Home แนวคิดชีวิต 10 ความฝัน บ่งบอกว่าคุณกำลังจะได้โชคก้อนโต

10 ความฝัน บ่งบอกว่าคุณกำลังจะได้โชคก้อนโต

6 second read
0
1,128
10 ความฝัน บ่งบอกว่าคุณกำลังจะได้โชคก้อนโต

10 ความฝัน บ่งบอกว่าคุณกำลังจะได้โชคก้อนโต

1 ฝันเห็นไก่ หรือฝันว่าได้ จับไก่มาไว้ในเล้า หรือเอามาปรุงเป็นอาหาร

ตามตำรา ทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่า จะมีผู้นำโชคลาภก้อนโต มาให้ถึงที่บ้าน

คนแปลกหน้าจะ นำโชคลาภก้อนโตมาให้ เลขมงคลเสี่ยงโชค

จากความฝัน ได้แก่ 09 19 29 59 89

2 หากฝันว่า ได้เห็นทองคำ ตามตำราทำน ายฝันได้ทำน ายไว้ว่า

เป็นฝันบอ กโชคที่มีค วามแม่นยำมากทีเดียว เป็นฝันที่เป็น มงคลแก่ตัวผู้

ฝันเป็น อ ย่ า  งมาก และเชื่ อกันว่าผู้ฝันจะมีโชคลาภ ก้อนโตในเร็ววัน เลขเด็ ด

เสี่ย งโชคจากความฝัน ได้แก่ 12 19 59 89 99

3 หากคุณฝัน ถึงคนที่จากไปแล้ว หรือว่าฝันว่าได้ไปงาน ตามตำราฝัน

ถือว่าเป็นฝัน ที่มีความแปลก เพราะว่าไม่ค่อยมีใคร ฝันถึงเรื่องแบบนี้

หลายคนอาจจะ คิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี อาจจะเกี่ยวข้องกับ ตัวคุณในทางที่ไม่ดี

แต่แท้ที่จริงแล้วเป็น ฝันที่สามารถบ่งบอกโชคได้มาก เป็นความฝัน

ที่เชื่อกันมา ตั้งแต่โบร่ำโบราณ ถ้าผู้ใดฝันถึงเรื่องเหล่านี้ มักจะมีโชคมีลาภ

ก้อนโตติดตัวไปตลอด เลขที่จะนำโชค มาให้กับคุณ 33 68 47 91 25

4 หากฝันเห็นกบ หรือฝันว่าได้จับ กบจำนวนมาก ตามตำราทำน ายฝัน

ได้ทำ นายไว้ว่าผู้ฝัน กำลังจะมีโชคลาภ ส่วนจะมากน้อยก็ ดูจำนวนกบที่เราจับได้

หรือปริมาณเสียง กบที่ร้องว่ามากน้อย ขนาดไหน เลขเด็ ดเ

สี่ยงโช คจากความฝัน ได้แก่ 11 22 29 55 59

5 หากฝันเห็นปลา หรือฝันว่าได้จับปลา ความฝันนี้ถือว่า เป็นความฝัน

ที่แม่นยำที่สุด ตามตำราทำน ายฝันได้ทำน ายไว้ว่า หากฝันเห็นปลา

จะมีโชคลาภมาก น้อยตามจำนวน และขนาดของปลาที่เราจับได้

เลขเด็ ดเสี่ย งโชคจากความฝัน ได้แก่ 85 87 88 89

6 หากฝันเห็น หอย กุ้ง ปู นั้นถือว่าเป็นฝันดี ตามตำราทำนาย ฝันได้ทำนายไว้ว่า

ผู้ฝันจะ มีโชคลาภ ก้อนโตมากน้อ ยตามปริมาณ กุ้ง ปู หอย ที่เราจับได้

เลขเด็ ดเสี่ย งโชคจาก ความฝัน ได้แก่ 50 51 54 64 79 89 88

7 หากฝันว่าได้เห็นนก หรือสัตว์ปีกจำพวก นกต่างๆ หากฝันว่าได้จับ

หรือบินเข้ามาหา ตามตำราทำ นายฝันได้ทำ นายไว้ว่า ผู้ฝันจะมีโชคลาภ

เข้ามาหา ถึงเรือนชาน เลขเด็ ดเสี่ย งโชคจากความฝัน ได้แก่ 02 12 16 26 52

8 หากฝันเห็นสิ่งที่ เป็นของลับหูลับตา ภายใต้ ร่มผ้า ตามตำราฝันได้บ่งบอกว่า

เป็นความฝัน ที่มีควา มแม่นยำจริง ผู้ที่ฝันจะได้โชค ก้อนโตเลยทีเดียว

แต่ถ้าว่าสิ่งเหล่านี้ ห้ามไปบอกห รือเล่าให้ กับใครฟังโดยเด็ดขาด

เพราะมิฉะนั้น จะทำให้โชคหายไปกับตา ขอเลขที่นำโชค

ในช่ว งนี้จะ เป็นตัวเลข 88 13 31 96 69

9 หากฝันว่าไ ด้เห็น โ ร ค เรื้อน หรือมี แ ผ ล ผุ พองตามร่างกาย ตามตำรา

ทำ นายฝันได้ทำ นายไว้ว่า ฝันนี้ จะบอกเหตุให้เรารู้ว่า จะมีผู้นำโชคลาภมาให้

เป็นฝันที่มี ความแม่นยำมาก เชื่อถือกันมาแ ต่ครั้งโบราณ ยิ่ง แ ผ ล พุพอง

เ น่ า เฟะมากๆยิ่งจะมีโชค ลาภมาก เลขเด็ ดเสี่ยงโชค

จากความฝัน ได้แก่ 07 08 09 00 77 97

10 ฝันเห็น พญานาคราช มังกร งูใหญ่ ตามตำราได้ บ่งบอกเอาไว้ว่า

ตอนนี้ถือว่าเป็นฝัน ที่มีโชคก้อนโตเป็ นพิเศษ มีควา มเชื่อมาตั้งแต่โบร่ำ

โบราณว่าเป็นฝันที่มี ความแม่นยำสูง จะได้โชคจะได้ลาภ จะมีคนนับหน้าถือตา

มีญาติมิตร มีเพื่อนมากมาย ตัวเล ขเกี่ย วกับความฝันได้แก่ 58 48 69 95 89

ขอขอบคุณที่มา หนังสือทำนายความฝัน, poobpub

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…