Home แนวคิดชีวิต แบ่งเงิน 4 ส่วน บริหารให้ดีการเงินของคุณก็จะไม่ติดขัด

แบ่งเงิน 4 ส่วน บริหารให้ดีการเงินของคุณก็จะไม่ติดขัด

11 second read
0
3,767
แบ่งเงิน 4 ส่วน บริหารให้ดีการเงินของคุณก็จะไม่ติดขัด

แบ่งเงิน 4 ส่วน บริหารให้ดีการเงินของคุณก็จะไม่ ติ ด ขัด

1 รายจ่ายประจำเดือน

มีหลาย ประเภทด้วยกัน ประเภทแรกเป็นรายจ่าย ที่แน่นอนทุกเดือน

เช่นค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนรถ ค่าเงินการศึกษาบุตร จะมีความแน่นอน ต า ย ตัว

สามารถควบคุมได้ว่า มีรายจ่ายอยู่เท่าใด ในเดือนหนึ่ง โดยไม่ต้องกังวลมากนัก

ถ้าเรายังทำงานมีเงินเดือน หรือที่เรียกว่ามนุษย์เงินเดือน เว้นแต่เจ้าของกิจการ

เองรายได้อาจไม่คงที่เป็น ไปตามการค้าขาย ที่บางช่วงก็ดีบางช่วง

ก็ไม่ได้ ดังนั้นเจ้าของกิจการ ต้องระมัดร ะวังเป็นพิเศษ ประเภทที่สองค่าใช้จ่าย

ที่ไม่แน่นอน ค่า รั ก ษ า พ ย า บ า ล เวลา เ จ็ บ ป่ ว ย ค่าใช้จ่ายส่วนนี้

เราคาดไม่ถึง เพราะคนเราอาจเ จ็ บ ป่ ว ย ได้ หรือถ้า ร้ า ย หนักกว่านี้

ก็เป็นอุติเหตุที่เรา ไม่รู้ได้ในวันใดวันหนึ่ง เราก็ควรทำประกัน สุ ข ภ า พ

และประกัน อุ บั ติ เ ห ตุ ไว้ด้วย ค่าทาน เลี้ยงงานต่างๆ ค่าไปเที่ยว

พักผ่อน ก็ให้มีได้ พอประมาณ ตามสังคม

2 เงินรายได้

แต่ละคน มีคนแตกต่างๆ กันไป คนมีรายได้มาก รายได้ปานกลาง รายได้น้อย

ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ที่รายได้สูงหรือลูกจ้าง กินเงินเดือนแต่ละเดือน

ก็ตามตั้งเป้าหมาย ในอนาคตว่า ตอนเรามีอายุมาก ในวัยชราภาพแล้ว

ทำงานไม่ได้แล้ว ก็ให้เงินทำงานแทนคือ การลงทุนโดยไม่ต้องทำงาน

ให้มีค่าตอบแทนมากพอ กับค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนได้ และจะมีเงินสำรองไว้

โดยแบ่งเป็นเงินทุนการศึกษา ของบุตรเงินเก็บไว้ในธนาคาร กองทุนรวมต่างๆ

ทำประกันชีวิต ประกัน สุ ข ภ า พ ซึ่งหากทำได้ดังนั้น นอกจากคุณ

จะมีเงินเก็บออมมีเงินใช้ ตลอดเดือนแล้วอนาคตคุณ ยังอาจจะร่ำรวยได้อีกด้วย

3 เงินออมจากรายได้

ที่เราได้จากการทำงานต่างๆ สะสมไว้ให้มากที่สุด ในตอนที่เรายังมีพละกำลัง

ในวัยหนุ่มสาว สุ ข ภ า พ ก็ยังดีพย าย าม ทำงานหาเงิน ไปให้มากที่สุด

เพราะถ้าแก่ตัวไปอายุมาก ยังเก็บเงินไม่ได้เลย หรือได้น้อยก็อาจเป็น

ปัญหาได้ นั้นดังจึงควรหาเงิน เมื่อตอนอายุยังน้อย ตอนที่เรียนจน

มหาวิทย าลัยใหม่ๆ ยังฟิดทั้ง ส ม อ ง และ ร่ า ง ก า ย เมื่อหามาได้แล้วก็นำเงิน

มาออมไว้ใน ธนาคารโดยฝากประจำ ด อ ก เบี้ยจะสูง ด อ ก เบี้ยเงินฝากทบต้น

มีพลังมากทำให้ เงินเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆ แบบทวีคูณไม่มีจำกัด แต่เราต้อง

