Home แนวคิดชีวิต (เรื่องสอนใจ) ความรักไม่ใช่การแข่งขัน ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะ

(เรื่องสอนใจ) ความรักไม่ใช่การแข่งขัน ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะ

12 second read
0
5,553
(เรื่องสอนใจ) ความรักไม่ใช่การแข่งขัน ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะ

(เรื่องสอนใจ) ความรักไม่ใช่การแข่งขัน ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะ

ความรักไม่ใช่การ ครอบครองอีกฝ่าย แต่คือการ เข้าใจ อีกฝ่าย ความรักต้องการความ อบอุ่น แต่ไม่มากเกินไปจน อึดอัด สิ่งที่ผู้ชาย อ ย า ก ได้ คือ ความเข้าใจ ความไว้ใจ การสนับสนุน การเห็นด้วย ความเคารพสิ่ง ที่ผู้หญิงอย ากได้ คือ ความปลอด ภั ย

ความโรแมนติก ความรัก และความเอาใจใส่ ปัญหาใหญ่ในชีวิตคู่ คือ การเงิน การนอกใจ การสื่อ ส า ร และการ พ ย า ย า ม บังคับอีกฝ่า ยมากเกินไป สิ่งที่ต้อง เพิ่มในการใช้ชีวิตคู่ คือ เพิ่มการใส่ใจความเปลี่ยน ไปของฝ่ายตรงข้าม

เพิ่มการมอง ข้อดีของฝ่ายตรงข้าม เพิ่มการพูดในด้านบวก กับฝ่ายตรงข้าม สิ่งที่ต้องลดในการใช้ชีวิตคู่ คือ ลดการเปรียบเทียบกับ คู่ชีวิตของคนอื่น ลดการคาดเดาเพราะ ทำให้เกิดการเข้าใจผิด ลดการตำหนิหรือด่าทอ สิ่งที่ควรมีให้มาก

ในชีวิตคู่ คือ คิดถึงข้อดี ของอีกฝ่ายให้มาก ชื่นชมข้อเด่นของ อีกฝ่ายให้มาก เข้าใจความลำบากใจ ของอีกฝ่ายให้มาก และให้อ ภั ย ข้อเสียของอีกฝ่ายให้มาก สิ่งที่ควรมีน้อยในชีวิตคู่ คือ การคิดเล็กคิดน้อย การเฝ้าจับผิด ไม่เชื่อใจซึ่งกันและกัน

ขาดความเคารพ และไม่ให้เกียรติกัน ประโยคที่พึงพูดอยู่เสมอ ขอโทษนะ ฉันผิดไปแล้ว ฉันเชื่อใจคุณ ฉันภูมิใจในตัวคุณ ฉันรักคุณ ฉัน อ ย า ก บอกเธอทั้งหลายว่า เรื่องครอบครัวนั้น ไม่มีอะไรถูกอะไรผิดหรอก มีก็แต่รักและหวังดี ต่อกันหรือเปล่า

คนในเรือนหากรวมใจกัน ไฉนการงานจะไม่เจริญ ไฉนคนในเรือนจะไม่เป็นสุข เพราะเรือนนั้นเป็นที่รัก หาใช่ที่ร้างห่างกัน เพราะ คู่ชีวิต ไม่ใช่ คู่แข่ง จ้องจะเอาชนะกันไปทำไม คนรักมีไว้ให้รัก คบแล้วต้องมีความสุข ไม่ใช่มีไว้แล้ว ทุ ก ข์ หาความสุขไม่ได้

ขอขอบคุณที่มา 1 0 8 r e s o u r c e s, aanplearn

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…