Home แนวคิดชีวิต 10 ประโยชน์ ของการเดินเพียงวันละ 30-40 นาที

10 ประโยชน์ ของการเดินเพียงวันละ 30-40 นาที

8 second read
0
1,388
10 ประโยชน์ ของการเดินเพียงวันละ 30-40 นาที

10 ประโยชน์ ของการเดินเพียงวันละ 30-40 นาที

1 เพิ่มกล้ามเนื่อ

ช่วยสร้าง กล้ามเนื้ อ ที่ดีที่สุด การเดินสาม า รถทำให้กล้ามเนื้อขา สะโพก

และหน้าท้องแน่นขึ้น แค่ต้องระวังกับท่าเดิน ก็จะสาม า รถฝึกกล้ามเนื่อ หน้าท้องและส่วนเอวได้

2 ลำใส้ใหญ่แ ข็ งแรง

ลดโอกาสที่ผู้หญิ งจะเป็น ม ะ เ ร็ ง ลำใส้ใหญ่ได้ 31% แค่เราเดินวันละ 10-15 นาที

จะช่วยในเรื่องระบบ การย่อยของอาหาร ถ้าอย ากให้ ถ่ ายคล่องทุกวัน ก็ให้เดินทุกวัน

3 รั ก ษ า รูปร่างของเรา

เพียงแค่เดินวันละ 1 ชั่ ว โมง ก็จะ รั ก ษ า รูปร่างได้ การเดิน อ ย่ า ง สม่ำเสมอ

จะช่วยสร้างความแข็งแรง ให้กับกล้ามเนื้อน่อง ช่วยกระชับหน้าท้อง สะโพก

และช่วยให้การทำงาน ของเอ็นร้อยหวายทำงานได้ดียิ่งขึ้น การเดิน

ยังทำให้คุณมี รูปร่างที่สมส่วน หุ่นดีอีกด้วย

4 ลดความเสี่ ย งของโ ร ค เ บ า ห ว า น

แค่เดิน 20-30 นาทีต่อวัน สาม า ร ถป้องกัน โ ร ค เบ า หวานได้

และยังสาม า ร ถลดน้ำต า ลในเลื อ ดได้ ต่อเนื่อง 24 ชั่ ว โมง.

5 เพิ่มความสาม า รถของป อดและหั วใจ

เป็นการเพิ่ม ความสาม า ร ถของหัวใจ และปอดได้เป็น อ ย่ า ง ดีอยู่แล้ว

ซึ่งการเดินธรรมดา ก็เช่นกัน เวลาเดินอัตราการหายใจ ของคุณจะเพิ่มขึ้น

ทำให้ออกซิเจ นผ่ านกระแส เ ลื อ ด ได้เร็วขึ้น ช่วยกำจัด ของเสี ยเก่าๆ

และยังช่วยเพิ่ม ความแ ข็ งแ ร ง และซ่อมแซมส่วนที่ สึกหรอได้แบบรวดเร็ว

6 เสริมสร้างกระ ดู ก

สำหรับผู้หญิงสูงวัย เพียงแค่เดินสัปดาห์ ละครึ่ง ชั่ ว โมง. ก็สาม า รถ

ลดความเสี่ ย งที่จะ เป็น โ ร ค กระดู กพ รุน ลงได้ 30% เลยนะ

7 ช่วย รั ก ษ า โ ร ค ต้ อ หิ น

การเดิน สัปดาห์ละ 3 ครั้งสาม า ร ถสาม า รถล ด

คว ามดั นต าได้ อ ย่ า ง มีประสิทธิ ภาพที่สุด

8 ช่วยให้อารมณ์ดี

เป็นความจริงที่การ ออกกำลังกายช่วย ให้คุณอารมณ์ดี มีการศึกษาที่แสดง

ให้เห็นว่าการเดินเร็วเป็น การออกกำลังกายที่มี ประสิทธิภาพ เปรียบเสมือน

ย า ลดความ ซึ ม เ ศ ร้ า ในกรณีผู้ที่มี ภาวะ ซึ ม เ ศ ร้ า เล็กน้อย ถึงปานกลาง

ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมน เอ็นดอร์ฟินทำให้รู้สึกดี ช่วยลดความเครียด และความวิตกกังวล

ดังนั้นเพื่อให้ สุ ข ภ า พ จิตดี การเดินเป็นสิ่งที่ จำเป็น อ ย่ า ง ยิ่ง

9 ฝึกให้หัวใจ ล ดค ว ามดันโล หิ ต

คนที่หั ว ใ จไม่ค่อย จะดีต้องเดินบ่อยๆ เพราะจะช่วย ทำให้หัวใจแ ข็ งแ ร งขึ้น

และจะช่วยลด ความดันโ ล หิ ต เดินทุกวันสาม า รถ ลดความเสี่ ยง

ของโ ร ค คว า มดัน โ ล หิ ต สูงได้ และ โ ร ค หล อ ดเลื อ ดหัวใจได้

10 ลดความเสี่ ยงการเป็น โ ร ค อั ลไซเมอร์

ผู้สูงอายุที่ ออกกำลังกาย ด้วยการเดิน 6 ไมล์ขึ้นไปต่อสัปดาห์ มีแนวโน้ม

ที่จะลดความเสี่ยงต่อ การหดตัวของ ส ม อ ง และสามารถ รั ก ษ า ความทรงจำ

ได้นานหลายปี เนื่องจากจะพบภาวะ ส ม อ ง เสื่อมในผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

ในจำนวนผู้สูงอายุ 14 คน จะพบผู้สูงอายุ ที่ ส ม อ ง เสื่อม 1 คน และผู้สูงอายุที่มี

อายุ 80 ปีขึ้นไป ในจำนวนผู้สูงอายุ 6 คน จะพบ ส ม อ ง เสื่อม 1 คน การเดินจึงเป็นวิธี

การออกกำลังกาย ที่ช่วยชะลอความเสื่อม ของ ส ม อ ง ในผู้สูงอายุ ได้ดีเลยทีเดียว

ขอขอบคุณที่มา คนบ้านนอก, poobpub

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…