Home แนวคิดชีวิต 10 นิสัย ที่ดีๆจะทำให้ชีวิตของคุณมีความสุข

10 นิสัย ที่ดีๆจะทำให้ชีวิตของคุณมีความสุข

14 second read
0
615
10 นิสัย ที่ดีๆจะทำให้ชีวิตของคุณมีความสุข

10 นิสัย ที่ดีๆจะทำให้ชีวิตของคุณมีความสุข

1 รายล้อมไปด้วยคนที่มีความสุข

เคยสังเกตไหมว่า ทำไมคนที่เขามีความสุข ทำไมถึงความสุข

ได้ตลอดเวลา ส่วนหนึ่งอาจเพราะ คนรอบๆตัวพวกเขา

เป็นที่มีความสุขนั่นเอง เราเองก็เช่นกัน ถ้าคนรอบข้างเรามีความสุข

ก็จะส่งผลดี ต่อตัวเราเองด้วย เราสามารถเรียนรู้วิธีคิด

และการกระทำ ของคนที่มีความสุขห ล่านั้นได้

2 รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร

การจะทำความฝัน อันใหญ่หลวง ให้กลายเป็นจริง ได้นั้นจำเป็น

ต้องมีเป้ าหม าย และลงมือทำ เพื่อให้มันสำเร็จ อ ย่ า ง แรก

เลยต้องรู้ว่าตัวเอง ต้องการอะไร และทำไมถึงต้องการมัน

พอพบคำตอบแล้ว ก็ค่อยลงมือทำ ซึ่งการทำในสิ่งที่เรารัก

จะทำให้ตัวเราเอง เป็นคนที่มี ความสุขนั่นเอง

3 ไม่คิดเล็ก คิดน้อย

คนที่มีความสุขมัก จะไม่มานั่งคิดเล็ก คิดน้อยอะไร

เพราะในความเป็นจริงนั้น เราไม่สามารถ ควบคุมทุกสิ่งได้

และถ้าหากสิ่งนั้นอยู่เหนือ การควบคุมของเรา หรือไม่เป็นดั่งใจคิด

บางครั้งการไม่สนใจมัน จะทำให้เรามี ความสุขมากขึ้น

4 ดูแลตัวเองให้ดี

เพราะร่า ง ก า ย และจิ ตใ จมีความ เชื่อมโยงกัน

หากเราไม่ดูแลสุ ข ภ า พ ร่า ง ก า ยขตัวเองให้ดี แล้ว

จะไปเอา พ ลังมาจากไหน เราควรทำให้ตัวเอง มีความสุข

นอนให้เต็มอิ่ม กินอ า ห า รดีๆ ออกกำลังก าย สม่ำเสมอ ก็จะส่ง

ผลดีต่อ สภาพจิ ตใจ และทำให้เรา มีความสุขด้วย

5 รับมือกับปั ญหาต่างๆ ในเชิงบวก

สิ่งหนึ่งที่ทุกคน จะต้องได้เจอก็คือ การเผชิญหน้า กับปั ญห านั่นเอง

คนที่เขา มีความสุข มักจะตอบสนอง ต่อสถานการณ์แ ย่ ๆ ต่างๆ

ได้ในเชิงบวก บางคน จะเ ตือนส ติตั วเองสมอ เช่น ฉันทำได้

ฉันพร้อมที่ จะสู้ เป็นต้น พวกเขาจะ ไม่มองปั ญหาว่าเป็ นภูเขา

ลูกใหญ่ ที่ไม่มีวันพิชิตได้ แต่จะมองหาวิธีที่ ทำอย่ างไร

ที่เขาจะสามารถ เดินไปให้ถึงจุดสูงสุด นั้นได้มากกว่า

6 มองทุกเรื่องให้มีความสุข

คุณอาจเคยเห็นบางคน ที่เขามีความสุข กับ ด อ ก หญ้าริมทางเท้า

หรือกลิ่นดิน หลังจากฝนตกมาบ้าง คนเหล่านั้นเขาเรียนรู้

ที่จะใช้ชีวิตให้ช้าลง และให้ความสนใจ ต่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้าที่

ทำให้เขามีความสุข ณ ตอนนั้น แม้กระทั่ง ในย ามลำบาก

พวกเขาจะไม่หลีกห นี แต่จะเผชิญหน้า มันด้วยมุมมองในแง่บวก

7 ชอบความท้ าท าย

ความท้าทายใน ที่นี้ไม่ได้หมายถึง การเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีม

หรือการทำอะไร โ ล ดโ ผนแต่ อย่ างใด แต่หมายถึง

ความท้าทายที่จะลุก ขึ้นสู้ต่างหากละ และต้องทำให้ดีขึ้น

กว่าเดิมด้วย ในเวลา ที่พวกเขาล้ มเ หลว ถึงแม้มันจะย าก

และต้องใช้เวลา นานกว่าจะสำเร็จ พวกเขามองว่า

สิ่งเหล่านี้ คือสิ่งที่ท้าทาย ตัวเอง

8 สร้างสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ

การสร้างความสัมพันธ์ หรือได้รู้จักกับ คนอื่นๆ ก็ทำให้

พวกเขามีความสุข ถ้าไม่ได้ลำบากอะไรมาก ก็ลองหา

โอกาสทำความรู้จัก กับคนอื่นๆที่ เกี่ ย ว ข้ อง

กับสายงานของตัวเองดูบ้ างก็ดีนะ

9 ไม่กลัวความเสี่ ย ง

ความสำเร็จไม่ได้ เกิดขึ้นโด ยไม่มี ความเสี่ ย ง ถ้าเรา

ไม่เ สี่ ย งตั้งแต่แรก ความสำเร็จอาจ ไม่มีวันเกิดขึ้นได้

คนที่มีความสุขจะ ไม่กั งว ลในเรื่องนี้ แต่พวกเขาจะชิลๆ

สบายๆมากกว่า แม้รู้ว่าจะต้องเจอ กับความเสี่ ย ง ก็ตาม

10 ให้มากกว่ารับ

คนที่มีความสุขมักจะ มีความสุขเมื่อได้เป็นผู้ให้ เพราะพวกเขา

รู้ว่ายิ่งให้ เขาก็ยิ่งมีความสุข การให้หรือ การช่วยเหลือคนอื่น ๆ

จะเป็นตัวขับเคลื่อน ให้เกิดความสุข ที่แท้จริงได้นั่นเอง

ขอขอบคุณที่มา m a r k e t i n g o o p s, kiadtikun

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…