Home แนวคิดชีวิต เหตุผล 6 ข้อ ที่คุณต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง ก่อนที่จะไม่มีเงินเหลือใช้เหลือเก็บ

เหตุผล 6 ข้อ ที่คุณต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง ก่อนที่จะไม่มีเงินเหลือใช้เหลือเก็บ

13 second read
0
438
เหตุผล 6 ข้อ ที่คุณต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง ก่อนที่จะไม่มีเงินเหลือใช้เหลือเก็บ

เหตุผล 6 ข้อ ที่คุณต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง ก่อนที่จะไม่มีเงินเหลือใช้เหลือเก็บ

1 ใช้ บั ต ร เ ค ร ดิ ต ไม่เป็น

ความจริงแล้วเราใช้ บั ต ร เ ค ร ดิ ต เพื่อให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น การสะสมแต้ม

เพื่อเป็นคะแนนนำไป แลกกับส่วนลดต่างๆ แต่สำหรับผู้ที่ มักมี พ ฤ ติ ก ร ร ม การสร้างหนี้

ผ่ า น บั ต ร เ ค ร ดิ ต สามารถหาหนทาง แก้ไขโดยไม่ให้จ่าย ผ่ า น บัตรมาเกินไป

เริ่มจากการเลือก บั ต ร เ ค ร ดิ ต และโปรโมชั่นที่เหมาะกับ การใช้จ่ายของตัวเอง

การใช้จ่าย ผ่ า น บัตรช่วยประหยัดได้ บัตรแต่ละใบมีส่วนลด สำหรับสถานที่ต่าง ๆ แตกต่างกัน

เช่น เติมน้ำมัน ห้างสรรพสินค้า ร้าน อ า ห า ร โรงหนัง โรงพย าบาล หักจ่ายค่าสาธารณูปโภค

และสิ่งอื่น ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ช่วยเพิ่มความสะดวก ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

และบางธุร ก ร ร ม ยังฟรี ค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน การสะสมคะแนนเพื่อเลือกของกำนัล

หรือได้ส่วนลดเพิ่ม ข้อสำคัญ คือ อ ย่ า ใช้เงินมากกว่าที่มี ตราบเท่าที่ควบคุมการใช้จ่าย

ให้อยู่ในขอบเขตของรายรับได้ มีวินัยที่ดีในการชำระหนี้ และจ่ายยอดเต็มให้ตรงเวลาทุกเดือน

ไม่เกิดหนี้ค้างชำระ ปัญหายุ่ง ย า ก ทางการเงินอันเกิดจาก บั ต ร เ ค ร ดิ ต ก็ไม่ใช่เรื่องน่ากังวลอีกต่อไป

2 ไม่จดบันทึกการใช้จ่าย

ต้องวางแผน การใช้จ่ายให้ดีว่าจะใช้จ่าย อ ย่ า ง ไร ทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดระเบียบ

การใช้เงินสด เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ บั ต ร เ ค ร ดิ ต เพื่อจะได้ไม่ต้อ งเสีย ด อ ก เบี้ยมาก

การจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ และมีความสำคัญ อ ย่ า ง ยิ่ง

เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยเปลี่ยน พ ฤ ติ ก ร ร ม การใช้จ่ายของบุคคล สมุดจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย

ช่วยให้คุณทราบ พ ฤ ติ ก ร ร ม การใช้เงิน ไปกับสิ่งต่างๆ ช่วยหาจุดด้อ ยของการใช้เงิน

และปรับ พ ฤ ติ ก ร ร ม เ หล่านั้นทิ้งเสีย อีกทั้งยังมีประโยชน์ อ ย่ า ง มาก สำหรับคนที่มีปัญหาทางการเงินเสมอ

เคล็ดลับง่าย ๆ คือการเก็บ ใบเสร็จทั้งหมดไว้คำนวณรายจ่าย บันทึกทุกรายการในแต่ละวัน

จัดทำเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี การแบ่งซองเงินแยก ตามประเภทรายจ่าย

ในแต่ละเดือนเพื่อ กำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อ ไม่ให้เกินงบประมาณที่ตั้งไว้

วิธีนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ขาดวินัยใน การใช้จ่าย อ ย่ า ง มาก

