Home แนวคิดชีวิต 10 เคล็ดลับ การออมเงิน เพื่อให้อนาคตสบาย

10 เคล็ดลับ การออมเงิน เพื่อให้อนาคตสบาย

7 second read
0
590
10 เคล็ดลับ การออมเงิน เพื่อให้อนาคตสบาย

10 เคล็ดลับ การออมเงิน เพื่อให้อนาคตสบาย

1 เก็บเฉพาะแบงก์หรือเหรียญที่กำหนด

วิธีที่ได้รับความนิยมมาก คือ การงดใช้แบงก์ หรือเหรียญบางชนิด

เช่น บางคนไม่ใช้แบงก์ 50 บาท เมื่อได้รับแบงก์ 50 บาทมา จะต้องเก็บเท่านั้น

หรือบางคนอาจจะเลือกเก็บเหรียญ 10 บาทแทนก็ได้

ข้อดี จดจำง่าย ไม่มีการกำหนด ต า ย ตัวถึงจำนวนเงินที่ต้องเก็บในแต่ละวัน

ข้อเสีย หากได้รับเงินทอนเป็นแบงก์ หรือเหรียญแบบที่กำลังเก็บอยู่ การใช้จ่ายจะลำบากมากขึ้น

2 สะสมเงินทุกวันตามวันที่

การเก็บเงินโดยเพิ่ม มูลค่าขึ้นเรื่อย ๆ เป็นการเก็บเงิน ตั้งแต่ต้นเดือน

นับวันที่ 1 แล้วเก็บ 1 บาท วันที่ 2 เก็บ 2 บาท จนถึงวันสุดท้ายเก็บ 28, 29, 30

หรือ 31 บาท แล้วแต่วันที่สุดท้าย ของเดือน

ข้อดี เริ่มต้นด้วย ตัวเลขน้อย ๆ จูงใจให้ อ ย า ก เก็บเงิน

ข้อเสีย ได้เงินเก็บน้อย เพราะครบ 1 เดือน จะได้มากสุดเพียง 470 บาท

เหมาะกับ การเก็บครึ่งปี หรือรายปีมากกว่า

3 กำหนดเงินเก็บตามเหตุการณ์

วิธีนี้ได้รับความนิย มเป็น อ ย่ า ง มากสำหรับคน ที่มีแรงบันดาลใจ

ในบาง อ ย่ า ง เช่น ชื่นชอบศิลปิน หรือดาราจึงมี การกำหนดเงินเก็บอิง

ตามการปรากฏตัว ตามสื่อต่าง ๆ เช่น ออกงานใหญ่ เก็บ 100 บาท

โพสต์สเตตัส ลงบนสังคม ออนไลน์ เก็บ 150 บาท

ข้อดี เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ในการออมควบคู่ไปกับการ ติ ด ต ามสิ่งที่ชอบไปพร้อม ๆ กัน

