Home แนวคิดชีวิต (เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) เมื่อคุณอายุ 40-90 ปี จะทำให้คุณได้เข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้น

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) เมื่อคุณอายุ 40-90 ปี จะทำให้คุณได้เข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้น

6 second read
0
411
(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) เมื่อคุณอายุ 40-90 ปี จะทำให้คุณได้เข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้น

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) เมื่อคุณอายุ 40-90 ปี จะทำให้คุณได้เข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้น

หากเราอายุ 40 เรียนสูง หรือเรียนต่ำ มันก็เหมือนกัน เพราะว่าคนเรียนน้อย บางทีเขาอาจจะ หาเงินได้มากกว่า หากเราอายุ 50 สวย กับ ข ี้เหร่ มันเหมือนกัน เพราะไม่ว่าคุณจะสวยแค่ไหน อายุมากขนาดนี้แล้ว

ก็ย ากที่จะปกปิ ดความแก่ ที่เกิดขึ้นได้ หากเราอายุ 60 ตำแหน่งสูง กับ ต่ำ ก็เหมือนกัน เพราะหลังเกษียณแม้แต่ลูกจ้าง พวกเขาก็ยังมองไม่เห็นหัวเจ้านาย หากเราอายุ 70 บ้านใหญ่ กับเล็ก ก็เหมือนกัน

เพราะพอข้อเสื่ อ มเดินลำบาก แล้วก็ต้องการที่นิดเดียว เพื่อนั่งแค่นั้นแหละ หากเราอายุ 80 มีเงิน กับไม่มี ก็เหมือนกัน เพราะแม้คุณอย ากจ่ายเงิน ก็ไม่รู้จะซื้ออะไรอยู่ดี หากเราอายุ 90 หลับ หรือ ตื่น ก็เหมือนกัน

เพราะพอตื่นแล้วคุณก็ยัง ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีอยู่ดี ใช้ชีวิตให้สบายๆ เถอะ เพราะในที่สุด เราก็จะเหมือนกัน จงลืมความกดดันที่มี ทั้งหลายไปเถิด และแสวงหาความสุขให้กับชีวิต เพราะโลกนั้นกลม คุณปฏิบัติ

กับคนอื่นยังไง เขาเองก็ปฏิบัติ กับคุณเช่นนั้น และเรื่องจริงอีกหลายประโยค ที่อย ากให้เข้าใจ เมื่อท่าน ป่ ว ยไม่หนัก เป็นเวลา 1 สัปดาห์ท่านอาจจะพบว่า เงินไม่สำคัญ แต่ร่างกาย  คนในบ้านสำคัญกว่า

เมื่อท่าน ป่ ว ยหนักเป็นเวลา 1 เดือน อาจจะพบว่าเงินสำคัญมาก และร่างกาย กับคนในบ้านก็สำคัญมากเช่นกัน เมื่อท่านป่ ว ย หนัก เป็นเวลาครึ่งปี และท่านอาจต้องละ ทิ้งทรั พย์สิน ยศถาบรรดาศักดิ์ เพื่อแลก

กับสิ่งที่ท่านคิดว่า เป็นสิ่งสำคัญที่สุด แต่มันก็น่าเสียดาย เพราะบนโลกใบนี้ ส่วนใหญ่แล้วเมื่อแ ผ ล หายก็ลืม เรื่องราวเ จ็ บ ป วดที่ ผ่ า น มา ฉะนั้นหากอ่ านถึงตอนนี้ก็จะรู้แล้วว่าในชีวิตเรา ใคร เรื่องอะไร จึงจะเป็นสิ่งที่สำคัญ

1 อ ย่ า ไปอวดอ้างงานที่ทำ เพราะถ้าไม่มีคุณ จะมีอีกหลายๆ คนที่ทำงานได้ดีกว่าคุณ

2 อ ย่ า ไปอวดอ้าง เงินในโรงพย าบ าล เพราะมันก็เป็น เพียงกระดาษ

3 อ ย่ า ไปอวดอ้างรถ เพราะเมื่อคุณจากไป มันก็อยู่ในมือคนอื่นเช่นกัน

4 อ ย่ า ไปอวดอ้างบ้านช่อง เมื่อคุณจากไปแล้ว มันก็กลายเป็นของคนอื่น

มันมีสิ่งเดียวที่คุณจะอวดอ้างได้ คือสุ ข ภ า พ เมื่อไม่มีคนอื่น คุณก็ยังเพลิดเพลิน กับชีวิตที่มีสุขภาพดีได้ ฉะนั้น จงดูแล รั ก ษ า ตัวเองให้ดีหลายๆ เรื่องเป็นปรัชญา หรือการปฏิบัติตนของคนเพื่อให้อยู่ดี  และมีความสุข ยิ่งทำได้ชีวิตก็จะยิ่งดี และมีความสุข

ขอขอบคุณที่มา tamnann

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…