Home แนวคิดชีวิต (เรื่องสอนใจ) อ่านเรื่องนี้จบคุณจะเข้าใจว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอน

(เรื่องสอนใจ) อ่านเรื่องนี้จบคุณจะเข้าใจว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอน

6 second read
0
374
(เรื่องสอนใจ) อ่านเรื่องนี้จบคุณจะเข้าใจว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอน

(เรื่องสอนใจ) อ่านเรื่องนี้จบคุณจะเข้าใจว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอน

ชีวิตสอนให้รู้จัก ความไม่แน่นอนของชีวิต สอนให้รู้ว่ามี ความสุขก็ต้องมีความ  ทุ ก ข์

สอนให้มีสติกับ สิ่งที่ทำอยู่กับปัจจุบัน สอนให้รู้จักรอเพราะไม่มี อะไรได้ดั่งใจทุก อ ย่ า ง

สอนให้รู้ว่ามี ความสุขก็ต้องมีความ ทุ ก ข์ สอนให้มี สติ กับสิ่งที่ทำอยู่กับ ปัจจุบัน

สอนให้รู้จัก รอ เพราะไม่มีอะไรได้ดั่งใจเรา ทุก อ ย่ า ง เรา ไม่มีวันเข้าใจชีวิต

หากไม่พบกับ การสูญเสียเราไม่มีวัน ประสบความสำเร็จ หากไม่ต่อสู้กับอุปสรรค

อ ย่ า กลัวอุปสรค เพราะมันจะทำให้ เรายิ่งแข็งแกร่ง อ ย่ า กลัวคนยุแยง

เพราะมันจะพิสูจน์ หัวใจ อ ย่ า กลัวความห่างไกล เพราะมันพิสูจน์ความอดทน

อ ย่ า กลัวน้ำคำคน เพราะมันไม่มีผล กับตัวตนของเราชีวิต และ หัวใจ

ของเราจะเข้มแข็ง ขึ้นเมื่อถูกทดสอบด้วยความจริง ที่  โ ห ด ร้ า ย เสมอ

ขอขอบคุณที่มา คนบ้านนอก, yuddak

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…