Home แนวคิดชีวิต แนวคิด 10 ข้อ ทำได้ก่อนอายุ 40 ปี สู่เส้นทางความร่ำรวย

แนวคิด 10 ข้อ ทำได้ก่อนอายุ 40 ปี สู่เส้นทางความร่ำรวย

18 second read
0
512
แนวคิด 10 ข้อ ทำได้ก่อนอายุ 40 ปี สู่เส้นทางความร่ำรวย

แนวคิด 10 ข้อ ทำได้ก่อนอายุ 40 ปี สู่เส้นทางความร่ำรวย

1 คนส่วนใหญ่คิดว่า เรียนสูงๆ หางาน มั่นคง จะการันตีชีวิตที่มั่นคง

แต่ในความเป็นจริง ความมั่นคงไม่ได้ ขึ้นอยู่กับคนอื่น ไม่ได้ขึ้นกับบริษัท

ทั้งหมดขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองครับกลับมาที่โจทย์ ทำครั้งเดียว แต่ได้เรื่อยๆ

นี่ต่างหากที่ คนส่วนใหญ่ไม่ทำ สิ่งที่คนส่วนใหญ่ คิดว่ามั่นคงจริงๆ

คือ กับดัก มันคือ ภ า พลวง ของจริง ต้อง เหนื่อยในสิ่งที่ถูกต้อ งครั้งเดียวเพื่อให้ได้เ งิ นเรื่อยๆ

2 คนส่วนใหญ่เชื่อว่า วันนี้ยอมทำงานหนัก พอถึงเวลาเกษียณแล้วจะสบาย

ไม่จริง สิ่งที่ทำมันจะส่งผลต่อผลลัพธ์ แบบมีเหตุมีผลอยู่แล้ว ถ้าเราทำงานหนักแล้ว

ชีวิตยังไม่สบาย ถ้าเกษียณแล้วทำงาน น้อยลงมันก็แค่ ทำงานลดลงครับแต่ เ ค รี ย ด

กับเรื่องเ งิ น มากขึ้น ถ้าอย ากะสบายต้องเรียนรู้วิ ธี การทำงานแบบใหม่ด้วย

การคิดให้มากขึ้นทำหนึ่งต้องได้ 2 ให้ได้ 3 ให้ได้ 10 ทุกขั้นต่างใช้มุมมอง และทัศนคติที่แตกต่างกันสิ้นเชิง

3 คนส่วนใหญ่คิดว่าหุ้น เ สี่ ย ง

แต่จริงๆ สิ่งที่เ สี่ ย งกว่าหุ้นคือ เ งิ นฝาก เพราะ มันการันตีว่า มูลค่าลดลงเรื่อยๆ

เ งิ นก็เหมือนน้ำแข็ง วางไว้เฉยๆ มูลค่าก็จะละล า ย คนส่วนใหญ่ที่ย ากจนไม่ใช่

เพราะหาเ งิ นไม่เป็น ใครๆ ก็หาเ งิ นเป็นแต่ที่ย ากจน เพราะ วางเ งิ นทำงานไม่เป็น

การวางเ งิ นทำงาน ก็คือเอาเ งิ นไปซื้ อสินท รั พ ย์ที่ซื้ อครั้งเดียวแล้วให้

เ งิ นเราเรื่อยๆ เช่น หุ้นปันผล หุ้นไม่ได้เ สี่ ย งวิ ธีการเล่นหุ้น ของคนส่วนใหญ่

ต่างหากที่เ สี่ ย ง เพราะ เขาไม่ได้ซื้ อล ง ทุ นแต่เขาเก็งร า ค าเหมือนการพ นั น จน ก็เพราะ วิ ธีเล่น ที่มันผิ ด

4 หาเ งิ น มาแล้ว เก็บ ประหยัด

ถึงจะร ว ยวิ ธีคิดนี้โบราณแล้ว ทุกวันนี้หาเ งิ นได้ ต้องเอาไปล ง ทุ น ล ง ทุ น

คือ การซื้ อสินท รั พ ย์ ยุคนี้ ต้อง จ่ายเ งิ นเพื่อให้ร ว ยขึ้นเพราะ เก็บเ งิ น

มีแต่จนลงจ่ายฉลาด จ่ายซื้ อ Asset จ่ายล ง ทุ น จ่ายซื้ อสิ่งที่เพิ่มมูลค่า

แล้วค่อยเก็บสะสม นี่คือ วิ ธีคิดของคนร ว ยครับ

5 คนส่วนใหญ่เชื่อว่า ถ้าทำเหมือนเดิมซ้ำๆ มัน สุดท้ายผลลัพธ์จะเปลี่ยน

คนส่วนใหญ่ ทำเหมือนเดิม ทำไปเรื่อยๆ โดยหวังว่า การทำเหมือนเดิมนี่แหละ

สุดท้ายจะเปลี่ยนให้ เขาร ว ยไม่ครับการทำเหมือนเดิม ผลลัพธ์ก็ออ กมาเหมือนเดิม

เปลี่ยนสิ่งที่ทำ วิ ธีที่ทำอะไรที่เคยทำ ถ้ายังไม่ work ก็ต้อง เปลี่ยนวิ ธีคิด

6 คนส่วนใหญ่คิดว่า คนร ว ย เพราะ มีร า ยได้เยอะ และมีเ งิ นก้อน

ทำให้คนส่วนใหญ่หาวิ ธีได้ร า ยได้เยอะๆ เ งิ นเป็นก้อนๆ บางคนก็เลยคิดว่า

ต้อง ถูกหวย รับสินบน  โ ก ง แต่ในความจริงคนร ว ยเพราะ เขามีวิ ธีทำเ งิ นอีกรูปแบบ

