Home แนวคิดชีวิต แนวคิด 21 ข้อ ในการใช้ชีวิตแบบสบายใจและเข้าใจชีวิต

แนวคิด 21 ข้อ ในการใช้ชีวิตแบบสบายใจและเข้าใจชีวิต

6 second read
0
5,672
แนวคิด 21 ข้อ ในการใช้ชีวิตแบบสบายใจและเข้าใจชีวิต

แนวคิด 21 ข้อ ในการใช้ชีวิตแบบสบายใจและเข้าใจชีวิต

1 เมื่อวานไม่สามารถกลับไป แก้ไขอะไรได้จึงมีวันพรุ่งนี้ ให้เราได้ทำสิ่งดีๆต่อไป

2 คนเดียวเท่านั้น ที่จะช่วยให้คุณ ผ่ า น ทุกปัญหาได้คือ ตัวคุณ

3 เรื่องวุ่นวายบนโลก มีอยู่2 อ ย่ า ง เท่านั้นคือ ไปหลงรัก และไปหลง เ ก ลี ย ด

4 ความสบายใจ ไม่ได้เกิดจากทำทุกสิ่ง ให้ได้ดังใจแต่เกิดจากใจ

ที่ยอมรับว่า ไม่มีอะไรที่จะ ได้ดังใจเราไปทั้งหมด

5 ต่างคนต่างความคิด ต่างจิตต่างใจ อ ย่ า ดูถูกความคิด ใครถ้าความคิดต่าง

6 อ่านหนังสือ ออกสำคัญอ่านเหตุการณ์ ออกสำคัญกว่า

อ่านคนอื่นออกสำคัญ ยิ่งอ่านตนเอง ออกสำคัญที่สุด

7 ถ้าคิดได้ให้ช่วยคิด ถ้าคิดไม่ได้ให้ช่วยทำ ถ้าทำไม่ได้ให้ความร่วมมือ

ถ้าร่วมมือไม่ได้ ให้กำลังใจแม้ให้กำลังใจ ไม่ได้ให้สงบนิ่ง

8 ละได้ใจก็สะอาด วางได้ใจก็โล่งปลงได้ใจ ก็เย็น อ ภั ย ได้ใจก็สงบ

9 เงาจันทร์เกิดจาก ความนิ่งของน้ำฉันใดปัญญา เกิดจากความนิ่งของใจฉันนั้น

10 ไม่ใช่ความ ทุ ก ข์ ที่ทำให้เรา คิดมากแต่เป็น

เพราะเราคิดมาก ทำให้เกิดความ ทุ ก ข์

11 รู้จักให้รู้จัก รับรู้จักปรับรู้จักให้ อ ภั ย รู้จักแบ่ง รู้จักได้รู้จัก

แข็งรู้จักคลาย ชีวิตจะเบาสบาย และมีความสุข

12 หาที่สงบร้อย ที่ยังไม่ดีเท่าสงบ ที่ใจตนรู้จักคน

ร้อยคนไม่ดี เท่ารู้จักตน เพียงคนเดียว

13 เมื่อมีจงรู้จัก ให้เมื่อได้จงรู้จั กพอเมื่อขอจงรู้

คุณค่าคนเรา เกิดมาถึงเวลา ก็ต้องจากไป

14 สิ่งที่ย้อนไม่ได้ คือเวลาสิ่งที่หนี ไม่ได้คือการจากโลกนี้

ไปสิ่งที่ชื้อไม่ได้คือสุขภาพ ชีวิตสิ่งที่มองไม่เห็นคือใจ คนสิ่งที่ต้องอดทนคือใจตัวเอง

15 ไฟไม่ได้ร้อน ถ้าเราไม่เอาตัว เข้าไปใกล้ ทุ ก ข์ ใดๆ

ก็ไม่ทำให้เรา หนักถ้าเราไม่เอาใจ เข้าไปแบก

16 กำลังใจอาจหาได้จาก คนรอบข้างแต่ความเข้มแข็ง เราต้องสร้างมันขึ้นเอง

17 บางครั้งกำลังใจนอกจาก จะมีไว้ให้ใครๆก็ต้องเก็บ ไว้ให้ตัวเองด้วย

18 เมื่อตัดสินใจที่จะเดิน ไปข้างหน้าก็ อ ย่ า หวั่นไหว กับปัญหาที่จะ ต้องพบเจอ

19 คนมีปัญญา มักมองเห็นโอกาส ในทุกๆปัญหาคนขาด

ปัญญามักมอง เห็นปัญหา ในทุกๆโอกาส

20 ทุกครั้งที่เราไม่เข้าใจ กันไม่ผิดที่จะโกรธ แต่ผิดที่เราไม่ขอโทษกัน

21 จงเป็นคนดีคนเก่ง และมีความสุขแค่นี้ก็เป็น คนโดยสมบูรณ์แล้ว เข้าใจชีวิต

ต่ออีกสักนิดละกันนะ เรื่องต่อไปนี้ แม้คุณจะไม่ชอบ แต่ยังไงก็จะเกิดขึ้น

บางเรื่องคุณอาจจะเจอแล้ว หรือไม่ก็ต้องเจอไม่วันใด ก็วันหนึ่งจะดีกว่าไหม

ถ้าคุณได้รู้และเตรียมตัว ให้พร้อมก่อนจะเจอแถมยังช่วยให้ เข้าใจสิ่งที่ผ่ านมาแล้วได้ดียิ่งขึ้น

ขอขอบคุณที่มา forlifeth

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…