Home แนวคิดชีวิต (เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) จงเป็นเหมือนมด ถ้าอยากประสบความสำเร็จในชีวิต

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) จงเป็นเหมือนมด ถ้าอยากประสบความสำเร็จในชีวิต

13 second read
0
1,183
(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) จงเป็นเหมือนมด ถ้าอยากประสบความสำเร็จในชีวิต

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) จงเป็นเหมือนมด ถ้า อ ย า ก ประสบความสำเร็จในชีวิต

ถ้าอย ากประสบความสำเร็จ คุณต้องคิดแบบมด ฝากให้คิด ย ามวิกฤติมันช่วยได้ เพราะ มดมันจะมีวิธีการจัดการวิกฤ ติ หรือจัดการกับชีวิต ตนเองได้อย่ างน่าสนใจ 2 ข้อ ข้อแรก  หน้าร้อนมันจะ คิดถึงหน้าหนาว

ตลอดเวลา เพราะไม่รู้ว่าวิกฤติมัน จะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ ต้องบอกว่าที่ต่างประเทศมันจะ หนาวก็หนาวเลย สัตว์ก็จะออกมาหาอาหารไม่ได้ ในชีวิตเราจะไม่เคยเห็นมดทำงานชิลๆ มดจะไม่เคยหยุดหาอาหาร

มันจะทำงาน อย่ างหนักตลอด เวลาหน้าร้อนเก็บตุนอาหารไว้ เพราะมันคิดตลอดเวลาว่า ยังไงหน้าร้อนมันจะต้อง ผ่ า น ไป แล้วเดี๋ยวหน้าหนาวมันก็จะเกิดขึ้น และพอฤดูหนาวมา หรืออยู่ดีๆ เกิด พ ายุขึ้นมา

กระทันหัน มันออกหากินไม่ได้ ฝูงของมันก็จะยังอยู่ได้จากอาหาร ที่มันเก็บสะสมมาตลอดเวลา ในสถานการณ์ดีที่สุด ให้เตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่อาจไม่คาดคิด ข้อที่สอง ในหน้าหนาวมันคิดถึ

งหน้าร้อน มันจะเฝ้ารอถึงโอกาสเสมอ เค้าบอกว่า ถ้าเราสังเหตุเห็นแม้ในช่วงหน้าหนาว ไม่มีอาหาร แต่ถ้าวันไหนเกิดอากาศเป็นใจ หรือมีแดดขึ้นมามดจะออกทันทีวันนั้น มันจะไม่ได้อยู่นิ่งๆ ชิลๆ ในรังเฉยๆ

แต่มันจะเตรียมตัวพร้อม ตลอดจ้องโอกาสที่มันจะสามารถ ออกไปหากินได้ตลอดเวลา มดเลยเป็นสิ่งมีชีวิต ที่มันสามารถมีชีวิตอยู่ได้ แม้จะเจอวิกฤติแค่ไหน เปรีย บกับเราก็เช่นกัน ทุกวิกฤติ

เราจะสามารถ ผ่ า น ไปได้หมด ถ้าเราคิดแบบมด ในช่วงที่ หน้าที่การงานเราดี เศรษฐกิจดี ค้าขายดี ถ้าเราพึงคิดอยู่เสมอว่า มันอาจจะเกิดวิกฤติอะไรก็ได้ในอนาคต ที่เราไม่คาดคิด จนอาจจะทำให้เราต้องหยุดงาน

เสี ยงานไปหรือค้าขาย ทำธุรกิจไม่ได้ช่วงใหญ่ๆ เมื่อในหัวเราคิดแบบนั้นไว้ เราก็จะทำงาน อย่ างหนักเราก็จะคิดว่าครอบครัวเราต้องอยู่ได้ แม้ย ามวิกฤติที่สุด เราก็จะเตรียมตัว วางแผนดีขึ้น รั ด กุมมากขึ้น