คือ มุ่งสร้างกระแสเ งิ นสด ลองคิดซิว่า ทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เ งิ นไหล

เข้ามาหาเราเรื่อยๆ ไม่ต้องเยอะแต่สม่ำเสมอ อันนี้แหละวิ ธีคิดคนร ว ย สร้างให้เช่า

สร้างแล้วเก็บค่าเข้า ทำแล้วค่อยๆเก็บเ งิ นจากสิ่งที่ทำ ปลูกแล้ว

รับผลเรื่อยๆ ทำทีเดียว แต่รับเ งิ นเรื่อยๆ ไม่ต้องเยอะ แต่วิ ธีนี้แหละร ว ย

7 คนส่วนใหญ่คิดว่า เก็บเ งิ นให้ลูกมากๆ แล้วจะดี

ผิ ดอ ย่ างแ ร ง สิ่งที่พ่อแม่ยุคนี้ทำ ร้ า ย ลูกมากที่สุด คือ เก็บเ งิ น มากๆ ให้ลูก

เพราะ เ งิ นสามารถ แก้ปัญหาชีวิตได้ก็จริง แต่เ งิ นสามารถแก้ปัญหา

ให้คนที่หาเ งิ นเป็นเท่านั้น คนที่หาเ งิ นไม่เป็น ยิ่งมีเ งิ น มาก ยิ่งซวย

เพราะเ งิ นก็เหมือน ปื น อ า วุ ธ จะมีประโยชน์ต่อเมื่อเราใช้เป็น การเก็บเ งิ น

ให้ลูกไม่ได้ผิ ด แต่การเลี้ยงโดยให้แต่เ งิ นนั่นแหละ ทำ ร้ า ย ลูกอ ย่ างแ ร ง

ถ้าเลือ กได้ให้โอกาส ในการหาเ งิ น ดีกว่าให้เ งิ น ใช้โอกาสนั้นเป็นสะพาน

ให้ลูกเรียนรู้ที่ เขาจะหาเ งิ นได้เองให้ลูกรับผิ ดชอบธุรกิจ สอนให้เขาหาเ งิ นเอง นั่นคือ ทางที่ถูกต้อง

8 การให้ ทำให้เราจนลง

อันนี้ล้าสมัยสุดๆ ทุกวันใคร อ ย า ก มีโอกาสใน ชีวิตมากเท่าไหร่ ให้สร้างโอกาส

ในการให้ ให้คนอื่น ทำเพื่อคนอื่นคิดเพื่อคนอื่น ทำอะไรก็ได้เพื่อคนอื่น นั่นแหละ

การสร้างโอกาส ในชีวิตให้ตัวเราเอง ทุกวันนี้เราถูกตัดสิน ความสามารถ

จากการทำเพื่อคนอื่นใช้แ ร งให้น้อย แต่สร้างประโยชน์เพื่อ คนอื่นให้เยอะ นี่คือ ความเก่งในยุคนี้

9 เรียนให้สูง หาความรู้ให้มาก จะได้โอกาสดีในชีวิต

เดี๋ยวนี้มันตรง ทำตรงข้าม แทนที่จะหาความรู้ ซึ่งใครๆ ก็หาความรู้ ให้

สร้างความรู้ การสร้างความรู้ คือ ต้องคิด องค์ความรู้ใหม่ วิ ธีนี้ก้าวหน้าไปอีกขั้น

เพราะ ก่อนคุณจะ สร้างความรู้คุณต้อง ขวนขวายหาความรู้ก่อน

ลองเปลี่ยนโจทย์เป็นว่า ฉันจะสร้างความรู้อะไร ให้คนรอบข้าง เก่งขึ้น ชีวิตดีขึ้น ร ว ยขึ้น

10 คนส่วนใหญ่คิดว่า การทำอะไรใหม่ๆ คือ ความ เ สี่ ย ง

ถูกต้อง การทำอะไรใหม่ๆ มีความเ สี่ ย งที่สิ่งที่เราทำจะไม่ได้รับการยอมรับ

ทำให้คนส่วนใหญ่ ที่กลัวการถูกปฏิเสธ ยอมทำสิ่งเดิม จนในที่สุดล้าสมัย

ร า ยได้ลดลง ตลาดเล็กลง และ สิ่งนั้นก็ ต า ย ไปในที่สุด การวิ่งเข้าหาความเ สี่ ย ง

ทำอะไรใหม่ๆ ทำอะไรที่เราอึดอัดต่างหาก ที่ให้รางวัลในชีวิต

ขอขอบคุณที่มา M e k j a m e s F r e e d o m s fahhsai, deejaiplus

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…