Home แนวคิดชีวิต (เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) สำหรับบางคนอยู่ในใจดีกว่าอยู่ในชีวิตจริง

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) สำหรับบางคนอยู่ในใจดีกว่าอยู่ในชีวิตจริง

6 second read
0
271
(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) สำหรับบางคนอยู่ในใจดีกว่าอยู่ในชีวิตจริง

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) สำหรับบางคนอยู่ในใจดีกว่าอยู่ในชีวิตจริง

เมื่อยังเด็ ก ๆ อยู่ ไปทะเล ฉันชอบเก็บเปลื อ ก หอยกลับบ้าน ใส่โหลแก้วเก็บไว้ ตอนนั้นก็คิด แค่ว่ามันสวยดี เมื่อฉันโตขึ้น จึงได้รู้ว่า แท้จริงแล้ว เปลื อ ก หอยจะสวยงาม และมีคุณค่านั้น ก็ตอนที่มันอยู่บนผืนทราย

ข้างหลังเป็นผืนน้ำสีคราม เหมือนกับใครบางคน ให้อยู่ในใจ ดีแล้ว อ ย่ าอ ยู่ในชีวิตจริงดีกว่า หากการได้ครอบครอง เป็นเจ้าของกันมัน อึ ด อั ด นัก หรือมีฝ่ายใดต้องเสี ยใจ สิ่งที่ดีที่สุด คงต้องปล่อยให้

ต่างคนต่างใช้ชีวิตไป อ ย่ า ง นั้นมันอาจจะดีกว่า เพราะเขาทำมากกว่าเรา เขาจึงได้ผลต อ บ แทนมากกว่า เขาตื่นก่อนเรา เวลาเขาก็มีเวลามากกว่าเรา เขารับผิดชอบมากกว่าเรา ตำแหน่งเขาจึงสูงกว่าเรา

เขา พ ย า ย า ม มากกว่าเรา ความสำเร็จเขาจึงยิ่งใหญ่กว่า เขาอดทนกว่าเรา เขาจึงเข้มแข็งกว่าเรา เขาทำได้ดีกว่าเรา เขาจึงมีอะไรดี ๆ มากกว่า ที่จริงแล้ว ชีวิตมันก็แค่นี้เอง ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลย

โลก จ่ า ย ผ ล ตอบแทน ตามความสามารถ ตามความพย าย าม ทำมากกว่าก็ต้องได้มากกว่า ลูกปัดพลาสติก สามารถเห็นสีสันได้ทันที แต่กลับไม่มีคุณค่าเท่าไหร่นัก ส่วนเพชร พลอย ไม่ได้งดงามเมื่อแรกเห็น

เพราะต้อง ผ่ า น สายตา ของผู้ชำนาญ ผ่ า น การเจียระไนที่ เ จ็ บ ป ว ด มาก่อน จึงจะเปล่งประกายออกมา ความดีที่มีค่า อาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกพบเห็นโดยง่าย เพราะหลายคนมองกันที่เปลื อ ก นอก

แต่หากสามารถ ยืนหยัด มุ่งมั่น รั ก ษ า ความดี ไม่แค่พย าย ามทำให้ดูงดงามแค่เปลื อ ก ในที่สุด จึงจะเป็นผู้ที่งดงาม และทรงคุณค่า อ ย่ า ง แท้จริง

ขอขอบคุณที่มา junjaonews, tamnanna

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…