Home แนวคิดชีวิต ในชีวิตหนึ่งของคนเรา จะมีช่วงเวลาของเรา ในเวลาที่เหมาะสม

ในชีวิตหนึ่งของคนเรา จะมีช่วงเวลาของเรา ในเวลาที่เหมาะสม

6 second read
0
551
ในชีวิตหนึ่งของคนเรา จะมีช่วงเวลาของเรา ในเวลาที่เหมาะสม

ในชีวิตหนึ่งของคนเรา จะมีช่วงเวลาของเรา ในเวลาที่เหมาะสม

เราทุกคนต่างเกิ ดมาบนเส้นทางชีวิตของ ตัวเอง เวลาของแต่ละคนไม่ได้มาพร้อมกัน ดังนั้น อ ย่ าเอาตัวเองไปเปรี ย บเทียบกับใคร บางคนประสบความสำเร็จ มีธุร กิ จเป็น ของตัวเองตั้งแต่อายุ 20 แต่บางคนเพิ่งเรียนจบ

ตอนอายุ 22 บางคนเรียนจบก่อนเพื่อน แต่ต้องรออีก 3 ปี ถึงมีงานทำ บางคนมีครบทุกอย่ า ง บ้าน ร ถ ที่ดิน แต่กลับประส บ- อุ บั ติเ ห ตุ จบชีวิตตั้งแต่อายุ 29 ปี แม้แต่คนดังๆ ระดับโลก ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จ ช่วงวัยเดียวกัน

ประธานาธิบดีโอ บ าม่า วางมือจากการเมืองในอายุ 55 ปี ขณะที่ โดนัลด์ ท รั มป์ เป็นประธ า น าธิบดีในวัย 70 ปี หรือแม้แต่ แจ็คหม่า ที่เคยถูกปฏิเ ส ธเข้าทำงานใน เคเอ ฟ ซี แต่ไม่กี่สิบปีต่อมา เขาก็ซื้อเคเ อ ฟซีทั้งหมด

ใน จี น เป็นของตัวเอง ลองสังเกตดูสิ คนรอบตัวเรา หลายคนก็ประสบความสำเ ร็ จก่อนเรา บางคนยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน หรือบางคนก็ประสบความ สำเ ร็ จ หลังเราเ สี ยอีกเพราะทุกคนกำลังวิ่ งอยู่ในลู่วิ่ งของตัวเองไม่ได้แข่ ง

ในลู่วิ่งเดียวกัน เส้ ย ชัยก็คนละที่กัน ดังนั้นเราไม่ควรที่จะไปตั ดสิ น หรือดู ถู กใคร และก็ไม่ควรเอาตัวเองไปเทีย บกับ ใครด้วยแค่รู้ว่าตอนนี้ เรากำลังวิ่งอยู่ในเส้นทางของเรา และทำมันให้ดีที่สุดก็พอแล้ว ถอยห่างจากคนที่ดู ถู กเรา

เพราะคนเหล่านั้นไม่เข้าใจคุณ ค่ า ของคุณ อ ย่ า ยึดเอาความคิดตัวเองเป็นหลัก เพราะจะเป็นการทำล า ยมิตรภาพดีๆ อ ย่ าไป กัง ว ลกับความผิ ดพ ล าดเล็กๆ น้อยๆของคนอื่น เพราะเราก็มีเหมือนกัน จงคิดเสมอว่า ทุกวันเป็นวันสุดท้ า ย แล้ว

เราจะทำทุกอย่ า งในชีวิตอย่ างเต็มที่ทุกคนมีช่วงเวลาที่ประสบความสำ เ ร็ จแตกต่างกัน และ จุดหมายของความสำเร็จก็ต่างกันจงอ ย่ าเปรียบเทียบ ความล้ มเห ล วของเรา กับ ความสำ เร็ จของใคร ความสำเร็จของทุกคน จะมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมเสมอ

ขอขอบคุณที่มา 108resources

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…