Home แนวคิดชีวิต (เรื่องเตือนใจ) อย่าพูดคำว่าไม่มีเงิน แม้คุณจะตกอับแค่ไหน

(เรื่องเตือนใจ) อย่าพูดคำว่าไม่มีเงิน แม้คุณจะตกอับแค่ไหน

6 second read
0
586
(เรื่องเตือนใจ) อย่าพูดคำว่าไม่มีเงิน แม้คุณจะตกอับแค่ไหน

(เรื่องเตือนใจ) อ ย่ า พูดคำว่าไม่มีเงิน แม้คุณจะตกอับแค่ไหน

คำสอนคำบอกเล่า ของคนสมัยก่อนของคนโบราณนั้น เขามักจะมีคำพูดและจะสอนลูกหลานเอาไว้อยู่เสมอว่า อ ย่ า พูดคำว่า ไม่มีเงิน อ ย่ า พูดคำนี้ออกมา เพราะมันจะทำให้ไม่มีเงินไม่มีเงินใช้จริงๆ

หลายคนได้ตั้งคำถามว่า ทำไมเป็นเพราะอะไร และจะต้องมีการแก้ ไ ข อ ย่ า ง ไร โยมบางคน ถามเรื่อง กสิณ ผมจับภาพกสิณ ภาวนาแล้ วแต่ทำไมยังไม่เกิดผล อาตมาถามว่า

คุณภาวนากี่ครั้ง ถึงร้อยครั้งหรือยัง เขาก็ทำหน้าอึ้งไปเลย แสดงว่าร้อยครั้งยังไม่ถึงเลย จึงได้พูดบอกเขาไปว่า คุณไปเปิดหนังสือคู่มือ ปฏิบัติก ร ร ม ฐ า น หรือหนังสือก ร ร ม ฐ า

น ๔๐ ของหลว งพ่อวัดท่าซุงดู ในเรื่องการฝึก ก สิ ณ ท่านได้บอกหมอว่าให้ลืมตา และมองภาพหลับตาลง ก็ให้นึกถึงในภาพนั้น และกำหนดลมหายใจเข้าออก พร้อมกับคำพูดคำภาวนา

พอภาพได้เลือนหายไป ให้ลืมตาดูใหม่แล้วหลับตาลง กำหนดนึกถึงภาพนั้นเช่นเดิม พร้อมกับกำหนดลมหายใจคำภาวนา ทำ อ ย่ า ง นี้เป็นหมื่นเป็นแสนครั้งจนกว่าภาพจะ ติ ด ตา

เขาเองหลักร้อยยังไม่ผ่ า นเลยแล้วจะไปพูดถึงเป็นหมื่นเป็นแสนได้ อ ย่ า ง ไร ตอนบ่ายได้มีโยมมาหาแล้วก็พูด ว่าหากินลำ บ า กมากจะให้แก้ ไขด้วยวิธีไหน อาตมาก็ได้แจ้งกับโยมไปว่า

ให้ใช้คา ถ า เงินล้านเป็นก ร ร ม ฐ า น เขาบอกว่าภาวนา เป็นประจำเช้าเย็นอยู่แล้ว อาตมาถามว่ากี่จบ เขาบอกว่าเช้า ๙ จบ เย็น ๙ จบ อาตมาจึงบอกว่า โยมรู้ไหมว่า ถ้าอาตมาแนะนำให้ภาวนา

ต่ำสุดจะให้เริ่มที่ ๑๐๘ จบ ยังดี กว่าโยม คน เขาบอกว่าท่องคาถาเงินล้านมา ๒ เดือนยังไม่เห็นผล เราก็แปลกใจ เพราะถ้าระยะเวลา ๒ เดือน ทำจริงๆ ต้องเห็นผล ถามว่าโยมภาวนา

ครั้งละกี่จบ เขาว่าครั้งละ ๑ จบ แหมน่าได้ผลจริง ๆ เลย การที่ให้เราภาวนามากๆ ก็เพราะว่าระยะเวลาที่ ย า ว นานจะทำให้สมาธิ ของเราเองนั้นตั้งมั่นมากขึ้น เนื่องจากเรื่องของคา ถ า

ขึ้นอยู่กับสมาธิเกือบร้อย เปอร์ เซ็นต์ ยิ่งสมาธิสูงเท่าไร คาถาจะยิ่งให้ผลมากขึ้น การที่หลายๆคนนั้นได้ทำแล้ว ยังไม่ได้ผลที่ดี นั่นอาจเป็นเพราะว่าไม่มีการทุ่มเทเท่าที่ควรจะทำ ในสมัยที่

อาตมาภาวนาคาถา ปัจเจกพระพุทธเจ้า อาตมาภาวนาครั้งละ ๙ จบ ทำไปประมาณ ๓ เดือน ก็เริ่มเห็นผล พอมาปี ๒๕๒๘ หลว งพ่อท่าน มอบคาถาเงินล้านให้ ก็มาปฏิบัติภาวนาดู

ตอนนั้น ติ ด ใจในการภาวนา ค า ถ า บารมี ๓๐ ทัศ ก็เลยกำหนดว่า เราภาวนาคาถาเงินล้าน ๙ จบ น่าจะน้อยไป เพิ่มเป็นวันละ ๓๐ จบดีกว่า จาก ๓๐ จบ ทำไป ๆ เริ่มเห็นผล ก็มานึกว่า

สมัยหลว งปู่ป่าน ท่านมอบคาถาพระปัจเจกโพธิโ ป ร ด สั ต ว์ให้แก่ลูกศิษย์ แล้วมีบุคคลตัวอย่ างที่ทำแล้วได้ผล ก็คือท่านนายห้างประยงค์ ตั้งตรงจิต เจ้าของห้าง ข า ย ย า ต ร า ใ บ โ พ ธิ์

หรือนายแจ่ม เปาเล้ง ชาวดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นบุคคลตัวอย่ างที่หลว งพ่อท่านยกให้ลูกศิษย์ฟัง ถ้ายิ่งได้พระประธานในโบสถ์ยิ่งดี ก็แปลว่าพี่เขาเอาบุญใหญ่ อ ย่ า ง เดียว

แต่ของเรานี่ เล็กน้อยแค่ไหน ขอให้รู้เป็นทำหมด พอหน้ากฐินก็เตรียม ซองปัจจัยไว้ซองละ ๑,๐๐๐ บาท วัดไหนมีกฐิน ร่วมกับเขาหมด ๑,๐๐๐ บาท พร้อม ผ้ า ไตร ๑ ชุด ทำจนไม่ต้องนับ

บางปีก็ ๔๐–๕๐ วัด ก็มี โยมที่ได้บอกว่า ทำมาหากินไม่ขึ้น ใช้ชีวิตอย่ างลำ บ า กหากได้ตั้งใจภาวนา ค า ถาเงินล้านจริงๆ ไม่เกินเวลา 2 เดือนก็จะมีความเปลี่ยนแปลง จะมีความคล่องตัวขึ้นอย่ างแน่นอน

ขอขอบคุณที่มา 108resources, postsod

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…