Home แนวคิดชีวิต แนวคิด 8 ข้อ ในการใช้ชีวิตแบบติดดินแบบมีความสุข

แนวคิด 8 ข้อ ในการใช้ชีวิตแบบติดดินแบบมีความสุข

6 second read
0
546
แนวคิด 8 ข้อ ในการใช้ชีวิตแบบติดดินแบบมีความสุข

แนวคิด 8 ข้อ ในการใช้ชีวิตแบบ ติ ด ดินแบบมีความสุข

1 อยู่ อ ย่ า ง พอเพียง

และเพียงพอในตัวเอง รู้จักพอในการใช้ชีวิต ฉะนั้น ก็ลองปลูกพืชผักสวนครัว

ไว้ทานเอง มันจะได้เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และยังส่งเสริม

อาชี พเกษตรกร ให้พวกเขา มีร ายได้อีกด้วย

2 เลือกที่จะไม่ออกงาน

ที่ไม่สำคัญ กับความสุขในระยะย าวของตัวเอง เพราะเวลาเลิกงาน

เราควรให้ความสำคัญ กับครอบครัว และเพื่อนที่สนิทกัน

แม้เราจะมี เพื่อนน้อย แต่คุณภาพแน่น ๆ

3 หากจำเป็นต้องแต่งหน้า

ก็ควรแต่งให้น้อยลง เพราะรู้แล้วว่า การแต่งหน้าเยอะๆ นั้น มันจะทำให้ดูแก่

ดูมีอายุ และถ้านอกจากนี้ ยังประหยัดเงินได้มากขึ้นด้วย

เพราะประหยัด ในการซื้ อ เครื่องสำ อ าง

4 ไม่สนใจกระแ สสังคม

คนเราทุกคนมี เหตุผลเสมอ จงใส่ใจจงโฟกัส ที่ตัวเรา เราอย่ าไปเพ่ งเล็ ง

คนอื่น เราคือเรา ไม่จำเป็นต้องเหมือน ใครหรอก

5 ใส่ใจให้ความสำคัญกับปัจจุบันให้มากๆ

ไม่ควรยึด ติ ด และคิดมากอยู่กับอดีตที่ ผ่ า น มา เพราะอดีตก็คืออดีต

ยังไงซะมันก็ ไม่สามารถกลับไปแก้ไข อะไรได้ ฉะนั้นอยู่กับปัจจุบันดีสุด

6 ลองใช้ของที่ธรรมดาๆ

ไม่ ติ ด หรูไม่ติดของแ บ รนด์ เพราะคิดได้แล้วว่า ของที่มันธรรมดาๆ

มันก็ใช้ได้เหมือนกัน ซื้อของแพงๆ มันก็เสี ยดายเงิน

ยุคนี้เรายิ่งต้องประหยัด อนาคตก็เป็นสิ่ง ที่ไม่แน่นอน

7 เพราะความโก ร ธนั้น มันทำให้คนเราย่ำแ ย่

ฉะนั้น เราจึงพย าย าม ที่จะไม่โกรธใครนานๆ คนที่ทำดีกับเรา

เราก็ดีกลับ ส่วนคนที่ไม่ดีนั้น ปล่อยเขาไป อย่ าไปยุ่ งกับเขา ทางใครทางมัน

8 ขับรถธรรมดาๆ ไม่ได้ขับรถหรู

เพราะก็ขับไปไหนต่อไหน ก็ได้เหมือนกัน เราไม่จำเป็นต้องซื้อรถแพ งๆ

มาขับ เพื่ออวดใครหรอก เพราะตลอดชีวิตที่ ผ่ า น มา ไม่ได้เป็นคนเก่ง

แต่คิดว่า เป็นคนดีในระดับหนึ่ง ไม่เคยเสแส ร้ ง ในบางครั้งอาจจะ

โ ผงผ างไปบ้าง พูดตรงเกินไปบ้าง แต่ที่สำคัญเลยคือ ไม่เคยค ดโก งใคร

ไม่ฉลาดมากนัก แต่ก็ไ ม่โ ง่ สำหรับเรื่องราวที่ ผ่ า น มา ฉันเข้าใจว่า

ใครต้องการอะไร แต่แค่ฉันไม่อย ากจะแ ฉ เพราะการทำตัวเป็นคนฉลาด

มันเหนื่อยจริงๆ นั่นแหละ ฉะนั้น ฉันจึงหลับตาข้าง ปิดหูข้าง

เพื่อช่วยลด ความทุ กข์ เพิ่มความสุขได้

ขอขอบคุณที่มา san-sabai

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…