Home แนวคิดชีวิต (เรื่องเตือนใจ) ครอบครัวถ้าขาดพ่อนั้นเหมือนถ่อหัก ถ้าขาดแม่นั้นเหมือนแพแตก

(เรื่องเตือนใจ) ครอบครัวถ้าขาดพ่อนั้นเหมือนถ่อหัก ถ้าขาดแม่นั้นเหมือนแพแตก

6 second read
0
4,616
(เรื่องเตือนใจ) ครอบครัวถ้าขาดพ่อนั้นเหมือนถ่อหัก ถ้าขาดแม่นั้นเหมือนแพแตก

(เรื่องเตือนใจ) ครอบครัวถ้าขาดพ่อนั้นเหมือนถ่อหัก ถ้าขาดแม่นั้นเหมือนแพแตก

วันนี้ลูกๆหลายคน อาจจะกำลังอยู่ กับพ่อแม่ในครอบครัว ที่แสนสุข ในอ้อมกอดที่ อบอุ่นได้รับการเลี้ยงดู เอาใจใส่เป็นอย่ างดี อย ากได้อะไร พ่อแม่คอยจัดหาให้ อย ากกินอะไร มีพ่อแม่คอยหามา

ให้กินอย ากเที่ยวที่ไหน พ่อแม่ก็พาไปเที่ยว อย ากเรียนอะไร พ่อแม่ก็ส่งเสียให้เรียน อย ากทำอะไร พ่อแม่ก็คอย ส่งเสริมสนับสนุน ให้ทำอยู่ตลอดมา ลูกๆหลายคน ได้รับความสุข สะดวกสบาย

สมบูรณ์พูนสุข ในทุกๆด้านไม่ว่า จะเป็นด้านชีวิต ความเป็นอยู่ที่สุขสบาย เงิ นทองที่ ใช้จ่ายได้ตามใจปรารถนา พร้อมทั้งการศึกษาที่ดี ในสถาบันที่มีชื่อเสียง ความสมบูรณ์ความสะดวกสบายที่ลูก

ได้รับความสุข เกษมเปรมปรีด์ในทุกวันนี้ ได้มาจากใคร หากพรุ่งนี้ไม่มีแม่ โบราณว่า ขาดพ่อเหมือนถ่อหัก ขาดแม่เหมือนแพแตก ชีวิตของลูกคงกระจัดกระจาย ไร้ทิศทาง ไร้อนาคต ไร้การศึกษา

กลายเป็น เ ด็ ก มีปัญหาเป็นภาระของสังคม ต้อง ทุ ก ข์ ทรมาน อ ย่ า ง หาประมาณมิได้ หากเปรียบชีวิต เหมือนการข้ามฝั่ง ในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกราก เต็มไปด้วยอั นตร ายรอบด้าน ซึ่งต้องอาศัยแพ

และไม้ถ่อข้ามฝั่ง เพื่อไปสู่เป้าหมาย อ ย่ า ง ปลอด ภั ย หากเปรียบไป ก็เหมือนพ่อกับแม่ ถ่อเปรียบเสมือน พ่อแพเปรียบเสมือน แม่ ถ้าถ่อหัก ก็ยังสามารถใช้มือ หรือเท้าพายแทน แต่ก็ทุลักทุเล

พอควรมีโอกาสถึงฝั่ง 50-50 แต่หากแพแตก หรืออับปางกลางแม่น้ำ โอกาสที่จะถึงฝั่ง ก็คงริบหรี่เต็มที อาจต้องจมน้ำ หรือเป็นอาหารของสั ตว์ร้ าย เปลวเทียนละลายแท่ง เพื่อเปล่งแสง อันอำไพชีวิต

มลายไปเหลือสิ่งใดไว้ทดแทน หากเปรียบเทียนที่จุดขึ้น เหมือนกับชีวิตแม่ ของเราเทียนเล่มนี้ ส่องแสงนานเท่าใด ลำเทียนเองก็จะสั้นลงๆ คล้ายกับชีวิตแม่ ที่ให้ลูกมากแค่ไหน อายุของแม่ก็จะสั้นลงๆ

อายุที่ได้มา ก็คือเวลาที่เสียไป ยิ่งลูกมีความเจริญรุ่งโรจน์ มากขึ้นเท่าใด ชีวิตแม่ก็ยิ่งแก่ลง และหดหายลงไปเท่านั้น น้ำตาเทียนที่ ไหลหยดย้อย เหมือนหย าดน้ำตา ของผู้เป็นแม่ ในที่สุดเทียนเล่มนี้

ก็จะเหลือเพียงไส้ดำๆ วาระสุดท้ายของ แม่ก็เป็นเช่นนี้ แม่จะเหลือเพียงกระดูก ที่เป็นเถ้าถ่านให้ลูกน้อย ไปรับที่เชิงตะกอน แม่ ผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่ างแก่ลูก แม่ ผู้ยอมอด เพื่อให้ลูกอิ่ม

แม่ ผู้ยอม ทุ ก ข์ เพื่อให้ลูกสุข แม่ ผู้ยอมลำบาก เพื่อให้ลูกสบาย แม่ ผู้ยอมตา ย เพื่อให้ลูกมีชีวิตอยู่ แม่ ผู้ที่รักเป็นห่วงเป็นใย และเฝ้าถามลูกอยู่เสมอ เหนื่อยไหมลูก หิวไหมลูก ลูกอย ากทานอะไร

ลูกอย ากได้อะไร บอกแม่มา แม่จัดให้แล้ว ลูกล่ะเคยถามแม่บ้างหรือเปล่า ลูกบางคนย าม แม่มีชีวิตอยู่ไม่เคยเลย ที่จะ รั ก ษ า น้ำใจท่าน ไม่เคยเลย ที่จะเลี้ยงดูท่าน ไม่เคยทำให้ ท่านสบายอกสบายใจ

ท่านได้เรามา เป็นลูกรู้ไหมท่านดีใจมาก ขนาดไหนเรารักสิ่งใด ก็ควรถนอมสิ่งนั้น รั ก ษ าสิ่งนั้น แล้วมันจะอยู่กับเราได้นาน ถ้าเรารักแม่ ต้องถนอมน้ำใจท่าน รั ก ษ า ใจท่าน ถ้าวันนี้ไม่แสดง ความกตัญญู

ต่อท่าน อาจจะไม่มีโอกาสอีกแล้ว ไม่ต้องอาย ในการทำความดี มีอะไรช่วยท่านได้ ช่วยเลยอย่ านิ่งดูดาย เพราะเราสามารถมี แม่ได้เพียงแค่คนเดียว เท่านั้นในชาตินี้ คิดไว้เสมอ หากพรุ่งนี้ ไม่มีแม่

ขอขอบคุณที่มา boktorth

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…