Home แนวคิดชีวิต ใช้ชีวิตตามใจตัวเองดีกว่าไปใช้ชีวิตตามใจคนอื่น

ใช้ชีวิตตามใจตัวเองดีกว่าไปใช้ชีวิตตามใจคนอื่น

6 second read
1
1,124
ใช้ชีวิตตามใจตัวเองดีกว่าไปใช้ชีวิตตามใจคนอื่น

ใช้ชีวิตตามใจตัวเองดีกว่าไปใช้ชีวิตตามใจคนอื่น

คนร้อยคนมองเรา ไม่เหมือนกันหรอก อ ย่ า พ ย า ย า ม ใช้ชีวิต ให้ถูกใจคนอื่น

ของที่มีค่า หากอยู่กับคนที่ไม่รู้ค่า ของสิ่งนั้นก็อาจดูไร้คุณค่า ลูกน้องบางคนมีคุณค่า

แต่เจ้านายไม่เห็นค่า ลูกน้องคนนั้นก็ดูไร้คุณค่า ภ ร ร ย า บางคนมีคุณค่า แต่สามีไม่เห็นค่า

ภรรย าคนนั้น ก็ดูไร้คุณค่า หากเราเป็นคนที่มีคุณค่า แต่คนอื่นไม่เห็นค่าก็ อ ย่ า เสียใจ

ขอให้ตระหนักรู้ว่าไม่ว่า จะมีใครเห็นค่าในตัวเราหรือไม่ แต่เรายังคงมีคุณค่าเท่าเดิม

จงภูมิใจในคุณค่าของ ตัวเองและทำดีต่อไปเสมอคนร้อย คนมองเราไม่เหมือนกันหรอก

อ ย่ า พ ย า ย า ม ใช้ชีวิต ให้ถูกใจคนอื่น จนลืมว่า เราควรที่จะ มองตัวเองยังไง

ไม่มีใครจะมีเวลา มองดูเราได้นานๆหรอก สิ่งที่เขาแสดงออก เป็นเพียงช่วงเวลา

หนึ่งเท่านั้น สิ่งสำคัญคือ เราไม่ควรเอา ความสุขของตัวเอง ไปฝากไว้กับสายตา

ของคนอื่น ไม่มีใครที่จะ อยู่กับเราไปทั้งชีวิต มีแต่เราเท่านั้นที่จะ อยู่กับเราไปทั้งชีวิต

อ ย่ า ยึด ติ ด กับสายตาของคน อ ย่ า สับสนกับ คำพูดของใครๆ

ชีวิตนี้เป็นของเรา สุขและ ทุ ก ข์ เราควร กำหนดเอง

ขอขอบคุณที่มา ข้อคิดกำลังใจ, kubkhao

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…