Home แนวคิดชีวิต 10 คำพูด ของคนที่มีความสุขมักใช้กัน

10 คำพูด ของคนที่มีความสุขมักใช้กัน

6 second read
0
305
10 คำพูด ของคนที่มีความสุขมักใช้กัน

10 คำพูด ของคนที่มีความสุขมักใช้กัน

เพราะ ความสุข ไม่ได้ดูจากเสื้อผ้าที่ใส่ กระเป๋าที่ถือรถที่ขับ ร้านที่นั่งเพื่อนที่คบ

สังคมที่มี ไม่ได้หมายความว่า มีความสุข แต่ ความสุข’ดูจาก แววตา

ที่เรามองคนอื่นรอยยิ้ม ที่เราให้คนอื่น คำพูด ที่เราพูดกับคนอื่น

และ ความรัก ที่เรามีต่อคนอื่นถ้าเราไม่ เรียกร้อง

จากคนอื่นและ แบ่งปัน ให้คนอื่นได้นั่นคือ ความสุข

10 ประโยค ที่ คนมีความสุข เขาชอบพูดกัน

1 ช่างมัน

2 เดี๋ยวมันก็ ผ่ า น ไป

3 เลือกมอง ในด้านบวก

4 ขอบคุณ สิ่งที่มีอยู่

5 ไม่มีใคร เพอร์เฟคต์

6 อยู่กับ ปัจจุบัน

7 ปล่อยวาง บ้าง

8 ทำอะไร ที่มีความสุข

9 มันคือ บทเรียน ที่มีค่า

10 เริ่มใหม่ได้

ความสุขที่แท้จริง ตามหลักท่านพุทธทาสภิกขุ ความสุขที่แท้จริง

หมายถึงความสุข ที่ไม่หลอกลวง ความสุขที่หลอกลวงนั้น

เป็นของกิเลสของความโ ง่ ถ้าคนเรามีความโ ง่ ก็ต้องไปหลงเอายึด

ของที่ไม่ใช่ความสุขมาเป็นความสุข ของเราเสมอ แบบนี้เขาเรียกกัน

มาตั้งแต่โบราณว่า เห็นกงจักรเป็นด อกบัว กรณีเช่นนี้มีอยู่ เป็นอันมาก

คนที่เห็นกงจักร เป็น ด อ ก บัว แล้วก็ย่อมจะวินาศ เกิดความลุ่มหลงนัก

เข้าจนกลาย เป็นเหยื่อของกิเ ลสตั ณหา เหล่านั้น จนหมดเนื้ อหมดตัว

เป็นข้าราชการ ก็ต้องคนโ กงคอร์รัปชัน ทำได้ไม่เท่าไร ก็ต้องได้รับผล

ของความคดโก งนั้นเสมอไป ความสุขที่แท้นั้นมักชน ไปในทางสงบร่มเย็น

ส่วนความเพลิดเพลิน หลงใหลนั้น มักนำไปสู่ความร้อน ดังนั้นความสุขที่แท้จริง

ต้องมาจาก ความพอใจที่แท้จริง และความพอใจนั้น ก็ต้องมาจากการ

ทำหน้าที่ที่ถูกต้อง ซึ่งไม่ทำ อั น ต ร า ย แ ก่ใครอีกทั้ง ยังเป็นประโยชน์แ ก่ทุ กฝ่าย

และทุ กคน ถ้าอย่ าง นี้ถึงจะเรียกได้ว่า ถูกต้องคำสำคัญในที่นี้คือ ถูกต้องและพอใจ

ซึ่งต้องทำให้เกิดขึ้น อยู่เสมอในทุ กขณะจิต ไม่ว่าจะเป็นขณะ ที่ทำงาน ขณะที่กลับบ้าน

ขณะกินข้าว ฯลฯ ถ้ามันมีความถูกต้อง และพอใจเกิดขึ้นแล้ว ก็จะกลายเป็นความสุข

ที่ถูกต้อง ที่ควรพอใจแล้วก็จะเป็นความสุขที่แท้จริง เมื่อเรารู้สึกว่า ถูกต้องและพอใจ

นั่นแหละคือสวรรค์ การทำด้วยความรู้สึก ว่าถูกต้องและพอใจ จนกว่าจะถึงเวลาพักผ่อน

นอนหลับก่อนจะ นอนหลับก็ใคร่ครวญดูว่า โอ้ ตั้งแต่เช้ามาจนถึง ตอนนี้ก็ถูกต้อง

และพอใจ แล้วก็ยกมือไหว้ ตัวเองได้ นั่นคือสวรรรค์ ทุ กคนอาจไม่เคยรู้ว่า สวรรค์ที่แท้จริงนั้น

คือเมื่อยกมือไหว้ตัวเองได้ มองเห็นแต่ความถูกต้องของตัวเอง จนยกมือไหว้ตัวเองได้

นั่นคือสวรรค์ที่แท้จริง ไม่ใช่สวรรค์หลอก อย่ างที่เขาหลอก ให้หลงมัวเ มา

แล้วถ้าเป็นน รกล่ะ ก็คือเมื่อ เ ก ลี ย ด ตัวเอง เมื่อชังน้ำหน้าตัวเองใครก็ตาม ที่ทำอะไรชนิดที่มองดูแล้ว

มันเกลี ยดตัวเองนับถือตัวเองไม่ได้ เคารพตัวเองไม่ได้ นั่นน่ะคือน รก จะสวรรค์ที่แท้จริง หรือน รก

ที่แท้จริงนั้นก็เกิดขึ้นได้ที่นั่น และเดี๋ยวนั้นเช่นกันถ้า จะพูดโดยสรุปแล้ว เราจงทำให้ทุ กอย่ าง

ถูกต้อง ทุ กอิริย าบถทุ กนาที ทุ กที่ ทุ กเวลา ทุ กหน และทุ กแห่ง แล้วก็อยู่ด้วย

ความพอใจชนิดนี้ จนสามารถยกมือไหว้ตัวเองได้ นี่คือสวรรค์ที่แท้จริง เป็นความสุขที่แท้ตลอดวัน

ตลอดคืนถ้าเป็นความสุข ที่แท้จริงอาจไม่จำเป็นต้องใช้เ งินเลย ถ้าเป็นความสุขที่หลอกลวงแล้วล่ะ

ก็ต้องใช้เงิ นมาก ยิ่งหลอกลวงมากก็ยิ่งใช้เ งินมาก เพอร์เฟคต์ ข้างนอก คือ ความสุขที่จอมปลอม

เพอร์เฟคต์ ข้างใน คือ ความสุขที่แท้จริง

ขอขอบคุณที่มา forlifeth, thesati

Check Also

(เรื่องเตือนสติ) บางคนกินหรูอยู่สบาย แต่ก็ยังมีหนี้เยอะแยะ

(เรื่องเตือนสติ) บางคนกินหรูอยู่สบาย แต่ก็ยังมีหนี้เยอะแยะ คนสมัยนี้ ชอบใช้เงิ นฟุ่มเฟือย …