Home แนวคิดชีวิต (เรื่องเตือนใจ) คุณอย่าพยายามเป็นคนที่ฉลาด

(เรื่องเตือนใจ) คุณอย่าพยายามเป็นคนที่ฉลาด

6 second read
0
735
(เรื่องเตือนใจ) คุณอย่าพยายามเป็นคนที่ฉลาด

(เรื่องเตือนใจ) คุณ อ ย่ า พ ย า ย า ม เป็นคนที่ฉลาด

ชาร์ลีมังเกอร์ เป็นคู่หูของคุณปู่ วอร์เรนบัฟเฟตต์ ที่มักจะมีแนวความคิด กลับด้านแปลกๆ ในการนำมาแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต มังเกอร์ได้แนวคิดที่เรียกว่า คิดกลับด้านเสมอ เพื่อมาช่วยในการแก้ปัญหาย ากๆ ที่เขาต้องเจอ

จากจาโคบี นักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมนี โดยมังเกอร์ ได้ใช้แนวคิดนี้ในครั้งแรก ตอนที่เขาได้รับมอบหมาย ให้เป็นนักอุตุนิยมวิทย า ที่ต้องรับผิดชอบชีวิต นักบินมังเกอร์ใช้การ คิดกลับด้านว่า ทำยังไงได้บ้าง ที่จะทำให้นักบินถึงแก่ชีวิตได้

แทนการคิดว่า ทำยังไงที่จะให้นักบินมีชีวิตรอดได้บ้าง และให้เขาได้คำตอบออกมา 2 วิธี คือการพานักบินไปอยู่อากาศ ที่หนาวจัด และสองคือ การพานักบินไปอยู่ใน ที่สภาพอากาศย่ำแย่มาก จนนักบินไม่สามารถ ลงจอดได้และน้ำมันหมด

เมื่อเขาได้คำตอบแล้ว เขาก็จะพย าย ามหลีกเลี่ยง ไม่ให้ต้องเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ เพื่อที่จะทำให้นักบินอยู่ไ ด้อ ย่ า ง ปลอด ภั ย การใช้แนวคิดกลับด้านนนี้ ก็สามารถนำมาใช้กับคำถามที่่ว่า ทำ อ ย่ า ง ไรให้รวย โดยพลิกกลับ แ

ละถามอีก คำถามแทนด้วย ทำอย่ างไรไม่ให้ถังแตก ซึ่งมังเกอร์บอกว่ามีเพียง 3 วิธี ที่จะทำให้ถังแตก คือสุ ร าผู้หญิงและ ก ู้เงิ นมาลงทุน และเมื่อได้คำตอบแล้ว เราก็แค่หลีกเลี่ยง มันเท่านั้นเอง เรายังสามารถนำ การคิดกลับดานแบบนี้

มาใช้ในชีวิต ประจำวันได้อีกด้วย หากคิดว่า ทำ อ ย่ า ง ไรจะประสบความสำเร็จ ก็ให้คิดว่า ทำ อ ย่ า ง ไรจะล้มเหลวแทน เช่นความเกียจคร้าน ความอิจฉา การดูถูกความสามารถตัวเอง ก็ให้หลีกเลี่ยง การทำสิ่งเหล่านี้แล้ว

เราก็จะประสบความสำเร็จ หรือหากเรามีเป้าหมาย ที่จะออกกำลังกาย 5 วัน/สัปดาห์ อ ย่ า เพิ่งคิดว่าจะทำได้ไหม ให้ลองคิดว่าอะไร ที่จะขัดขวางไม่ให้เราไปยิม และเมื่อได้คำตอบ เราก็หลีกเลี่ยงที่จะให้มันเกิดขึ้น และไม่ว่า

จะเป็นเรื่อ งไหนในชีวิตของเรา ทั้งความสัมพันธ์ กับคนรอบข้างการลงทุน ความเป็นผู้นำ เราสามารถนำแนวคิด กลับด้านนี้ไปใช้ได้ทั้งสิ้น

ขอขอบคุณที่มา bitcoretech, boktorth

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…