Home แนวคิดชีวิต 10 คุณสมบัติ ของหัวหน้าที่ดี ลูกน้องรักและเคารพ

10 คุณสมบัติ ของหัวหน้าที่ดี ลูกน้องรักและเคารพ

26 second read
0
703
10 คุณสมบัติ ของหัวหน้าที่ดี ลูกน้องรักและเคารพ

10 คุณสมบัติ ของหัวหน้าที่ดี ลูกน้องรักและเคารพ

1 พูดแล้วรั ก ษ าสัจจะ ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา

เราคงเคยได้ยินว่า คำพูดเป็นนายเรา เมื่อพูดออกไปแล้ว ให้เราทำตาม

สิ่งที่เราพูด ถ้ามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนไปจากที่พูด นานๆ

เปลี่ยนคงไม่เป็นไร แต่หากเปลี่ยนบ่อยๆ ลูกน้องจะขาดความเชื่อมั่น

และความ ไว้วางใจต่อหัวหน้า และกังวลว่าทำไปเดี๋ยว หัวหน้าก็เปลี่ยนใจ

ให้แก้ใหม่อีก ทำให้ลูกน้องขา ดความกระตือรือร้น ในการทำงานได้ค่ะ

2 มีความเห็นอกเห็นใจและใส่ใจผู้อื่น

หากลูกน้อง ประสบปัญหาชีวิต เช่น สูญเสียคนที่เป็นที่รัก หรือคนที่เขารักป่ ว ย

หรือเขาป่ ว ย หากหัวหน้าไม่เคยถาม ไถ่ด้วยความใส่ใจ เช่น เป็นอย่ างไรบ้ าง

รู้สึกอย่ างไร อย ากให้พี่ช่วยอะไรบ้ าง เป็นต้น แล้วเข้ามาคุยแต่เรื่องงาน

ก็อาจทำให้ลูกน้องรู้สึกว่า หัวหน้าไม่ใส่ใจ เขาในฐานะคนๆ หนึ่ง

ลูกน้องก็จะ หมดใจที่จะ ทำงานให้ค่ะ

3 กล้าตัดสินใจ

บางกรณีลูกน้อง เข้ามาของคำแนะนำ หรือให้หัวหน้าตัดสินใจ

หากหัวหน้าตัดสินใจไม่ได้ ก็จะทำให้ ลูกน้องไม่สามารถ ทำงานต่อได้

งานไม่คืบหน้า ลูกน้องก็จะเริ่มท้อใจ และเบื่อว่างานไม่คืบหน้า และงานไม่สำเร็จเสียที

4 มองภาพใหญ่ ไม่ micro-manage

หัวหน้าที่ดีควรมี ความสามารถในการมอ งภาพใหญ่กว่าลูกน้อง

เห็นว่าสิ่งที่ทำส่งผลดี อ ย่ า ง ไรต่อ ภาพรวม และมองเห็นโอกาส

ในการทำสิ่งนั้นๆ ให้ใหญ่ขึ้น และไม่ micro-manage เกินไป

จนลูกน้องต้องเอา มาให้ดูทีละขั้นตอน แล้วพอเจ้านาย approve แล้ว

ค่อยทำต่อ เพราะถ้า micro-manage เกินไป ลูกน้องจะอึดอัด

และทำงานไม่เสร็จเสียที ลูกน้องจะ burn out หมดแรงกายแรงใจ ได้ค่ะ

5 ให้โอกาสลูกน้องได้ทำงานที่ท้าทายขึ้น

ทำให้ลูกน้องได้ พัฒนาความสามารถ และทักษะเพิ่มขึ้น

แทนที่จะ ทำแต่งานเดิม ซ้ำๆ จนเบื่อ

6 มีจริยธรรม ไม่ทำเพื่อผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก

โดยพื้นฐานแล้ว คนเราเกิดมา เรารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดี หากหัวหน้า

ไม่มีจริยธรรม ลูกน้องก็จะรู้สึกอึดอัด ยิ่งถ้าลูกน้องให้คุณค่า กับเรื่องจริยธรรม

และไม่อย ากทำ ในสิ่งไม่ถูกต้อง ก็จะทำให้มีความขัดแย้งระ

หว่างกันได้ หรือหากลูกน้องทำทั้งๆ ที่ในใจไม่อย ากทำ ก็จะรู้สึกอึดอัด

7 ให้โอกาสให้ลูกน้องได้เติบโต

หัวหน้าที่สนับสนุน ให้ลูกน้องเติบโต เช่น ส่งไปอบรมเพิ่ม ส่งเสริม

สนับสนุนให้เรียนเพิ่ม มอบหมายงานที่ท้าทาย โปรเจ็คใหม่

หรือโปรโมทเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม จะทำให้ลูกน้อง

รู้สึกว่าหัวหน้าหวังดี กับเขาจริงๆ เขาก็จะอย ากทำงานให้ดีเลิศ

เพื่อตอบแทน ความปรารถนา ดีของหัวหน้า

8 ชื่นชมและให้กำลังใจลูกน้อง

หากลูกน้องทำงานได้ดี ตามที่ต้องการ การขอบคุณเขาหรือการชม

ในความตั้งใจของเขา ก็เป็นเหมือน น้ำหล่อเลี้ยงจิตใจให้อย ากทำงาน

เพิ่มขึ้น และหากลูกน้อง ทำงานผิดพลาด เจอปัญหา อุปสรรค ก็ให้คำแนะนำ

และกำลังใจให้เขา เดินหน้าต่อไปได้ เขาจะรู้สึกว่ามีคนที่ support เขาอยู่

9 ให้เครดิตลูกน้อง

ในการนำเสนอผลงาน ให้คนอื่นรับทราบ ก็ควรให้เครดิต

และขอบคุณน้องๆ ในทีมต่อหน้าคนอื่นๆ ด้วยใจ ให้รู้ว่าทุกคน

มีส่วนร่วมในผลงานที่ดีนี้ เพราะหัวหน้าไม่สามารถ ทำงานทุกอย่ างเองได้

10 เชื่อใจลูกน้องและมองเห็นศักยภาพ

เมื่อหัวหน้ามองว่าลูกน้อง มีศักยภาพและเชื่อใจลูกน้อง ทำให้ลูกน้อง

ทำงานได้อย่ างอิสระ และสามารถนำความคิด สร้างสรรค์ของตน

มาสร้างผลงาน ได้อย่ างเต็มที่ แต่หากหัวหน้าไม่ เห็นศักยภาพ

หัวหน้าก็จะไม่ไว้ใจ คอยสั่งตามที่ตัวเองต้องการ และไม่ให้ลูกน้องได้มี

โอกาสนำเสนอความคิดเห็น และลูกน้องก็รับรู้ได้ว่า หัวหน้าให้เกียรติเรา เห็นคุณค่าของเรา

ขอขอบคุณที่มา w o r k w i t h p a s s i o n t r a i n i n g, chanisara

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…