Home แนวคิดชีวิต แนวคิด 5 สิ่ง ที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้น

แนวคิด 5 สิ่ง ที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้น

6 second read
0
232
แนวคิด 5 สิ่ง ที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้น

แนวคิด 5 สิ่ง ที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้น

ข้อคิดที่ 1 อ ย่ า เชื่อเรื่อง แ ผ ล ใจ

ไม่ว่าจะเคยเกิด อะไรขึ้นในอดีต สิ่งเหล่านั้นก็จะไม่ส่งผล กระทบต่อในปัจจุบัน

แม้แต่น้อย คนที่กำหนดชีวิต ของคุณคือคุณที่มีชีวิต อยู่วินาทีนี้ต่างหาก

หลายครั้งเมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้น เรามักจะนึกหาเหตุผลว่า ทำไมเราจึงเป็นเช่นนั้น

โดยอ้างถึงอดีตที่ว่า เรามี แ ผ ล ใจอะไรบาง อ ย่ า ง ที่ส่งผล ต่อตัวเราในปัจจุบัน

หากคิดเช่นนี้แล้ว ก็เท่ากับเราเชื่อว่า อดีตเป็นตัวกำหนดทุกสิ่ง และความคิดเช่นนี้

เองเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ ชีวิตเราไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ เพราะมัวแต่ติ ดอยู่กับ

กับดักอดีตที่ย้อนกลับไปแก้ไข และเปลี่ยนแปลงอะไ รไม่ได้อีกแล้วแอดเลอร์

เชื่อว่า แ ผ ล ใจไม่มีอยู่จริง ความจริงแล้วคนเราไม่ได้ ถูกกำหนดด้วยประสบการณ์

ที่ ผ่ า น มา แต่ถูกกำหนดโดยขึ้นอยู่กับว่า เราให้ความหมายแก่ ประสบการณ์นั้น อ ย่ า ง ไร

หากเชื่อว่าเพราะ มี แ ผ ล ใจในอดีต เช่น เคยโดนหมากัดเลยกลัวหมา ถ้า อ ย่ า ง นั้น

ไม่ว่าใครที่เคยโดนหมากัด ก็ต้องกลัวหมาเหมือนกันหมด แต่หากเชื่อว่าเป็นเพราะ

เราให้ความหมายในแง่ลบ กับประสบการณ์นั้น เราก็จะเชื่อว่าที่เราเกิดความกลัว

ก็เป็นแค่เพราะความคิดของตัวเอง ดังนั้นเราจึงสามารถ เปลี่ยนแปลงความคิดนั้น

และเปลี่ยนแปลงตัวเอง กันได้ในภายหลังถึงแม้ว่าอาจจะ เป็นสิ่งที่เปลี่ยนกันไม่ได้ง่ายๆ

ในเวลาอันสั้น แต่นี่ก็นับว่าเป็น การเริ่มต้นจากการเปลี่ยน ที่มุมมองให้รู้ว่า

อ ย่ าง  น้อยสิ่งที่เกิดขึ้น กับเราตอนนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ สามารถเปลี่ยนแปลงกันได้

ข้อคิดที่ 2 ความ ทุ ก ข์ ใจทั้งหมดล้วนเกิดจากความสัมพันธ์

หากอย ากกำจัดความ ทุ ก ข์ ใจให้หมดไป ต้องอยู่คนเดียวใน จักรวาลเท่านั้น

คำถามที่ตามมาคือ ถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วจะไม่ยิ่ง ทุ ก ข์ เพราะความเหงาเหรอ

ความจริงแล้ว ความเหงาไม่ใช่การอยู่เพียงลำพัง แต่คือการรู้สึกแปลกแยกจาก

คนอื่นรอบๆ ตัว ความ ทุ ก ข์ ต่างๆ ล้วนเกิดจากการมีสังคม เราจะไม่มีความรู้สึกต่ำต้อย

หากไม่นำตัวเองไปเปรียบเทียบ กับคนอื่นที่ดีกว่า หรือรู้สึกแพ้เมื่อบาง อ ย่ า ง

ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง เหมือนคนอื่นเขาความ ทุ ก ข์ ทุก อ ย่ า ง จึงเกิดมา

จากการที่เราอยู่ร่วมกันคนอื่น ถ้าไม่อย ากมีความ ทุ ก ข์ ก็คงต้องตัดขาดทุกคน

ออกไปให้หมด แต่ไม่ว่า อ ย่ า ง ไรก็ตาม เราก็ไม่สามารถ ตัดขาดจากสังคม

โดยสิ้นเชิงได้จริง เราจึงทำได้เพียงแค่ปรับเปลี่ยน มุมมอง ของเราเอง

เลิกเปรียบเทียบแข่งขัน หาผู้แพ้ผู้ชนะกับคนอื่น แต่ให้มองว่า

การใช้ชีวิตคือเป็นการ เดินไปข้างหน้าในพื้นราบ พร้อมกับทุกคน แล้วโฟกัส

แค่ว่าเราต้องเดินไป ข้างหน้าให้ได้ไกลกว่าจุดเดิม ที่ตัวเองอยู่ปัจจุบันก็พอ

ข้อคิดที่ 3 ตัดเรื่องของคนอื่นทิ้งไป

มนุษย์เราไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อ ทำตามความคาดหวังของคนอื่น เพราะเราจำเป็น