ศึกษาหาความรู้ เรื่องดอ กเบี้ ย กับอัตราเงินเฟ้อให้ดี พอเพราะถ้าอัตราเงิน

มีมากว่า ด อ ก เบี้ย ถ้านานหลายปีเข้าเงินเรา จะใช้ได้น้อยกับการใช้จ่าย

แต่อัตรา ด อ ก เบี้ยมีมากกว่า อัตราเงินเฟ้อ ก็ไม่เป็นไร

ฝากธนาคาร ไว้ปลอด ภั ย ดีที่สุด

4 เงินที่จะนำไปลงทุน

มีให้เลือกลงทุนมีหลายแบบ ที่เราจะเลือกต้อง ความถนัดของเรา และเป็นแบบ

ที่ได้ผลตอบแทนที่ดี แล้วให้เรานำเงินบางส่วน ที่สามารถนำมาลงทุน

ให้ได้ผลตอบ แทนเพิ่มขึ้น โดยเงินที่มาล งทุ นจำนวนนี้ ลงเสียหาย

ก็ยังมีเงินเหลืออยู่ มากพอที่จะใช้จ่ายในการ ดำรงชีวิตได้ซึ่งเงินที่จะนำมา

ลงทุนนั้นเราต้องเลือก ลงทุนในแบบที่มีความ เ สี่ ย ง ไม่มากแต่ได้ผลตอบแทน

มากกว่าเงินฝากที่ธนาคาร เช่น พันธบัตร กองทุนรวมต่างๆ แต่ถ้ามีความ เ สี่ ย ง

มากขึ้นอีกก็อาจจะลงทุน ในหุ้นที่ได้เงินปันผลตอบ แทนมากกว่าหรือจะนำไป

ทุนในที่ดินซึ่งมีความ เ สี่ ย ง น้อยมาก แต่ให้ผล ตอบแทนระยะ ย า ว

ซึ่งก็ปลอด ภั ย ดี เอาเป็นว่าเราขอแนะนำ ให้เลือกการลงทุน ที่เหมาะกับตัวคุณที่สุด

และคุณสามารถ ทำได้โดยไม่ เ สี่ ย ง ต่อการขาดทุนมากนัก โดยเฉพาะ

การลงทุนที่คุณพอจะมีพื้นฐาน และความถนัดอยู่แล้ว ซึ่งหากทำได้ดังนี้

คุณจะประสบความสำเร็จ ทั้งการลงทุนและการประสบ ความสำเร็จในชีวิตกันเลยทีเดียว

ทั้ง 4 ข้อเป็นการบริหารเงินที่จะทำให้เรา มีเงินร่ำรวยมากขึ้น

การที่จะทำให้ สำเร็จได้นั้นต้องมี วินัยการใช้เงิน ที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุด

เป็นหัวใจหลัก ที่จะขาดไม่ได้เลย การมีวินัยจะนำพา ท่านให้ไปถึงเป้าหมาย

ที่ได้ตั้งเอาไว้ในการ วางแผนบริหารการใช้เงิน ของท่านได้ดีไม่มีสะดุด

และจะประสบความสำเร็จ โดยรวดเร็วที่สุด ถ้าท่าน รั ก ษ า วินัย

ให้เป็นไปตามแผน เพราะฉะนั้น ใครที่อย ากรวยแต่ ไม่รู้จะทำอย่ างไรดี

ลองตั้งสติแล้วหันมา บริหารจัดการรายได้ ของคุณเสียใหม่ด้วย

วิธีการเหล่านี้ดูสิ แล้วคุณจะมีอนาคตที่สดใส และเป็นดั่งฝันที่ตั้งไว้

ได้ อ ย่ า ง แน่นอน แต่ทั้งนี้ อ ย่ า ลืมว่า การเพิ่มกำไร ด้วยการล งทุ น

นั้นมักจะมีความ เ สี่ ย ง เสมอ และอาจทำให้คนรวย กลายเป็นคนล้มละลาย

ได้ภายในพริบตา ดังนั้นหากคุณต้องการก้าว สู่ความรวยด้วยการลงทุน

ก็ควรเลือกการลงทุนที่ คุณถนัดที่สุดและต้องเตรียม รับมือกับความ เ สี่ ย ง อยู่เสมอด้วย

ขอขอบคุณที่มา m o n e y h u b, verrysmilejung

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…