Home แนวคิดชีวิต (เรื่องเตือนสติ) อย่าอวดรวยทั้งที่ตัวคุณเองยังเป็นหนี้

(เรื่องเตือนสติ) อย่าอวดรวยทั้งที่ตัวคุณเองยังเป็นหนี้

14 second read
0
557
(เรื่องเตือนสติ) อย่าอวดรวยทั้งที่ตัวคุณเองยังเป็นหนี้

(เรื่องเตือนสติ) อ ย่ า อวดรวยทั้งที่ตัวคุณเองยังเป็นหนี้

ในสมัยนี้เป็นสมัย วัตถุนิยมยอมซื้ อ ยอมจ่าย สิ่งของที่เกินความจำเป็น อวดรวยเพื่อได้หน้าแล้ว กลับมานั่งใช้หนี้ อย ากให้คุณลองมองตัวเองว่า บทความนี้ตรงกับชีวิตคุณ หรือคนใกล้ตัวบ้ างไหม

เมื่อ 100 ปีก่อน  คน จี น หนีความย ากจน เสื่อผืนห ม อนใบ เป็นกุลี แบกข้าวสา ร ลากรถ ขายน้ำเต้าหู้ ฯลฯคนบ้ านเราดูถูก เรียกไอ้เจ็ก แต่คน จี น ขยัน ขันแข็ ง หนักเอ าเบาสู้

อย ากเป็นเจ้าของกิจการ อย ากเป็นพ่อค้า คนเราชอบสบาย อย ากเป็นเจ้าคนนายคน รับราชการ มียศ มีสี มีเกียรติมาวันนี้ คน จี น ร่ำรวย เป็นเจ้าของกิจการ มากมาย

คนบ้ านเราเป็นลูกจ้าง และเป็นลูกหนี้คน จี น 50 ปีก่อน คนอินเดีย คนบังคลาเทศ หนีความย ากจน มาเมืองกรุง เป็นย าม เป็นคนขายนมแพะ ขายถั่วคนบ้ านเราก็ดูถูก เรียกไอ่บัง

คนอินเดียขยัน เจียมเนื้อเจียมตัว ประหยัด เก็บออม อดทน ไม่ยอมเสี ยเปรียบ วันนี้ คนอินเดียเป็นเจ้าของ กิจการมากมาย คนบ้ านเราก็เป็นลูกจ้าง และเป็นลูกหนี้คนอินเดีย

30 ปีก่อน คนเวียดนาม อพยพมาเพราะส ง ค ร า ม มาเมืองกรุง ชลบุรีมาเป็นลูกจ้างทำประมง ทำนา ซ่อมรถ คนดูถูก เรียกไอ้แกววันนี้ เมืองเราโดยเฉพาะทางอีสาน และ

ภาคตะวันออก คนเวียดนามเป็นเจ้าของ กิจการมากมาย คนเราเป็นลูกจ้าง และเป็นลูกหนี้คนเวียตนาม วันนี้ คนเขมร คนลาว และคนพม่าเข้ามาบ้ านเรา ทั้งถูกต้อง ทั้งแอบหนี เพราะ AEC เปิด

รับค่าแรง 300 บาท เข้ามาเป็นคนรับใช้ในบ้ าน พนักงานโรงแรม เด็ กเสริฟ์ร้านอ า ห า ร เด็ กปั้ม คนงานก่อสร้าง คนเราดูถูก เรียก ไอ่เขมร ไอ่หม่องสิ่งที่น่าเป็นห่วงในอนาคต

คือ อีกแค่ 20 ปีข้างหน้า ชนชาติต่างๆ ที่อพยพเข้ามา ก็คงเป็นเจ้าของกิจการ กันหมดและเราก็กลับมา เป็นลูกจ้างคนเขมร คนพม่า คนลาวและเป็นลูกหนี้เขาเหล่ านั้น เหมือนพ่อแม่ปู่ย่ าตา ย าย

ของพวกเรา หรือเปล่ า นี่คือ คนบ้ านเราแท้ๆ ใช่หรือไม่ ทำไม คนคนเดี๋ยวนี้ มีความรู้ มีฝีมือแรงงานที่ดี แต่ไม่สร้างโอกาส ไม่สร้างงานให้มีคุณค่ากับตนเอง งานหนักหน่อย ท้อ

ลาออก งานเหนื่อยหน่อย บ่น ลาออก งานมากหน่อย บอกค่าจ้างถูก ไม่คุ้มค่าลาออก น่าเป็นห่วง คนเดี๋ยวนี้รักสนุก รักสบาย ไม่อดทน ไม่พึ่งพาตัวเอง ชอบหรูหราหน้าใหญ่ ใจถึง

ประมาณว่า ฉิ บ ห า ยไม่ว่า ต้องการชื่อเสี ยง แข่งกันอวดรวย โดยการมีหนี้สิน จนหนี้ท่วมตัว โ ก ห ก ตัวเอง หน้าชื่นอกตรม เลี้ยงลูกให้เป็นลูกเทวดาเลี้ยงลูกไม่รู้จักโต เ ส พ ติ ด วัตถุนิยม

ขายที่ดิน ปู่ย่ าตา ย ายกิน ขออย่ าให้เป็นอย่ างนี้เลย คนบ้ านเรา มีฝีมือดี มีทักษะดี ฉลาด ไหวพริบดี เอ าตัวรอดเก่ง คนเดี๋ยวนี้มี ดี นำมันออกมาใช้ให้เกิด ประโยชน์กันเถอะ

รักกันไว้เถิด อย่ าให้ภายภาคหน้า ค น ไ ท ย ต้องไปเป็นลูกจ้างหรือลูกหนี้ ของคนต่างชาติเลย บอกเลยว่าถ้าไม่อย ากตกเป็นเบี้ยล่ างก็อย่ ามัวแต่ไปนั่งดูถูกคนอื่น

อย่ าอวดมั่งอวดมี แต่หนี้สินท่วมตัวสุดท้าย ก็คงจะกลายเป็นแบบเดิม

ขอขอบคุณที่มา p o s t s a b a i d e e, boktorth

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…