Home แนวคิดชีวิต (เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) กว่าจะเข้าใจชีวิต ตัวเราก็ผ่านมาครึ่งชีวิตแล้ว

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) กว่าจะเข้าใจชีวิต ตัวเราก็ผ่านมาครึ่งชีวิตแล้ว

7 second read
0
624
(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) กว่าจะเข้าใจชีวิต ตัวเราก็ผ่านมาครึ่งชีวิตแล้ว

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) กว่าจะเข้าใจชีวิต ตัวเราก็ ผ่ า น มาครึ่งชีวิตแล้ว

1 อ ย่ า อิจฉาใคร เพราะบินสูง แค่ไหน พอถึงเวลาเรา ก็ร่วงกันทุกคน

2 หัดมีความสุขกับ ตัวเองได้แล้ว เพราะไม่มีใครที่จะอยู่กับเรา ไปตลอด

3 ฝึก อ ภั ย และปล่อยวาง กับความ เ จ็ บ ป ว ด ไปทีละนิดเพื่อเพิ่ม

เวลาความสุข ของเราให้ มากขึ้น

4 ฝึกเข้าใจกับคำติ-ชม คำติ ก็ให้เฉยๆ คำชมก็ให้ ปล่อยวางติเพื่อก่อ

ก็เก็บมาพัฒนา ติเพื่อ ทำ ล า ย ก็ อ ย่ า เอามาใส่ใจ

5 ฝึกการเป็นผู้ให้ แบบไม่คาดหวัง จะได้กลับเพราะ

มันคือการ สร้างคุณค่าของ การได้เกิดมา

6 อ ย่ า ทำ ล า ย ความหวังใคร เพราะมันอาจเป็น

ความหวังสุดท้าย ที่เขาเหลืออยู่

7 ฝึกการพอใจ ไขว่คว้า แต่พอตัว อะไรเกินกำลัง

ก็ปล่อยไป มีแค่ไหนก็พอใจ แค่นั้น

8 อ ย่ า กลัวใครไม่รัก แต่จงเริ่มจาก การรักตัวเองก่อน

เพราะเสน่ห์ ของการรู้จัก รักตัวเองจะกระจาย สู่คนรอบข้าง

9 ทุกวันคือ การเปลี่ยนแปลงเสมอ อ ย่ า ยึด ติ ด กับอะไรเดิม ๆ

แม้ผม ข น ฟั น เรายังร่วงตามกาล เวลาจงเข้าใจ

และหัดมี ความสุขกับ ปัจจุบันได้แล้ว

ขอขอบคุณที่มา Junjaonews, chookde

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…