Home แนวคิดชีวิต แนวคิด 7 ข้อ ที่จะทำให้คุณก้าวหน้าในการทำงาน

แนวคิด 7 ข้อ ที่จะทำให้คุณก้าวหน้าในการทำงาน

11 second read
0
542
แนวคิด 7 ข้อ ที่จะทำให้คุณก้าวหน้าในการทำงาน

แนวคิด 7 ข้อ ที่จะทำให้คุณก้าวหน้าในการทำงาน

1 ก้าวหน้าในที่ทำงาน

ทุก อ ย่ า ง ย่อมมีเหตุแ ละผลความก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน ไม่ใช่ได้มาจาก

ดว ง หรือความบังเอิญ เสมอไป แต่ต้องมาพร้อมฝีมือ ความสามารถ

และเทคนิควิธีการเ พื่อทะ ย า น สู่ตำแหน่งงาน ที่ใหญ่ขึ้น

ซึ่งเราพร้อมนำเสนอ เพื่อให้คุณได้มีวิธีจัดการกับงาน และพุ่งทะ ย า น สู่ความสำเร็จ

อ ย่ า ง รวดเร็วและมีความ ก้าวหน้าในที่ทำงาน ไปได้ไกลกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน

2 มีเป้าหมายชัดเจน

เมื่อทำงานไปสักระยะ ชีวิตกลับดูเรียบง่าย ทำงานตามหน้าที่ รอรับเงินเดือน

ไม่มีแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ไม่มีการวางแผน ชีวิตเริ่มเฉา ทำงานไปวัน ๆ แต่เมื่อหันไปดู

เพื่อนรุ่นเดียวกัน เค้ากลับวิ่งไวตำแหน่งใหญ่ อยู่บริษัทยักษ์ เคยสงสัยไหมว่าทำไม

เพราะคุณลืมวิ่งตามเป้าหมาย ที่คุณตั้งไว้ก่อนที่จะมาทำงาน หรือบางคนยิ่ง แ ย่ ใหญ่

คือ ไม่เคยตั้งเป้าหมายชีวิต การทำงานของตัวเอง การทำงานแบบมีเป้าหมาย

จะทำให้กระบวนการคิด และกิจวัตรประจำวัน ในการทำงานชัดเจนขึ้น

รู้ว่าต้องทำอะไรเพื่ออะไร ต้องทำ อ ย่ า ง ไร ควรขวนขวายให้ได้ มาด้วยวิธีการใด

และสุดท้ายคือ ที่ทำงานอยู่ทุกวันเพื่ออะไร เริ่มวันนี้ยังทัน

3 เรียนรู้ไว ใช้ ส ม อ ง สังเกต จดจำ และทำต่อยอด

ในการทำงาน อ ย่ า ง มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องใช้แรงและ ส ม อ ง ควบคู่กันไป

คนที่ย่ำอยู่กับที่มัก จะเลือกใช้แรงเพียง อ ย่ า ง เดียว ในการทำตามคำสั่ง

และให้งานเสร็จไป วันต่อวันจะสังเกต ว่าคนที่รู้จักเรียนรู้ สังเกตและจดจำ

ทั้งจากการสอนงานจากหัวหน้า การเรียนรู้งานจากเพื่อน ร่วมงานการศึกษารูปแบบ

การทำงานเดิม ๆ ที่มีอยู่ และการปรับวิธีการให้ เหมาะสมด้วยตนเอง

จะช่วยพัฒนางาน และตนเองได้ รวดเร็วกว่าคนอื่น ๆ

4 มีผลงาน ลุยงานหนัก เก็บเป็นประสบการณ์ชีวิต

น้องใหม่ไฟแรง อ ย่ า กลัวงานหนักและห้ามท้อ เพราะงานยิ่งหนักยิ่งช่วย

ให้เราได้มีโอกาสเรียนรู้ มากกว่าคนอื่น มีโอกาสแก้ปัญหา และเก็บเกี่ยวประสบการณ์

มากกว่าคนอื่น ยิ่งทำยิ่งมีผลงาน ยิ่งแก้ปัญหา ยิ่งก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ

