Home แนวคิดชีวิต (เรื่องเตือนใจ) 30 ปี อ่านเพื่อเตือนสติ 40 ปี อ่านเพื่อรู้ไว้ 50 ปี ต้องทำให้ได้

(เรื่องเตือนใจ) 30 ปี อ่านเพื่อเตือนสติ 40 ปี อ่านเพื่อรู้ไว้ 50 ปี ต้องทำให้ได้

6 second read
0
863
(เรื่องเตือนใจ) 30 ปี อ่านเพื่อเตือนสติ 40 ปี อ่านเพื่อรู้ไว้ 50 ปี ต้องทำให้ได้

(เรื่องเตือนใจ) 30 ปี อ่านเพื่อเตือนสติ 40 ปี อ่านเพื่อรู้ไว้ 50 ปี ต้องทำให้ได้

คนเป็น พ่อแม่ ถึงแม้จะเลี้ยงเขามา แต่ อ ย่ า คาดหวังอะไรจากลูกๆ ให้คอยดูแลคุณ ย า ม แ ก่ เขาก็มีภาระหน้าที่ต้องวุ่นวายกับการงาน และภาระผูกพันต่างๆ เกินกว่าจะมีเวลามาช่วยเหลือ ดูแลอะไรคุณได้มากนักคนอายุเกิน 50

อ ย่ า ง คุณต้องเลิกเอาสุขภาพ ไปแลกกับความร่ำรวยได้แล้ว มีเงินเท่าไรก็ซื้อ สุขภาพคืนมาไม่ได้ ดังนั้น สิ่งที่คุณควรจะทำคือ การดูแลร่างกายของคุณให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ณ เวลานั้น ตราบใดที่คุณยังมีข้าวปลาอาหารกิน

อ ย่ า ง เพียงพอ มีเงินพอใช้สอยได้ทุกวัน เพียงเท่านี้ชีวิตก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้ว อายุขนาดนี้คุณควรอยู่ อ ย่ า ง เป็นสุข ทุกคนทุกบ้านต่ๅงก็มีปัญหาของตนเอง  อ ย่ า มัวไปคิดเปรียบเทียบแข่งขัน กันไม่ว่ๅชื่อเสียง ฐๅนะในสังคม

หรือความก้าวหน้า ของลูกๆ สิ่งที่ควรจะแข่งกันจริงๆนั้น คือ การแข่งกันมีความสุข สุขภาพที่ดี มีอายุที่ยื  น ย า ว ปราศจากโ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็ บ ส่วนสิ่งไหนที่เราไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ก็ อ ย่ า ไปฝืนธรรมชาติ ให้จิตใจเป็นกังวล

เป็นการทำล า ย สุขภาพจิตตัวเองเปล่าๆ จงปล่อยให้มันเป็นไป อ ย่ า ง ที่มันควรจะเป็น ยิ่งช่วงอายุ 50 ขนาดนี้แล้ว คุณต้องค้นหาหนทางของคุณเองที่จะสร้างชีวิตที่เป็นอยู่ดีๆ และสุขสดใสขึ้นมาให้ได้ ตราบใดที่มันทำให้คุณอารมณ์ดี

คิดถึง แต่สิ่งที่ทำให้ ทำอะไรก็สุขสนุกกับมันอยู่ทุกวัน นั่นก็หมายความว่า คุณได้ ผ่  า น วันเวลาอ ย่ า ง เป็นสุขแล้ว วันเวลาที่ ผ่ า น ไปอยู่ทุกขณะ คุณจะ สู ญ เ สี ย 1 วัน ไปเรื่อยๆ แต่ถ้ามัน ผ่ า น ไป อ ย่ า ง มีความสุข นั่นหมายความว่า

วันนั้น คือวันที่คุณได้กำไร จิตใจที่ดีจะช่วยรั ก ษ า สุขภๅพที่ดีของคุณได้ ถ้าจิตใจเป็นสุขโ ร ค ก็จะหายเร็วขึ้น แต่ถ้าจิตใจทั้งดีทั้ งเป็นสุขด้วยแล้ว ล่ะก็ ความ เ จ็ บ ป่ ว ย จะไม่มีทางมาหาคุณได้เลย ออกกำลังกายให้เพียงพอ เพราะ

การออกกำลังกายเป็น ย า รั ก ษ า ที่ดีที่สุด ที่จะช่วยบำรุง รั ก ษา ร่างกายของคุณให้คงอยู่ได้ อ ย่ า ง มีคุณภาพ เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ กินอาหารให้ครบ ห มู่ ได้วิตามิน และแร่ธาตุ อ ย่ า ง เพียงพอ เพียงเท่านี้ ก็เชื่อได้แน่นอนว่า

ชีวิตที่เป็นสุข อีก 30 หรือ 40 ปี จะเป็นของคุณแน่นอนเหนือสิ่งอื่นใด คุณต้องรู้จักบ่มเพาะ และเก็บเกี่ยวความสุขดีๆ จากการได้อยู่ ได้เที่ยวได้คุยกับเพื่อนๆเพราะ เขาเหล่านี้จะช่วยให้คุณรู้สึก เ ย า ว์ วั ยและมีความหมายอยู่เสมอ

ข าด พวกเขาเมื่อใด คุณจะต้องรู้สึก เสียดาย อ ย่ า ง แน่นอน

ขอขอบคุณที่มา profession-j55

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…