Home แนวคิดชีวิต แนวคิด 10 ข้อ ในการใช้ชีวิตให้เรียบง่ายและมีความสุข

แนวคิด 10 ข้อ ในการใช้ชีวิตให้เรียบง่ายและมีความสุข

6 second read
0
226
แนวคิด 10 ข้อ ในการใช้ชีวิตให้เรียบง่ายและมีความสุข

แนวคิด 10 ข้อ ในการใช้ชีวิตให้เรียบง่ายและมีความสุข

1 ชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ได้ทำง่ายสมชื่อ

ใช่ว่าใครๆ จะมีชีวิตที่เรียบง่ายได้ ชีวิตที่เรียบง่ายไม่ได้ เกี่ยวข้องกับความรวย

หรือ ย า ก จน ไม่ได้เกี่ยวกับการศึกษา หน้าตาทางสังคมไม่ได้ เกี่ยวข้องกับเพศหรืออายุ

แต่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ วุฒิปัญญาของบุคคล เพราะชีวิตที่เรียบง่าย

คือชีวิตที่ ผ่ า น การตกผลึกมาแล้วเป็น อ ย่ า ง ดี ว่าอะไรคือสิ่งจำเป็น อะไรคือ

สิ่งไม่จำเป็น อะไรคือความสุข ที่แท้จริงของชีวิต อะไรคือความสุขจอมปลอม

ที่แฝงความ ทุ ก ข์ ตามมา ถ้าปัญญามากพอแล้ว ก็จะมีชีวิตที่เรียบง่ายได้ทันที

แม้ปัญญายังมีไม่พอ ต่อให้ต้องการชีวิต ที่เรียบง่ายสักแค่ไหน

ก็ไม่อาจพบ กับความเรียบง่าย ได้เลย

2 ความเรียบง่าย ไม่ได้มาจากความต้องการความเรียบง่ายในลักษณะแฟชั่น

แต่ความเรียบง่ายมาจาก ความคิดที่ต้องการกำจัด กิเลสของตน อ ย่ า ง จริงจัง

หนทางแห่ง การใช้ชีวิตเรียบง่าย จึงเป็นหนทางเดียวกับการ ขัดเกลากิเลสของตน

ความต้องการที่จะ ไม่ต้องการอะไรนั่นแหละ คือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่เรียบง่าย

3 เมื่อทำการงาน จงทำด้วยจิตว่าง อ ย่ า ทำงานด้วยความ อ ย า ก มี อ ย า ก ได้ อย ากเป็น

ความสำเร็จไม่เคย ได้มาด้วยความ อ ย า ก แต่ได้มาด้วยการสร้าง เหตุแห่งความสำเร็จ

จงทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ด้วยพลังแห่งปัจจุบันขณะ อ ย่ า ได้เพ้อฝันถึงความสำเร็จ

ที่ยังมาไม่ถึง เมื่อไม่มีความคิดปรุงแต่ง ย่อมไม่เกิดความโลภ ไม่เกิดการเปรียบเทียบ

ไม่เกิดความกดดัน ไม่เกิดความหวั่นไหว การงานที่รับผิดชอบ อยู่ย่อมดีขึ้นเป็นลำดับ

4 แม้ต้องการชีวิตที่เรียบง่าย การพูดจาของเราก็สมควรทำให้เรียบง่ายด้วย

คำโกหกหลอกลวง คำโฆษณาเกินจริง การวิจารณ์ที่ไร้ประโยชน์ สิ่งเหล่านี้

ล้วนเป็นเรื่อง ป ว ด หัว ที่ต้องตระเตรียมการ ต้องคิด ต้องใช้ ส ม อ ง ในทางที่ผิด

ง่ายที่สุด ดีที่สุด สบายใจที่สุด จงพูดแต่ความจริง ที่เป็นประโยชน์ ถ้าต้องพูดอะไร

ที่โกหก และไม่เป็นประโยชน์ สู้เอาเวลาไปนอน เสียยังดีกว่า

5 มนุษย์เรากินเพื่ออยู่ มิใช่อยู่เพื่อกิน

มีคนมากมายที่ไม่มีกิน และมีคนมากมายที่กินทิ้ง กินขว้างแม้ต้องการ

มีชีวิตที่เรียบง่าย ก็สมควรทำเรื่องการกิน ให้เป็นเรื่องง่ายๆ ด้วยเราจะมีชีวิต

ที่เรียบง่ายได้ อ ย่ า ง ไร หากยังดิ้นรนแสวงหา ของอร่อยกินอยู่ตลอดเวลา

6 เราคือมนุษย์ผู้มีร่างกายเน่าเหม็น

เพียงไม่อาบน้ำ ล้างหน้า แปรง ฟั นเ พียงครึ่งวัน ความจริงก็เริ่มปรากฏ กลิ่นตัว

กลิ่นปาก ตลบอบอวล หน้าตา ผมเผ้าเริ่มดูไม่ได้ ความจริงเหล่านี้ถูกเราปกปิด

ด้วยการแต่งหน้า ทาปาก นุ่งห่มเสื้อผ้าสวยงาม แม้ต้องการชีวิตเรียบง่าย

เราก็ควรพิจารณา ความจริงของกาย อ ย่ า ง จริงจังด้วย เป็นไปได้หรือไม่

ที่เราจะมี เสื้อผ้าเท่าที่จำเป็น ทาครีมประทินผิว ให้น้อยลง ทำอะไรๆ

กับร่างกายแต่พอดีโดยรู้ เท่าทันว่าร่างกายนี้ คือ ของ ชั่ ว คราวที่รอ วันเสื่อมสลาย