3 ใช้ชีวิตหรูหราเกินตัว

ผู้หลงใหลการใช้ชีวิตหรูหรา มีบ้านหลังใหญ่ เเต่งตัวโก้หรูเกินฐานะ ไม่รู้จักประมาณตน

การใช้ชีวิตแบบนี้ เปรียบเสมือนเป็นกับดักที่ทำให้ชีวิตอยู่บนกองหนี้ สร้างความเดือดร้อน

ให้กับตนเอง และครอบครัว รู้สึกท้อแท้และเหนื่อยหน่าย คนคุ้นเคยกับการใช้ชีวิต

สะดวกสบายอาจ ปรับตัวปรับใจได้ ย า ก หากแต่จำเป็นต้องยอม อดทนปรับเปลี่ยน

พฤติ ก ร ร ม การใช้ชีวิต ลดความสบายบาง อ ย่ า ง ลง ใช้จ่ายให้น้อยลงในระดับที่เหมาะสม

ตามคว ามสามารถในการจ่าย เช่น ลดการกิน อ า ห า ร นอกบ้าน ซื้อเสื้อผ้าราคาแพงให้น้อยลง

หนทางหนึ่ง คือ จัดลำดับความสำคัญ ทางการเงิน สิ่งใดจำเป็นและสิ่งใดไม่จำเป็น

เพื่อเตรียมเงินสำรอง สำหรับการใช้จ่ายไปกับสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน

ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถ จัดสรรเงินเพื่อนำไปใช้กับสิ่งจำเป็น จนกระทั่งปรับตัว

ปรับ พ ฤ ติ ก ร ร ม ฟุ่มเฟือยลง ลดอัตราเสี่ยง ในการเกิดหนี้

4 ปมความ ย า ก จนในวัย เ ด็ ก

คนที่มีปัญหายุ่ง ย า ก ทางการเงินอยู่เสมอนั้น บางรายมีสาเหตุมาจากประสบการณ์

วัย เ ด็ ก ที่ไม่สมหวัง มีความ ย า ก จนเกาะกุมอยู่ในใจ ส่งผลกระทบต่อจิตใจให้ อ ย า ก

หลุดพ้นจากสภาพ ความย  า ก จนและสภาพชีวิต ที่ต้องเคยอดมื้อกินมื้อ

เหตุการณ์ในอดีตเหล่านี้ สามารถสร้างแรง ก ร ะ ตุ้ น ให้เกิดความ อ ย า กไ ด้ อ ย่ า ง

ไม่มีขอบเขต เกิดพฤติ ก ร ร ม การใช้จ่ายเกินตัวจนเสียนิสัย เพื่อชดเชยส่วนที่ขาดหาย

ไปในวัย เ ด็ ก แท้จริงแล้วพฤติ ก ร ร ม ใช้จ่ายเงินเกินตัว ดังกล่าวกลับเป็นสาเหตุ

ของความเป็นหนี้ อันเป็น ทุ ก ข์ ยิ่งจ่ายมากก็จนมาก ไม่ประหยัด ก็ไม่มีทางร่ำรวยได้

ดังนั้นจึงต้องปรับเปลี่ยน ทัศนคติใหม่เพื่อให้มีความพอใจ ชีวิตความเป็นอยู่

มีความสุขในชีวิตครอบครัว และการงาน มีความรู้สึกมั่นคง และเชื่อมั่นในตัวเอง

เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ให้ความสำคัญกับ การยกระดับจิตใจของตัวเอง

มากกว่าวัตถุสิ่งของ จึงไม่ต้องใช้จ่ายเงินทองเพื่อแสวงหา เครื่องประดับให้ตนเองมีค่ามีราคา

5 คบเพื่อนฟุ้งเฟ้อ

พ ย า ย า ม คบกับเพื่อนที่มีแนวคิดดี ๆ มีมุมมองในทาง สร้างสรรค์ทั้งการทำงาน

และการทำเงิน แสวงหาช่องทางสร้างรายได้ เก็บออมและลงทุน มุ่งสร้างเนื้อสร้างตัวให้ร่ำรวย

ชักชวนกันไปลงทุนใน สินทรัพย์เพื่อให้มีความมั่งคั่ง ทางการเงินเพิ่มขึ้น เพื่อนมีอิทธิพล

