Home แนวคิดชีวิต แนวคิด 9 ข้อ ที่คอยเตือนใจคุณให้คุณกลับมายิ้มได้มากขึ้น

แนวคิด 9 ข้อ ที่คอยเตือนใจคุณให้คุณกลับมายิ้มได้มากขึ้น

6 second read
0
119
แนวคิด 9 ข้อ ที่คอยเตือนใจคุณให้คุณกลับมายิ้มได้มากขึ้น

แนวคิด 9 ข้อ ที่คอยเตือนใจคุณให้คุณกลับมายิ้มได้มากขึ้น

1 อ ย่ า อิ จ ฉ า ใคร เพราะบินสูงแค่ไหน พอถึงเวลาเรา ก็ร่วงกันทุกคน

2 หัดมีความสุข กับตัวเองได้แล้ว เพราะไม่มีใครที่จะ อยู่กับเราไปตลอด

3 ฝึก อ ภั ย และปล่อยวาง กับความ เ จ็ บ ป ว ด ไปทีละนิด

เพื่อเพิ่มเวลา ความสุขของเรา ให้มากขึ้น

4 ฝึกเข้าใจกับคำติชม คำติก็ให้เฉยๆ คำชมก็ให้ปล่อยวาง ติเพื่อก่อ

ก็เก็บมาพัฒนา ติเพื่อทำลายก็ อ ย่ า เอามาใส่ใจ

5 ฝึกการเป็นผู้ให้ แบบไม่คาดหวังจะได้กลับ เพราะมันคือการสร้าง คุณค่าของการได้เกิดมา

6 อ ย่ า ทำลายความหวังใคร เพราะมันอาจเป็นความหวัง สุดท้ายที่เขาเหลืออยู่

7 ฝึกการพอใจ ไขว่คว้าแต่พอตัว อะไรเกินกำลัง ก็ปล่อยไป มีแค่ไหนก็พอใจแค่นั้น

8 อ ย่ า กลัวใครไม่รัก แต่จงเริ่มจาก การรักตัวเองก่อน เพราะเสน่ห์

ของการรู้จักรักตัวเอง จะกระจายสู่ คนรอบข้าง

9 ทุกวันคือการ เปลี่ยนแปลงเสมอ อ ย่ า ยึด ติ ด กับอะไรเดิมๆ แม้ผม ขน ฟั น

เรายังร่วงตามกาลเวลา จงเข้าใจและหัดมี ความสุขกับปัจจุบันได้แล้ว

ขอขอบคุณที่มา กวีอินดี้, aanplearn

Check Also

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) คนที่ฉลาดมักจะมีเพื่อนน้อย และไม่ค่อยชอบเข้าสังคม

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) คนที่ฉลาดมักจะมีเพื่อนน้อย และไม่ค่อยชอบเข้าสังคม งานวิจัยใหม่บ่ง…