คนที่ทำงานเฉพาะ ที่ได้รับมอบหมาย อาจจะถนัดเฉพาะในด้านนั้น ๆ ซึ่งต่างจาก

ผู้ที่ได้เรียนรู้งาน ที่หลากหลาย จะช่วยให้เราได้รู้ว่าลักษณะงาน แต่ละงานแตกต่างกัน

อ ย่ า ง ไ ร แล้วเราสามารถ ทำงานได้หลายแบบ และถนัดแบบไหนที่สุด

ประสบการณ์การทำงาน ที่หลากหลายจะช่วยให้คุณมองเห็น ความสามารถของตนเอง

และทำให้คนอื่น มองเห็นความสามารถ ในตัวคุณด้วย

5 ศึกษาเพิ่มเติม ส่วนที่ขาด

การเรียนรู้ไม่มีวันจบ ถึงแม้ว่าเราจะเรียนจบแล้ว แต่เราก็ควรที่จะ หาความรู้เพิ่มเติม

เพื่อใช้ในงาน และตามความสนใจส่วนตัว อ ย่ า ง เช่น หลักสูตรเพิ่มเติมระยะสั้น

ความถนัดเฉพาะ ทางที่จำเป็นต้องใช้ในงาน หรือการเรียนต่อในระดับ ปริญญาโทและเอก

เพราะไม่เพียงแต่จะ สามารถนำความรู้ มาใช้ในงาน แต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึง

ความขยันใฝ่หาความรู้เพื่อ พัฒนาตนเองอีกด้วย อาจจะเป็นจุดที่ทำให้ทางบริษัทเล็งเห็น

และใช้ใ นการพิจารณาเลื่อนขั้นต่อไป ทำให้คุณมีโอกาสก้าว หน้าในที่ทำงาน

เพราะบริษัทส่วนใหญ่ จะให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เพิ่มเติม มีการให้ทุนหรือมีงบประมาณ

จัดสรรในส่วนนี้ อาจจะลองศึกษา เพิ่มเติมจากกฎระเบียบ ของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

6 สร้างสัมพันธภาพที่ดีที่เรียกว่า เพื่อน

การสร้างสัมพันธภาพที่ดี กับผู้อื่นทั้งเพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่ผู้ที่เราต้อง ติ ด ต่อ งานด้วย

และรู้จักสานสัมพันธ์ให้ ย า ว นานเป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาหน้าที่ การงานให้ก้าวหน้า

มิตรภาพที่ดี ต้องเริ่มจากการให้เกียรติ ความเชื่อใจ และความจริงใจต่อกัน

แม้เราจะได้รับ ผลประโยชน์ร่วมกัน แต่ก็ไม่ควรผูกมิตรด้วยการ หาประโยชน์เป็นหลัก

เพื่อนที่ดีจะชี้นำ บอกเล่า และช่วยเหลือใน ย า มที่เรา มีปัญหาและจะให้คำปรึกษา

ใน ย า ม ที่เรามีความ ทุ ก ข์ เพื่อนจะพาให้งาน ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง

7 รู้เกณฑ์ในการเลื่อนตำแหน่ง

ในการทำงานไม่ว่าจะ ตำแหน่งอะไร ทางบริษัทจะมีเกณฑ์ ในการเลื่อนขั้น

และขึ้นเงินเดือน ตามกฎระเบียบอยู่แล้ว เช่น การปรับเงินเดือนรายปี ตามการประเมิน

การปรับตำแหน่ง ตามอายุงานและประสบการณ์ การเลื่อนขั้นตาม ความสามารถและผลงาน

ซึ่งเกณฑ์การวัดผล จะขึ้นอยู่กับหน้าที่ ของแต่ละคน นอกจาการทำงานเต็มที่แล้ว

การศึกษากฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของแต่ละบริษัทจะช่วยให้ เรามีหน้าที่การงาน

ที่ก้าวหน้ากว่า เพื่อนรุ่นเดียวกัน ได้อีกด้วย

ขอขอบคุณที่มา t h.j o b s d b, sabailey

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…