Home แนวคิดชีวิต 10 คุณสมบัติ ของหัวหน้าที่ดีที่ลูกน้องรักและเคารพ

10 คุณสมบัติ ของหัวหน้าที่ดีที่ลูกน้องรักและเคารพ

10 second read
0
762
10 คุณสมบัติ ของหัวหน้าที่ดีที่ลูกน้องรักและเคารพ

10 คุณสมบัติ ของหัวหน้าที่ดีที่ลูกน้องรักและเคารพ

1 เชื่อใจลูกน้องและมองเห็นศักยภาพ

เมื่อหัวหน้ามองว่า ลูกน้องมีศักยภาพ และเชื่อใจลูกน้อง ทำให้ลูกน้อง

ทำงานได้ อ ย่ า ง อิสระ และสามารถนำ ความคิดสร้างสรรค์ของตน

มาสร้างผลงานได้ อ ย่ า ง เต็มที่ แต่หากหัวหน้า ไม่เห็นศักยภาพ

หัวหน้าก็จะไม่ไว้ใจ คอยสั่งตามที่ตัวเองต้องการ และไม่ให้ลูกน้อง

ได้มีโอกาส นำเสนอ ความคิดเห็น

2 พูดแล้ว รั ก ษ า สัจจะไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา

เราคงเคยได้ยินว่า คำพูดเป็นนายเรา เมื่อพูดออกไปแล้ว ให้เราทำตาม

สิ่งที่เราพูด ถ้ามีความจำเป็น ต้องเปลี่ยนไปจากที่พูด นานๆเปลี่ยนคงไม่เป็นไร

แต่หากเปลี่ยนบ่อยๆ ลูกน้องจะขาดความเชื่อมั่น และความไว้วางใจ

ต่อหัวหน้า และกังวลว่าทำไป เดี๋ยวหัวหน้าก็เปลี่ยนใจ ให้แก้ใหม่อีก

ทำให้ลูกน้องขา ดความกระตือรือร้น ในการทำงานได้ค่ะ

3 มีความเห็นอกเห็นใจและใส่ใจผู้อื่น

หากลูกน้อ งประสบปัญหาชีวิต เช่น สูญเสียคนที่เป็นที่รัก หรือคนที่เขารัก

ป่ ว ย หรือเขา ป่ ว ย หากหัวหน้าไม่เคยถามไถ่ ด้วยความใส่ใจ

เช่น เป็น อ ย่ า ง ไรบ้าง รู้สึกอย่ างไร อย ากให้พี่ช่วย อะไรบ้างเป็นต้น

แล้วเข้ามาคุย แต่เรื่องงานก็อาจ ทำให้ลูกน้องรู้สึกว่า หัวหน้าไม่ใส่ใจเขา

ในฐานะคนๆหนึ่ง ลูกน้องก็จะหมดใจ ที่จะทำงานให้ค่ะ

4 กล้าตัดสินใจ

บางกรณีลูกน้องเข้ามา ของคำแนะนำ หรือให้หัวหน้าตัดสินใจ

หากหัวหน้าตัดสินใจไม่ได้ ก็จะทำให้ลูกน้อง ไม่สามารถทำงานต่อได้

งานไม่คืบหน้า ลูกน้องก็จะเริ่มท้อใจ และเบื่อว่างาน

ไม่คืบหน้า และงานไม่สำเร็จ เสียที

5 มองภาพใหญ่ไม่micro-manage

หัวหน้าที่ดี ควรมีความสามารถ ในการมองภาพใหญ่ก ว่าลูกน้อง

เห็นว่าสิ่งที่ทำ ส่งผลดี อ ย่ า ง ไรต่อภาพรวม และมองเห็นโอกาส

ในการทำสิ่งนั้นๆ ให้ใหญ่ขึ้น และไม่ micro-manage เกินไป

จนลูกน้องต้องเอาม าให้ดูทีละขั้นตอน แล้วพอเจ้านาย approve แล้ว

ค่อยทำต่อ เพราะถ้า micro-manage เกินไปลูกน้อง จะอึดอัด

และทำงานไม่เสร็จ เสียทีลูกน้องจะburnout หมดแรงกายแรงใจ ได้ค่ะ

6 ให้โอกาสลูกน้องได้ทำงานที่ท้าทายขึ้น

ทำให้ลูกน้อง ได้พัฒนา ความสามารถ และทักษะเพิ่มขึ้น

แทนที่จะ ทำแต่งานเดิมซ้ำๆ จนเบื่อ

7 มีจริยธรรมไม่ทำเพื่อผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก

โดยพื้นฐานแล้ว คนเราเกิดมา เรารู้ว่าอะไรดี อะไรไม่ดี หากหัวหน้า

ไม่มีจริยธรรม ลูกน้องก็จะรู้สึกอึดอัด ยิ่งถ้าลูกน้องให้คุณค่า

กับเรื่องจริยธรรม และไม่อย ากทำในสิ่งไม่ถูกต้อง ก็จะทำให้มีความขัด แ ย้ ง

ระหว่างกันได้ หรือหากลูกน้อง ทำทั้งๆที่ในใจไม่อย ากทำ ก็จะรู้สึกอึดอัด

8 ให้โอกาสให้ลูกน้องได้เติบโต

หัวหน้าที่สนับสนุน ให้ลูกน้องเติบโต เช่น ส่งไปอบรม เพิ่มส่งเสริม สนับสนุน

ให้เรียนเพิ่ม มอบหมายงานที่ท้าทาย โปรเจ็คใหม่หรือโปรโมท

เมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม จะทำให้ลูกน้องรู้สึกว่า หัวหน้าหวังดี

กับเขาจริงๆ เขาก็จะอย ากทำงานให้ดีเลิศ เพื่อตอบแทน

ความปรารถนาดี ของหัวหน้า

9 ชื่นชมและให้กำลังใจลูกน้อง

หากลูกน้องทำงานได้ดี ตามที่ต้องการการ ขอบคุณเขา

หรือการชมใน ความตั้งใจของเขา ก็เป็นเหมือนน้ำ หล่อเลี้ยงจิตใจ

ให้อย ากทำงานเพิ่มขึ้น และหากลูกน้อ งทำงานผิดพลาด

เจอปัญหาอุปสรรค ก็ให้คำแนะนำ และกำลังใจให้เขา

เดินหน้าต่อไปได้ เขาจะรู้สึกว่ามีคนที่ support เขาอยู่

10 ให้เครดิตลูกน้อง

ในการนำเสนอ ผลงานให้คนอื่นรับทราบ ก็ควรให้เครดิต และขอบคุณน้องๆ

ในทีม ต่อหน้าคนอื่นๆ ด้วยใจให้รู้ว่า ทุกคนมีส่วนร่วม ในผลงานที่ดีนี้เพราะหัวหน้า

ไม่สามารถทำงานทุก อ ย่ า ง เองได้ และลูกน้องก็รับรู้ได้ว่า

หัวหน้า ให้เกียรติเรา เห็นคุณค่าของเรา

ขอขอบคุณที่มา workwithpassiontraining, boktorth

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…