มนุษย์เรายึดมั่น ร่างกายนี้เป็นที่สุด ทำลายความยึดมั่น ในกายได้

ความเรียบง่าย ของชีวิตจะ ไปไหนเสีย

7 เมื่อโลกนี้มีคนผิดหวังมากมาย แล้วเหตุใดเราจึงหลงงมงายคิดว่าตนเองต้องสมหวังอยู่ตลอดเวลา

การรับรู้ว่า ความผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดา คือ หัวใจสำคัญที่ทำให้ ความเรียบง่าย

เกิดขึ้นในชีวิต คน พิ ก า  ร ก็มีมาก คนสูญเสียคนรักก็มีมาก ส ง ค ร า ม มีอยู่ทุกที

ความไม่ยุติธรรมมีอยู่ทั่ว ทุกมุมโลกจงเปิดรับความผิด หวังเสียใจให้มันเข้ามา

จ้องหน้ามัน เข้าไปใกล้มัน แล้วกระซิบถามมันสิว่า แกทำได้แค่นี้เองเหรอ

8 ความเรียบง่ายย่อมเกิดขึ้นทันที แม้เราตระหนักว่า คนอื่นไม่จำเป็นต้องดีกับเรา

การยอมรับกับตนเองว่า ผู้อื่นไม่จำเป็นต้องดี กับเรานั้นตัดความวุ่นวาย

ไปได้หลาย อ ย่ า ง หนึ่ง เราย่อมไม่ทำให้ผู้อื่นกดดัน จากการคาดหวังของเรา

สอง เมื่อเราไม่คาดหวัง ว่าเขาต้องดีกับเราเราย่อม เป็นอิสระจากความคิด คำพูด

และการกระทำ ของเขาไปด้วย การไม่เอาจิตใจไปยึดกับ ความรู้สึกของผู้อื่น

คือความสำคัญ ที่จะทำให้ชีวิตของเรา เกิดความเรียบง่าย

9 อ ย่ า ได้สร้างวาระพิเศษใดๆ ขึ้นมาเลย

อ ย่ า มองหาความพิเศษ จากการท่องเที่ยว อ ย่ า มองหาความพิเศษ

จากการดื่มกิน จากการซื้อของที่มีราคาแพง อ ย่ า มองหาความพิเศษจากการ

ใฝ่ฝันถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึง เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความพิเศษที่ทำให้

เรากลายเป็นผู้ หิวโซที่มีชีวิตซับซ้อน จงคลีคลายชีวิตด้วยการ หาความพิเศษ

จากสิ่งพื้นๆ ธรรมดาๆ ทำสิ่งพื้นๆ ธรรมดาๆ ให้กลายเป็น ความพิเศษสุด

จงหาความพิเศษจากการเดิน นั่ง นอน ความพิเศษจาก การขับถ่าย ความพิเศษ

จากการมอง ท้องฟ้าหน้าบ้านของตนเอง จงทำกิจวัตรประจำวัน ของตนกลายเป็น

ความพิเศษ ถ้าทำ อ ย่ า ง นี้ได้เมื่อไหร่ เราจะกลายเป็น ผู้มีชีวิตเรียบง่าย

ท่ามกลาง ความวุ่นวายของ โลกทันที

10 แท้จริงแล้วสิ่งที่ต้องทำในชีวิตมีอยู่เพียงไม่กี่เรื่อง ที่เหลือล้วนเป็นสิ่งที่เราทำเพื่อสนองกิเลสของตนเองทั้งสิ้น

รวบหน้าที่ให้น้อย และกำหนดสิ่งที่ต้องทำให้ชัดหนึ่ง คือการทำงานที่รับ ผิดชอบอยู่ให้ดีที่สุด

สอง คือการปฏิบัติดี กับคนรอบข้าง และสงเคราะห์โลกตามกำลังสาม คือการขูดเกลา

ยุติความ ชั่ ว ช้าในใจตน แม้ใครทำหน้าที่หลัก ของชีวิตได้เพียงสามข้อ บุคคลผู้นั้น

ย่อมเป็นเจ้าของปีกสีขาวล่องหน สามารถโบยบินอยู่เหนือโลก ด้วยปรัชญาแห่งความเรียบง่ายของชีวิต

ขอขอบคุณที่มา พ ศิ น อิ น ท ร ว ง ค์, forlifeth

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…