Home แนวคิดชีวิต (เรื่องเตือนใจ) คนที่เจ้าชู้ต้องได้รับผลการกระทำที่ก่อขึ้น

(เรื่องเตือนใจ) คนที่เจ้าชู้ต้องได้รับผลการกระทำที่ก่อขึ้น

6 second read
0
5,062
(เรื่องเตือนใจ) คนที่เจ้าชู้ต้องได้รับผลการกระทำที่ก่อขึ้น

(เรื่องเตือนใจ) คนที่เจ้าชู้ต้องได้รับผลการกระทำที่ก่อขึ้น

1 หากมีลูกลูกของคุณ จะไม่รักคุณ

เมื่อลูกของ คุณทราบเรื่อง แน่นอนว่า เขาจะรับไม่ได้

ไม่เชื่อฟังคุณ และอาจจะทำให้ เขากลา ยเป็น

คนมีปัญหา ส ร้ า ง ปั ญ ห า ให้ผู้อื่น ในบางครั้ง

2 พร าก จากคนที่รักจริงๆ

ความหล อ กล วง ไร้ซึ่งความจริงใจ ของของคนผู้นี้

ไม่ใช่เพียงแค่ภรรย า สามี หรือลูกๆ แค่นั้นนะที่ถอยห่าง

คนที่จริงใจกับ คนผู้นี้ก็ไม่มีเช่นกัน จะต้องทน ทุ ก ข์

กับความเหงาอยู่ร่ำไป แม้ในช่วงที่ต้องการคนดูแล ก็จะมองไม่เห็นใครเลยล่ะ

3 ชีวิ ตไม่ก้าวหน้า ไม่เจริญรุ่งเรือง

ในเวลาที่ คนผู้นี้มีปัญหา จะไร้ซึ่งคนยื่นมือ เข้ามาช่วย

หรือหนักไปกว่านั้น อาจโดนห ล อ ก เงินแล้วหนีห าย

การพูดจาสำหรับ คนผู้นี้ก็จะหา ความน่าเชื่อถือได้

ย ากหน้าที่ การงานก็จะไม่ไปไหน เจ้านาย

หรือลูกน้อง ก็จะหมด ศรัทธาไป

4 อาจถูกลอ บ ป อ ง ร้ า ยเอ าได้ง่ายๆ

แน่นอนว่า นิสัยของ คนผู้นี้ มักจะหล บซ่อน โก ห ก

และการแอบมีคนอื่น เช่นนี้ อาจจะสร้างความ โ ก ร ธ เ คื อ ง

ให้แก่คนใกล้ตัวคุณ ซึ่งหากเขาทนไม่ไหว ในพฤติ ก ร ร ม

อาจเกิด การกระทำที่ ข า ด ส ติ ต่อตัว คุณก็เป็นได้นะ

5 โ ร ค ภั ย มาเยือน โดยไม่รู้ตัว

แน่นอนว่า การมักมากใน ก า ม ของ คนผู้นี้ อาจทำให้

มีโ ร คที่เกี่ยว กับความเครี ยด มีเปอร์เซนต์ สูงในการ เ สี่ ย ง

ติ ด ต่ อ โ ร คเกี่ยวกับ เ พ ศ เพราะต้องหา วิธีปิดบังสามี

หรือภรรย าของคุณ และคนใกล้ตัว ไม่ให้รู้เรื่อง โ ส ม ม เช่นนี้

บทเรียก จิตสำนึ ก จำให้ขึ้นใจ ก่อนคิด จะนอ กใจกัน

1 ถามตนเองว่า พร้อมจะยอมรับผล ที่เกิดขึ้นได้มั้ย

2 ถามตนเองว่ามั่นใจ หรือไม่ว่าคุณจะควบคุม สถานการณ์ได้

3 ถามตนเองว่า พร้อมที่จะรับผลที่ จะตามมาไหวมั้ย

4 ถามตนเองว่า พร้อม หรือไม่ ที่จะทำชื่อ เสี ยงความดี

เกียรติยศของตนเอง ที่สร้างมาตลอดชีวิต เพื่อทำสิ่งนี้หรือไม่

5 ถามตนเองว่า พร้อมไหม เมื่อลูกเมียรู้ แล้วทิ้งคุณไป

อยู่โด ยไม่มีพวก เขาได้หรือเปล่ า เชื่อว่าทุกคน คงตระหนักได้

ถึงผลที่จะ ตามมานั้น ร้ า ย แ ร ง นั้นแล้ว คุณพร้อมที่จะเสี่ ยง

กับผลที่ตามมาไหม คิดให้ดีๆ ขอเป็น กำลังใจให้ทุกคนนะ

ขอขอบคุณที่มา aromyendee, postkidde

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…