นั่นอีกต่อไป

แต่ถ้า ไม่สามารถจัดการได้ คุณอาจจะ ป่ ว ย เพราะหนี้ ได้เช่นกัน

ขอขอบคุณที่มา Matichon Online, verrysmilejung

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…