Home แนวคิดชีวิต 10 ความฝัน บ่งบอกว่าคุณกำลังจะมีโชคลาภ

10 ความฝัน บ่งบอกว่าคุณกำลังจะมีโชคลาภ

10 second read
0
5,395
10 ความฝัน บ่งบอกว่าคุณกำลังจะมีโชคลาภ

10 ความฝัน บ่งบอกว่าคุณกำลังจะมีโชคลาภ

1 ถ้าฝันว่าถูก งู กั ด ทายว่า เ พ ศ ตรงข้ามจะคิด ร้ า ย หรือได้รับ เ ค ร า ะ ห์ จากเพื่อนบ้าน

ถ้างูกัด ต่ำก็เป็น เ ค ร า ะ ห์ เล็ก ถ้างูกัด สูงจะได้รับ เ ค ร า ะ ห์ หนัก

หรือมิฉะนั้นจะเจ็บ ป่ ว ย เพราะ อุ บั ติ เห ตุในการเดินทาง ต้องระมัดร ะวังเป็นพิเศษ

เลขนำ โ ช ค คือ 54, 64, 95, 864, 71, 178

2 ถ้าฝันเห็นพระ หญิงชายใดฝันเห็นองค์พระ หรือพระพุทธรูป พระบูชาต่างๆ

ความฝันนี้เป็น ม ง ค ล แต่ตัวเอง ทายว่าจะได้รับ โ ช ค ติดตามมาภายหลัง

เลขนำ โ ช ค คือ 88 , 27 , 78 , 288 , 287 , 289

3 ถ้าฝันเห็นปลา หรือฝันว่าได้จับปลา

ความฝันนี้ถือว่า เป็นความฝันที่แม่นยำ ที่สุดตำราบอกเอาไว้ว่า

ถ้าฝันเห็นปลาจะมี โ ช ค ล า ภ มากน้อยตามจำนวน และขนาดของปลาที่เราจับได้

เลขเด็ดเสี่ยง โ ช ค จากความฝัน คือ 85 87 88 89

4 ถ้าฝันเห็นกุ้ง ปู หอย

นั้นถือว่าเป็นเรื่อง ดีตำราบอกเอาไว้ว่า คนที่ฝันจะมี โ ช ค ล า ภ

ก้อนโตมากน้อย ตามปริมาณ กุ้ง ปู หอย ที่เราจับได้

เลขนำ โ ช ค คือ 5O 51 54 64 79 89 88

5 ถ้าฝันเห็นกบ หรือฝันว่าได้จับกบจำนวนมาก หรือได้ยินเสียงกบร้อง

ตำราบอกเอาไว้ว่า คนที่ฝันกำลังจะมี โ ช ค ล า ภ ส่วนจะมากหรือน้อย

ก็ดูจำนวนกบที่เราจับได้ หรือปริมาณเสียงกบที่ ร้องว่ามากน้อยขนาดไหน

เลขนำ โ ช ค คือ 11 22 29 55 59

6 ถ้าฝันเห็นไก่ หรือฝันว่าได้จับไก่มาไว้ในเล้า หรือเอามาปรุงเป็นอาหาร

ตำราบอก เอาไว้ว่า จะมีผู้นำ โ ช ค ล า ภ ก้อนโต มาให้ถึงที่บ้าน

คนแปลกหน้ าจะนำ โ ช ค ล า ภ ก้อนโตมาให้

เลขนำ โ ช ค คือ O9 19 29 59 89

7 ถ้าฝันว่าได้เห็นทองคำ สร้อย กำไล แหวน เข็มขัดที่เป็นทองคำ

ตำราบอกเอาไว้ว่า เป็นฝันบอก โ ช ค ที่มีความแม่นยำ มากทีเดียว

เป็นฝันที่เป็น ม ง ค ล แก่ตัวคนที่ฝันเป็น อ ย่ า ง มาก และเชื่อกัน

ว่าคนที่ฝัน จะมี โ ช ค ล า ภ ก้อนโต ในเร็ววัน

เลขนำ โ ช ค คือ 12 19 59 89 99

8 ถ้าฝันว่าได้เห็นนก หรือสัตว์ปีกจำพวกนกต่างๆ ถ้าฝันว่าได้จับ หรือบินเข้ามาหา

ตำราบอกเอาไว้ว่า คนที่ฝันจะมี โ ช ค ล า ภ เข้ามาหา ถึงเรือนชาน

เลขนำ โ ช ค คือ O2 12 16 26 52

9 ถ้าฝันว่าได้เห็น โ ร ค เรื้อน หรือมีแ ผ ลผุพองตามร่างกาย

ตำราบอกเอาไว้ว่า ฝันนี้จะบอกเหตุให้เรารู้ว่าจะมีผู้นำ โ ช ค ล า ภ มาให้

เป็นฝันที่มี ความแม่นยำมาก เชื่อถือกันมาแต่ครั้งโบราณ

ยิ่ง แ ผ ล พุพองเ น่ าเฟะมากๆ ยิ่งจะมี โ ช ค ล า ภ มาก

เลขนำ โ ช ค คือ O7 08 O9 OO 77 97

10 ถ้าฝันว่าได้เห็นพญานาคราช หรือมังกร งูใหญ่

ตำราบอกเอาไว้ว่า ฝันนี้บอกว่าคนที่ ฝันจะมี โ ช ค ล า ภ ก้อนโต

เป็นฝันที่เชื่อถือ กันมาแต่โบราณว่า มีความแม่นยำสูง เลขนำ โ ช ค คือ 48 58 68 69 89

ขอขอบคุณที่มา poobpub

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…