ข้อเสีย ไม่สามารถกำหนดเงินออมได้ บางครั้งอาจต้องออมเงิน เป็นจำนวนมาก

ในขณะที่บางคราว อาจไม่ได้ ออมเงินเลย

4 ให้เงินรายวันตัวเอง

การจำกัดรายจ่ายของตัวเอง จะช่วยให้การใช้จ่ายใ นแต่ละวันลดน้อยลง

โดยต้องมีการวางแผนตั้งแต่ เงินเดือนออก แล้วตัดแบ่งส่วนที่ต้องการ

ออมเก็บไว้ เงินที่เหลือจึงมาถัวเฉลี่ย สำหรับใช้จ่ายในแต่ละวัน

ข้อดี สามารถกำหนด เงินออมเองได้ และแน่นอนในทุกเดือน

ข้อเสีย อาจต้องลดค่าใช้จ่า ยบางส่วนเพื่อให้เงิน พอใช้ในแต่ละวัน

5 เปิดบัญชีฝากประจำ

การเปิดบัญชีฝากประจำเป็น การเปิดบัญชีแบบถอนไม่ได้ ผู้เปิดจะต้อง

ฝากเงินให้ ครบตามที่กำหนด อาจมีการให้ธนาคาร ดึงเงินจากเงินเดือน

เก็บเข้าบัญชีฝาก ประจำได้เลย รวมไปถึงการลงทุน ในกองทุนรวมด้วย

ข้อดี สะดวกในการฝาก ธนาคารจะดึงเงินบางส่วน จากเงินเดือนไปเก็บไว้ให้

ข้อเสีย อาจเกิดปัญหา เงินเดือนไม่พอใช้

6 เก็บจากเศษเงินเดือน

เงินเดือนในแต่ละเดือนมักจะ มีเศษเงินที่ไม่ลงตัวหลังจาก หักค่าสมทบประกันสังคมแล้ว

เงินส่วนที่เป็น เศษนั้นให้เก็บไว้ และใช้เฉพาะยอด ที่เป็นจำนวนเต็ม

ข้อดี มีเงินเก็บสม่ำเสมอ ทุกเดือน

ข้อเสีย เก็บได้ในจำนวน ที่น้อย

7 บันทึกรายรับ-รายจ่าย

การจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายเป็นประจำ จะช่วยให้เห็นเงิน ที่ใช้จ่ายในแต่ละวัน กระตุ้นให้เกิด

การออมเมื่อเห็นยอดใช้จ่าย และช่วยในการตัดยอดซื้อ ที่ไม่จำเป็นออกไปได้

ข้อดี ช่วยให้การออม เป็นระบบมากขึ้น แบ่งค่าใช้จ่ายเป็นสัดส่วน

ข้อเสีย กดดันตัวเองจนเกินไป โดยเฉพาะเมื่อใช้จ่าย กับสิ่งที่เสียดายภายหลัง

8 ใส่กระปุกที่เปิดไม่ได้

กระปุกออมสินเป็นตัว ช่วยสำคัญในการออม และกระปุกแบบ ที่ไม่มีช่องสำหรับเอา

เงินออกมา ต้องทุบกระปุกทิ้งเท่านั้น ก็เป็นสิ่งที่ช่วยบังคับ ให้การออมบรรลุผล

ข้อดี มีเงินออมรออยู่ ในกระปุกแน่นอน

ข้อเสีย ไม่สามารถหยิบเงินออกมา ใช้จ่ายใน ย า ม จำเป็นได้

9 งดอาหารหรือสินค้าฟุ่มเฟือยประจำวัน

การออมที่ดีจะต้องเริ่มต้น ด้วยการมีเงินเหลือออม การจะทำให้มีเงินเหลือ จึงจำเป็นต้อง

ตัดค่าใช้จ่ายบาง อ ย่ า ง ที่ไม่จำเป็นออกไป มีการลดค่าใช้จ่ายบางส่วน โดยมาก

มักลดอาหารทานเล่น เช่น ลดกาแฟเหลือเพียงวันละแก้ว หรืองดขนมขบเคี้ยว หลังพักเที่ยง

ข้อดี ประหยัดค่า ใช้จ่ายมากขึ้น ทำให้มีเงินออม

ข้อเสีย รู้สึกการใช้จ่ายไม่คล่องมือ เพราะเกิดการตัด การใช้จ่ายบางส่วนทิ้งไป

10 เผื่อเวลาตัดสินใจก่อนซื้อของ

ก่อนจะตัดสินใจซื้อสินค้า มูลค่าสูงสักชิ้น ควรต้องให้เวลา ในการทบทวนเสียก่อน

เมื่อแน่ใจว่า อ ย า ก ได้จริง ๆ จึงค่อยซื้อ รวมถึงมองหาโปรโมชั่น

ทั้งของทางร้าน โปรโมชั่น บัตรเครดิต และโปรโมชั่นบัตรสมาชิกต่าง ๆ

เพื่อให้ การใช้จ่ายถูกลง ไม่เบียดบังเงินออม

ข้อดี การซื้อของจะได้สิ่งของที่ อ ย า ก ไ ด้จริง ๆ ไม่ค่อยซื้อมาทิ้งเฉย ๆ

ข้อเสีย ต้องใช้ความอดทน และการหักห้ามใจระหว่างพิจารณา รวมถึงสินค้าบางชิ้นอาจจะหมดลงก่อน

วิธีการออมเงิน

การออมเงินเป็นการวางแผน การใช้เงินที่ได้ผลดีวิธีหนึ่ง เมื่อฝึกจนมีความเคยชิน

จะสามารถออมเงินในระยะ ย า ว ได้ และเงินออมส่วนนี้ จะเป็นเงินสำรองไว้ใน ย า ม ฉุ กเ ฉิ น

อาจจะมีการต่อยอดเป็นเงินลงทุน เพื่อให้มีกำไรงอกเงย หรืออาจจะสมัครบัตรเครดิต

เพื่อฝึกวินัยในการใช้เงิน และช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่าย เมื่อต้องการซื้อสินค้ามูลค่าสูง

ทำให้ไม่ต้องใช้เงินครั้งละมาก ๆ และมีเงินออมเหลือเก็บ ในแต่ละเดือนดังเดิม

ขอขอบคุณที่มา meokayna

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…