ในการบ่มเพาะนิสั ยการเงินไม่ดีได้เช่นกัน ปฏิเสธบ้างเมื่อเพื่อน ชวนไปเที่ยว กิน อ า ห า ร

นอกบ้าน ซื้อเสื้อผ้าแพง กลายเป็นรายจ่ายก้อนโตซึ่งจะไป กระทบต่อรายการจ่าย

ประจำในแต่ละเดือน ทำให้สภาพทางการเงิน ติ ด ขัด การหยิบยืมเงินจากเพื่อนฝูงแล้ว

เพื่อนไม่ยอมคืนเสียที พอได้เงินก็หายไป ทำให้คุณเกิดค วามกังวลครุ่นคิด

เรื่องนี้เป็นฝัน ร้ า ย ที่ควรหลีกเลี่ยงเช่นกัน เพื่อนย่อมต้องช่วยเหลือ กันเมื่อเวลาจำเป็น

แต่ก็ต้องพิจารณาก่อนว่าเงินที่ยืมไปนั้น ได้นำไปช่วยในเรื่องที่มี ความจำเป็นจริงหรือไม่

มีโอกาสได้คืนหรือเปล่า การให้ที่ไม่เดือดร้อนจึงเกิด ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย และไม่นำความ ทุ ก ข์ มาสู่ตัวเรา

6 ไม่เคยออมเงินจริงจัง

วางระเบียบการออมเงิน ด้วยการฝากเงินไว้ในบัญชีธนาคาร ต้องจัดสรรเงิน

เพื่อการใช้จ่าย ช่วยให้มีสภาพ คล่องและมีเงินใช้เพียงพอ ส่วนหนึ่งเป็นเงินออม

ซึ่งเป็นเงินเก็บไว้ใช้ ย า ม เกษียณ อีกส่วนเป็นเงินเผื่อเวลา ฉุ ก เ ฉิ น เมื่อเกิด

ความต้องการใช้เงินเกินปกติ โดยสำรองเงินไว้ อ ย่ า ง น้อย 3-6 เดือน และสุดท้าย

เป็นเงินออมเพื่อการลงทุน ซึ่งสร้างผลตอบแทน ได้ดีกว่าเงินฝากธนาคาร

การจัดความสมดุลของเงิน ออม อ ย่ า ง เหมาะสมทำให้แผนการ ใช้จ่ายเป็นไปอย่ า งราบรื่น

โดยเฉพาะในกรณีที่มี หนี้ก้อนใหญ่ที่สำคัญ เช่น ค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ถือเป็นการใช้จ่ายเงิน

ที่สำคัญมากในชีวิต จึงต้องเรียนรู้การออมเงิน และการบริหารเงินหลายรูปแบบ

เพื่อให้เกิดความมั่นคง และความมั่งคั่งในอนาคต การเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่

ไม่ใช่เรื่อง ย า ก เพียงปรับนิสัยใช้เงิน ที่เกินความพอดีที่จะก่อปัญหา หนี้สินตามมามากมาย

วิธีการแก้ไขปัญหาอยู่ที่ การเปลี่ยนวิธีใช้เงิน วางแผนการเงินให้ดี คิดหน้าคิดหลัง

ก่อนจับจ่าย เรียนรู้ประโยชน์ของ บั ต ร เ ค ร ดิ ต อ ย่ า ละเลยการออม การลงทุน

สางหนี้ให้หมด อ ย่ า ง รวดเร็ว มีเหตุมีผลในการบริหารเงิน เพื่อเป็นหลักประกันในอนาคต

ไม่ผลาญให้หมดในวันนี้ หากทำได้ตามที่ได้เขียนไว้ทั้งหมด สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณหมด

ปัญหากังวลกับการสร้างหนี้ และยังช่วยให้คุณมีเงินเก็บเพื่อไว้ เลี้ยงตัวเองย า มเกษียณได้ อ ย่ า ง มั่นคง

ขอขอบคุณที่มา m o n e y h u b, jingjai999

Check Also

เรื่อง 5 เรื่อง ที่ผู้หญิงส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้ชาย

เรื่อง 5 เรื่อง ที่ผู้หญิงส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้ชาย 1 ไม่รักไม่ได้แปลว่าเป็นคนไม่ดี…