ต้องอยู่ในสังคม เราจึงต้องการไ ด้รับการยอมรับจากผู้อื่น หรือเรียกง่ายๆ ว่า

คนเราไม่ อ ย า ก โดนใคร เ ก ลี ย ด สมมติว่ามีคนในห้อง 10 คน เราก็คงต้อง

พ ย า ย า ม ทำตัว 10 แบบ เพื่อให้แต่ละคนในห้อง ชอบและยอมรับในตัวเรา

ถ้า อ ย่ า ง นั้นการทำตัว ให้เป็นที่ยอมรับจากคนอื่ นจะนับว่าเป็นความสุขที่แท้จริง

จริงๆ เหรอ การที่เรามัว แต่สนใจคนอื่นว่าจะตัดสิน คุณค่าของเรา อ ย่ า ง ไ ร

เท่ากับว่าเราใช้ชีวิตในแบบ ที่คนอื่น อ ย า ก ให้เป็น หากการได้รับการยอมรับ

คือการไม่ถูก เ ก ลี ย ด ดังนั้น การถูก เ ก ลี ย ด ก็คือการ ได้มาซึ่งอิสรภาพ

อิสระที่เราไม่ต้อง ทำตามใจทุกคนบนโลก และให้โอกาสตัวเองหันกลับมาฟัง

เสียงของหัวใจ เพื่อเดินทางตามหาความสุขของ เราเองได้จริงๆสุดท้ายแล้ว

ถ้าให้เลือกระหว่าง ชีวิตที่มีแต่คนชอบ กับ ชีวิตที่มีคน เก ลี ยดบ้าง

ชีวิตแบบไหนจะ ทำให้คุณมีความสุข ได้มากกว่ากัน

ข้อคิดที่ 4 เราไม่ใช่ศูนย์กลางของโลก

แม้ว่าตัวคุณจะเป็น ศูนย์กลางของชีวิตคุณเอง แต่คุณก็ยังเป็นแค่ส่วนหนึ่ง

ของสังคมทั้งหมดเท่านั้น หากชีวิตเปรียบดั่งละคร เราก็คงเป็น ตัวเอก

ของละครเรื่องนี้ในเรื่องของเรา เรามีสิทธิ์ควบคุมเนื้อ เรื่องของเราเอง

ให้เป็น อ ย่ า ง ไรก็ได้ตามต้องการ แต่ อ ย่ า ง ไรก็ตาม นี่ก็ไม่ได้หมายความว่า

เราเป็นศูนย์กลาง ของโลกใบนี้ เรายังคงเป็นแค่ ตัวประกอบ ในเรื่องราว

ของคนอื่นด้วยเหมือนกัน และเราก็ไม่สามารถ บังคับละครของคนอื่น

ให้เป็นไปตาม ที่เราต้องการได้ เราไม่ อ ย า ก ใช้ชีวิต ของตัวเองตาม

ความคาดหวังของคนอื่น อ ย่ า ง ไร เราก็ไม่ควรไปควบคุม คาดหวัง

ในชีวิตหรือละครของ คนอื่นให้เป็นไปตามความ ต้องการของเราเช่นกัน

ข้อคิดที่ 5 ใช้เวลาในวินาทีนี้ อ ย่ า ง จริงจัง

โลกรอบตัวเราไม่ใช่สิ่งที่ ใครคนอื่นจะเปลี่ยนแปลงได้ จะมีก็แต่ตัวเราเท่านั้น

การโกหกที่ ร้ า ย แรงที่สุด คือการโกหกตัวเองด้วยการเอา แต่มองถึงอดีตและอนาคต

โดยไม่อยู่กับ ความเป็นจริงของชีวิตในวินาทีนี้ จำไว้เสมอว่าเมื่อวาน และวันพรุ่งนี้

ไม่ได้เป็นตัวกำหนดชีวิตเรา แต่เป็นตัวเราตั้งแต่ วินาทีนี้ที่กำลังทำอะไรอยู่ต่างหาก

ความจริงแล้ว เราไม่จำเป็นต้องกลับไป เป็น เ ด็ ก เพื่อให้กลับไป มีความสุขได้ดั่งเดิม

หากเพียงแค่เรา กล้า ที่จะใช้ชีวิต กล้า ที่จะเปลี่ยนแปลง และ กล้า ที่จะถูกเ ก ลี ยด

เราก็จะพบว่าโลกใบนี้นั้น เรียบง่ายจนไม่ว่าใครก็สามารถ มีความสุข ได้อย่ างแท้จริง

ขอขอบคุณที่มา forlifeth

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…