Home แนวคิดชีวิต (เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) การเลือกคู่ชีวิตที่ดีมีความรักที่ดีชีวิตจะมีความสุข

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) การเลือกคู่ชีวิตที่ดีมีความรักที่ดีชีวิตจะมีความสุข

16 second read
0
376
(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) การเลือกคู่ชีวิตที่ดีมีความรักที่ดีชีวิตจะมีความสุข

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) การเลือกคู่ชีวิตที่ดีมีความรักที่ดีชีวิตจะมีความสุข

การอยู่ด้วยกัน ปัญหาต่างๆก็ย่อมมีมาเรื่อยๆ และอุปสรรคที่เข้า มานั้น ในอนาคต

มันไม่ได้ ส่งไ ลน์มาเตื อ นว่าจะเข้ามานะ และผู้หญิงสวยๆ

ใครก็หาได้ แต่ผู้หญิงที่ทน ลำบากกับเรา มันหาย าก เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่า

อนาคตจะเกิดอะไร เพราะงั้นเราจะจับมือ อีกคนได้นาน แค่ไหนก็ไม่รู้

สิ่งที่ทำได้ ณ ตอนนี้คือ ไว้ใจกันเชื่อใจกัน ให้อภัยให้โอกาสกัน

ยอมรับข้อเสี ยของเขา คอยรับฟังคนรัก อ ย่ า เอาอารมณ์เป็นใหญ่

อ ย่ า เป็นศูนย์ กลางจักวาล มีเหตุผล ทะเล าะกันไม่มี คนแพ้คนชนะ

นั่นเพราะเรา เป็นผัวเมียกัน ไม่ใช่คู่แข่งกัน หากแฟนนอกใจ ให้ดูที่ตัวเองก่อน

เราผิ ดอะไร บ่งพร่ อ งส่วนไหนบ้างไหม ละเลยความรู้สึกเขารึป่าว

เพราะชีวิตคู่ หากต้องการ ให้อยู่ด้วยกันย าวๆ พย าย ามทำให้เหมือนวันแรกๆ

ที่คบกัน อ ย่ า ลืมความรู้สึกตอนอย ากอยู่ด้วยกัน จำความรู้สึกแรกๆ ที่ได้รักกันเอาไว้

4 มาก ในชีวิตคู่

1 ชื่นชม เรื่องที่เด่นๆ ของอีกฝ่าย

2 คิดถึงข้อดี ของอีกฝ่าย เข้าไว้

3 ให้ อ ภั ย กับข้อเสีย ของอีกฝ่าย

4 เข้าใจ ความลำบากใจ ของอีกฝ่าย

3 ปัญหาใหญ่ๆ สำหรับชีวิตคู่

1 การสื่อ ส า ร

2 การเงิน

3 การนอกใจ

3 เพิ่ม 3 ลด สำหรับการใช้ชีวิตคู่

1 เพิ่มการ มองข้อดี ของฝ่าย ตรงข้าม

2 เพิ่ม การใส่ใจ ของฝ่าย ตรงข้าม

3 เพิ่มการ พูดเรื่องที่ดีๆ กับฝ่ายตรงข้าม คิดบวกเข้าไว้

1 ลดการคาดเดา จะเกิดการเข้าใจผิดได้

2 ลดการตำหนิ

3 ลดการเปรียบเทียบ คู่ชีวิตตนเองกับคนอื่น ประโยคที่ ควรจะพูดถึงอยู่เสมอ

1 ฉันภูมิใจ ในตัว คุณมากนะ

2 ฉันเชื่อใจ คุณนะ

3 ผม/ฉัน รักคุณ

4 ขอโทษนะ ฉันผิดไปแล้วคุณ

3 สิ่ง ที่ผู้หญิงอย ากได้จากคู่ชีวิต

1 ความรัก ความเอาใจ

2 โรแมนติก กับคู่ชีวิต ตัวเอง

3 ความปล อด ภั ย

5 สิ่ง ที่ผู้ชายอย ากได้จาก คู่ชีวิตของเขา

1 ความไว้ใจ

2 การเห็ นด้วย

3 สนับสนุน

4 ความเคารพ

5 ความเข้าใจ

ขอขอบคุณที่มา c r e a t e –r e a d i n g t h, tamnanna

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…