Home แนวคิดชีวิต ในสังคมปัจจุบัน คนที่ตรงๆจะอยู่ยาก แต่คนที่สร้างภาพมักได้ดี

ในสังคมปัจจุบัน คนที่ตรงๆจะอยู่ยาก แต่คนที่สร้างภาพมักได้ดี

12 second read
0
1,581
ในสังคมปัจจุบัน คนที่ตรงๆจะอยู่ยาก แต่คนที่สร้างภาพมักได้ดี

ในสังคมปัจจุบัน คนที่ตรงๆจะอยู่ ย า ก แต่คนที่สร้างภาพมักได้ดี

เคยเห็นกับต า เพื่อนคนนึง ทำง านโรงงาน เงินเดือน 11,00 0 ยอมก ู้เงิ น

25,000 มาซื้ อ ล้อแม็กใหม่ เพียงเพราะอ ย ากได้ เพื่อนคนนึง เป็น

พนักงานห้างสรรพสินค้า เงิ น เดือน 13,000 ยอมก ู้เงิ น ย อมรูดบัตรซื้ อ

ไอโฟนเพียงเพร าะไอ้คนที่เขาไม่ชอบมี แต่ เขาไม่มีไซด์ไลน์คนนึง ที่ ผมรู้จัก

นอนกับแขก นอนกับลูก ค้า ได้เงิ น มาซื้ อ กระเป๋าใบล ะ4-5พัน ซื้ อรองเท้า 9 พัน

ซื้ อ กางเกงใน ตัวละพัน ทั้งสามค น ผมรู้จักในชีวิตจริง ปัจจุบันทุ กคนลำบากย ากจน

หนีสินรุงรัง เ ก ลี ย ดเพื่อน ร่วมงานไม่ชอบเ จ้านายเบื่องาน เบื่อชีวิตอย า กลาออ ก

แต่ก็ทำไม่ได้เพราะเ ป็นห นี้ห นี้บัตร ผ่อนรถค่าเช่า ห้ อง ส า ร พัดค่าใช้จ่าย

หาได้เดือ นชนเดือน บางเดือนโทรไปยืม เงิ นพ่อแม่ที่ บ้านนอ ก

ผม บอ กกั บทั้ง สามคนว่า ถ้าไม่อย ากมีชี วิตแบบนี้

1 เลิกใช้ชีวิตแบบ ร สนิยมสูงรายได้ต่ำเ สี ยที

อ ย่ า ทำ อะไรเกินตัว อ ย่ า ให้ความสำคัญ กับวัตถุมากกว่า คุณค่าของตัวเ อง

2 พัฒนาตัวเอง เลิกเ สือ กเรื่องชาวบ้าน

ไม่ต้องไป ต าม ไม่ต้องไป คอมเมนท์ วิพา กษ์วิจารณ์ต ามประเด็น

ดราม่า เอาเวลาไปหาข้ อมูล เรื่อง ทำมาหากินอาชีพ ที่ตัวเองสนใจ

3 ผมสอนให้มองเรื่องทำมาหากิ น

ตั้งใจทำมาหากิน ฝึกฝนทักษะ ในเรื่องทำมาหากิน เมื่อชำนาญ แล้ว

รู้จริงแล้วถนัดแล้ว ก็เหมื อนว่ายน้ำเป็นแล้ว คำว่าเ สี่ ย ง ก็น้อยลง

เพราะการทำอะไรที่ เราถนัด เท่ากับเราได้เปรียบ พูดง่ายๆผมบอ กให้

เขาตั้งใจ ทำมาหากิน ศึกษาเรื่องทำมาหากิ นเพื่อที่จะได้ ไม่ต้องมีชีวิตเดือน

ชนเดือนไม่ต้อง แต่งตัว ออ กไ ปทำต ามคำสั่งใคร ไม่มีใครส นใจสักคน

ไม่มีใครทำต ามสักคน ทุกคนก็เลยว นอยู่ที่เดิม ไปทำง าน สิ้นเดือนรับเงิ นจ่ายห นี้

ฉ ลองกินชาบู ต้นเดือน กลางเดือ น ห มู กะทะ ปล า ยเดือนต้มมาม่า

ยอมแ ด กมาม่า เพื่อให้รถส วยเพื่อให้ คนชมว่ารถตัวเองสว ย

ยอมเป็นห นี้ เพื่อให้คน มอ งว่าตัวเองมีทัดเทียมคนอื่น ไม่เหนื่อย กันบ้างหรือไง

กับ สังคมหน้ากาก สังคมจอมปลอม ผมเหนื่อยแทน นี่แหละสาเห ตุ ที่ทำให้

คนจำนวนไม่น้อย ลำบาก ย ากจน และมีชีวิตที่ไม่มีความ สุขเลย และต้องเป็นแบบนี้ ไป

นานเท่านาน จนแก่ถ้าไม่อย ากเป็นแบบนี้ ก็พัฒนาตัวเองซะ

ตั้งใจทำมาหากิน ซะความสำเร็จ มันก็ง่ายๆแค่นี้เอง

ขอขอบคุณที่มา m e o k a y n a sabaidmai, deejaiplus

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…