Home แนวคิดชีวิต 10 นิสัย ของผู้หญิงที่หาเงินเก่ง อนาคตรวยแน่นอน

10 นิสัย ของผู้หญิงที่หาเงินเก่ง อนาคตรวยแน่นอน

13 second read
0
624
10 นิสัย ของผู้หญิงที่หาเงินเก่ง อนาคตรวยแน่นอน

10 นิสัย ของผู้หญิงที่หาเงินเก่ง อนาคตรวยแน่นอน

1 พวกเธอมีความมั่นใจสูง

ผู้หญิงสมัยใหม่ที่มี ความสามารถและประสบความสำเร็จ ล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน

คือความมั่นใจในตนเอง ทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำ จะมาพร้อมกับความมั่นใจ

ชนิดสั่นคลอนเสียไม่ได้ การแสดงออกทั้งทาง ก ริ ย า ท่าทางล้วนเด่นชัด

ว่าพวกเธอ เข้มแข็ง และแกร่งมาก

2 พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอ

คนที่เก่ง และสตรองจะไม่ยอม ใช้ความเป็นผู้หญิง สร้างข้อได้เปรียบ

พวกเธอจะ พ ย า ย า ม ทำทุก อ ย่ า ง ๆเท่าเทียมกัน กับคนอื่นผู้ชาย

ทำ อ ย่ า ง ไร ผู้หญิงก็ทำ อ ย่ า ง นั้น และยิ่งคนที่เป็น หัวหน้าบ่อยครั้ง

ที่มีความเป็นลูกผู้ชาย มากกว่าลูกน้องผู้ชายเสียอีก พวกเธอมักแสดง

ความเป็นผู้นำปกป้อง ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความรับผิดชอบ ทุกการกระทำ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

3 พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า

การบริหารเวลาที่ดีที่สุด คือบริหารงานแบบวินาที ไม่ใช่ราย ชั่ ว โ ม ง

เหมือนสมัยก่อนแต่ อ ย่ า ง ใดผู้หญิงที่แกร่ง จะใช้เวลา อ ย่ า ง คุ้มค่าที่สุด

มีการจัดวางแผนการทำงาน ล่วงหน้า อ ย่ า ง น้อยหนึ่งวัน และมีเป้าหมาย

ร ะ ย ะ ย า ว รายวัน ไปจนถึงรายปีว่าจะต้อง พ ย า ย า ม บรรลุเป้าหมาย

สิ่งใดบ้ าง พวกเธอเหล่านี้ จะไม่มัวเสียเวลาไปกับ เ ฟ ซ บุ๊ คหรือมัวนั่ง

แช ทไ ล น์ โทรศัพท์เม้ามอย จับกลุ่มนินทาคนอื่น แต่จะใช้เวลาทำงาน

อ ย่ า ง มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อที่จะกลับไปให้ เวลากับครอบครัว

หรือไปทำ อ ย่ า  งอื่นที่มี ประโยชน์

4 พวกเธอหาเงินเก่ง และบริหารเงินเป็น

คงไม่มีใคร อ ย า ก เป็นผู้หญิง เก่งแต่ไส้แห้ง ไม่มีรายได้พอใช้

ผู้หญิงที่เก่งพวกเธอ จะโฟกัสกับรายได้ และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