เช่น ถ้าเกิดวันนี้เราทำงาน ประจำอยู่เกิดวันนึงบริษัทหยุด หรือปิดตัวไป เราก็จะคิดว่า เฮ้ย เราควรจะต้องหารายได้ ช่องทางอื่นสำรอง หรือลู่ทางใหม่ๆ ทาง Online หรือ เช่น ถ้าวันนี้เราค้าขาย Offline

ถ้าเกิดวิ ก ฤ ติขึ้นมา คนไม่อย ากออกจากบ้าน หรือถูก online Disruption ผู้คนไม่เดินออกมาจับจ่าย ซื้อของเหมือนอดีตถ้าเราเริ่มทำช่องทาง Online เอาไว้เนิ่นๆ ตั้งแต่วันนี้ แม้วันนั้น พฤติ ก ร ร ม คนเปลี่ยนไป

online เริ่ม Disruption หรือวันนั้น แม้คนไม่อย ากออกจากบ้าน แต่แน่นอนผู้คนก็ ต้องการซื้อต้องกินต้องใช้อยู่ดี เมื่อเราคิดแบบนั้น เราก็จะเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ พอถึงวันหนึ่งที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจวันนั้น

เราก็ยังอยู่ได้ และอาจจะดี โตสวนกระแสเลยก็ได้ และในช่วงที่วิกฤ ติ ขาลงเช่น สมมุติกรณีที่แ ย่ทีสุด มีเหตุการไม่ดี หน้าร้านคุณ หรือเกิดขึ้นกับที่ทำงานคุณวันนั้น แทนที่จะบ่นโอดครวญกับมัน

เ จ็ บ แ ค้ น เ จ็ บ ป ว ด กับมัน ซึ่งมันไม่ช่วยอะไรให้เราคิดถึงวันที่ฟ้าเปิด เตรียมตัว และจ้องโอกาสตลอดเวลา เช่น คนที่ทำงานประจำอยู่อย ากมีอาชีพใหม่ อย ากทำอ อ นไ ลน์มานานแล้ว แต่ที่ ผ่ า น มา

ไม่เคยมีเวลานี่เป็นโอกาสที่ดีมาก ที่คุณจะฝึกฝนมัน ฝึกตัดต่อ ฝึกเปิดเพจ หาความรู้การทำ Online หรือคนค้าขาย Offline ที่ผ่ า น มาไม่เคยมีเวลาฝึกทำOnline เลยเพราะขายดีจนยุ่งม าก นี่ก็เป็น

โอกาสที่ดีมาก ที่คุณจะเริ่มสร้าง ช่องทาง Online ของคุณซะทีคุณใช้เวลาช่วงนี้ เตรียมพร้อม ฝึกทุกอย่ าง ทำทุกอย่ าง ลงทุนแรงเข้าหาความรู้ลงทุนเงิ น หรือเวลาเรียนรู้ มันให้พร้อมกับ โอกาสที่กำลัง

จะเข้ามาพัฒนาตัวเอง และจ้องโอกาสอยู่เสมอ ท่องกับตัวเอง ไว้ตลอดว่า เมื่อวันนึงที่ฟ้าจะเปิดขึ้นมา ทุกอย่ างกลับมาดีอีกครั้ง วันนั้น เราจะพร้อมออกมารับโอกาสเป็นคนแรก มันมีกี่ครั้งแล้ว

ที่มีโอกาส แต่เราไม่ได้เหมาะสม ที่จะรับมัน มันมีกี่ครั้งแล้ว ที่วิกฤติมา แต่ต้องเป็นคนที่โชคร้ าย มันถึงเวลารึยังที่เราจะเป็น ที่โชคดีทุกสถานการณ์ ถ้าอย ากประสบความสำเร็จ ถ้าอย าก ผ่ า น ทุกวิกฤ ติไปได้

คุณต้องคิดแบบมด ในสถานการณ์ที่ดีที่สุด ให้เตรียมความพร้อม สำหรับสถานการณ์ที่อาจไม่คาดคิด ในช่วงที่สถานการณ์ที่แ ย่ที่สุด ให้เตรียมตัวเองพร้อมที่สุด สำหรับโอกาส ที่กำลังจะมาถึง

ขอขอบคุณที่มา khamsuk

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…