นอกจากนี้ นำเงินไปล ง ทุ น เพื่อให้งอกเงย บางคนทำงานประจำ

แล้วยังทำธุรกิจเสริมซื้ อ ข า ย ของ อ อ น ไ ล น์ นอกจากนี้ยังใช้เงินเป็น

ของไม่จำเป็นก็จะ พ ย า ย า ม อดกลั้นอดเปรี้ยว ไว้กินหวาน

นำเงินไปล ง ทุ น แทนจะใช้เที่ยว ช้อปปิ้งสุรุ่ยสุร่าย

5 พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่น

การทำงานหนักช่วย พัฒนาความสามารถ เฉพาะด้านและเพิ่มโอกาส

ที่จะบรรลุเป้าหมายไป ในตัวผู้หญิงที่เก่งจะ ทำงานหนักไม่แพ้คนอื่น

อ ย่ า ง ไรก็ตามคำว่า ทำงานหนัก ไม่จำเป็นจะต้องทำงานแบบ

หามรุ่งหามค่ำ อดหลับอดนอนเพื่อ แสดงออกว่าตัวเองทำงานหนัก

แต่พวกเธอจะทำงาน อ ย่ า  งชาญฉลาดมีไหวพริบ รู้จักวางแผนเชื่อมั่น

ในงานที่ทำพร้อมกับทำ อ ย่ า ง ต่อเนื่อง จนประสบผลลัพท์ ตามที่ต้องการ

6 พวกเธอพัฒนาความสามารถ

ผู้หญิงที่แกร่งจะมี ความสามารถสูงไม่แพ้ใคร และบ่อยครั้งเหนือกว่าเสียอีก

ทำเอาผู้ชายต้องอาย ม้วนกันเป็นแถวแต่ ความสามารถที่จะได้มานั้น

ต้อง ผ่ า น การฝึกฝนทักษะ และเตรียมความ พร้อมไม่ใช่อยู่ดีๆ

จะเก่งได้ทันที เพียงแค่ใจต้องการ คนที่เข้มแข็งและเก่งจริง

จะมีจุดเด่น หรือความสามารถไม่ได้อาศัย แต่เพียงหน้าตาสวยเพียง

อ ย่ า ง เดียว ถึงจะเป็นที่ยอมรับ ของคนอื่น

7 พวกเธอส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า

ผู้หญิงที่เก่งจริงจะ ไม่มัวอิจฉาผู้หญิงคนอื่น กลัวว่าใครจะมาก้าวหน้า

ในหน้าที่การงาน เกินตัวเองแต่พวกเธอ จะส่งเสริมซึ่งกัน

และกันคอย ช่วยเหลือกัน แ บ่ ง ปั น ความคิดหรือไอเดียที่มีประโยชน์

สร้างเครือข่าย แห่งผู้หญิงแกร่งขึ้น มาคนที่เป็นผู้นำของกลุ่มมัก

จะเป็นคนที่ให้มากกว่า รับและมีวุฒิภาวะ ความเป็นผู้นำสูงสุด

พวกที่มัวแต่ ทิ่ ม แ ท ง ว่า ร้ า ย คนอื่นคนเหล่านี้ จะเป็นพวกที่

จะไม่มีวันก้าวหน้าไปไหน ไม่เชื่อลองสังเกตพวกอยู่ ย า ว เฝ้าออฟฟิศดูสิครับ

8 พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัว

ต่อจากหัวข้อที่ ผ่ า น มาผู้หญิงที่เก่ง อ ย่ า ง เชอริล แ ซ น เ บิ ร์ ก ซีโอโอของ เ ฟ ซ บุ๊ ค

เธอให้ความสำคัญ กับครอบครัวเป็น อ ย่ า ง มากมาย ถึงแม้จะ พ ย า ย า ม

ทำงาน อ ย่ า ง หนักและมีความรับผิดชอ บในหน้าที่สูงมาก แต่ก็ พ ย า ย า ม

จัดสรรเวลาแบ่ง ให้กับงาน และครอบครัว อ ย่ า ง ไม่เสียสมดุล

ทั้งนี้้คงไม่มี ประโยชน์ถ้างานรุ่ง แต่ครอบครัวแตกแยก ไม่มีความสุข

9 พวกเธอมีความเป็นผู้นำ

การที่จะต้องมีลูกน้อง อยู่ภายใต้การบริหารจัดการจำเป็น อ ย่ า ง ยิ่งที่จะต้องฝึกฝน

ทักษะความเป็นผู้นำ เพราะถ้าหากขาดไปแล้ว ก็จะไม่สามารถบริหารงานได้ อ ย่ า ง

มีประสิทธิภาพ และไม่สามารถ ประสบผลดั่งเป้าหมาย ที่วางไว้ ยิ่งมีลูกน้อง

เป็นผู้ชายยิ่งต้องแสดงความสามารถ และความเป็นผู้นำ ให้พวกเขายอมรับบางครั้งอาจ

จะต้องทำงานหนักกว่า หัวหน้าที่เป็นผู้ชายเพื่อพิสูจน์ตัวเอง แต่ถ้ามีความสามารถจริง

และมีความเป็นผู้นำสูง ไม่ว่าใครก็ต้องยอมศิโรราบ อ ย่ า ง แน่นอน

10 พวกเธอไม่มัวแต่มองหาความรัก

ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการ ของผู้ชายไม่จำเป็นจะต้อง สวยเลิศเลอดั่งนางฟ้า

เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์ มีบุคลิกภาพที่ดีก็เพียงพอแล้ว ผู้หญิงเก่งพวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้

ดีและเชื่อว่า  ถ้าเราทำตัวให้ดีเพียงพอ เดี๋ยวก็จะมีคนมาชอบเอง

ไม่จำเป็นจะต้องใฝ่ หาผู้ชายตามหาความรัก จนเกินงาม เพราะนอกจาก

จะทำให้ดู แ ย่ แล้วยังเสียเวลา ไปโดยไม่ได้อะไรกลับมาเลย ผมเคยเจอคน

ที่ทำงานเก่ง มีเสน่ห์ มีความสามารถไม่ได้ สวยแบบนางงาม แต่ในแต่ละวัน

มีแต่คนโทรหา โทรจีบ ชวนทานข้าวทั้งเช้า เที่ยง เย็นเพราะฉะนั้น

ทำตัวให้มีคุณค่า แล้วความรักจะ มาเองครับ

ขอขอบคุณที่มา l e a d e r w i n g s, yimpann

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…