Home แนวคิดชีวิต (เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) คุณจงใช้ชีวิตให้เหมือนกับเป็ดว่ายน้ำ

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) คุณจงใช้ชีวิตให้เหมือนกับเป็ดว่ายน้ำ

13 second read
0
480
(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) คุณจงใช้ชีวิตให้เหมือนกับเป็ดว่ายน้ำ

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) คุณจงใช้ชีวิตให้เหมือนกับเป็ดว่ายน้ำ

เวลาเรานั่งมอง เป็ดจากตลิ่ง เราจะรู้สึกว่ามัน ตัวนิ่งมากๆ แต่ถ้าน้ำใส

ซักหน่อย และ เราสังเกตุดีๆ จะเห็นเลยว่า ภายใต้ความนิ่งนั้น

มันตีเท้าใต้น้ำ อยู่ตลอดเวลา ไม่มีหยุดพักชีวิต เราก็เช่นกัน

ไม่ว่าเราจะ เจองานหนักแค่ไหน งานยุ่งเท่าไหร่เราก็ต้อง

ประคับประคองตั วให้ลอยไปให้ได้ เปรียบเหมือนเป็ดที่ต้องตีเท้า

อยู่ใต้น้ำตลอด เวลาถึงแม้จะเ ห นื่ อ ยบ้าง ล้าบ้าง ก็หยุดไม่ได้

เพราะอาจจะจมลง ด้วยภาระ ห นี้ สิ นที่มี หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อ

คนในครอบครัวเรา ก็ควร รั ก ษ า ความสงบเสงี่ ยมภายนอกเอาไว้

ไม่ตีโพ ย ตีพายให้ใครเห็นถามว่า จะขอแสดงความอ่อนแอบ้างไม่ได้

หรือคำตอบคือ ทำได้นะ แต่ไม่จำเป็นต้อง ทำให้ทุกคน เห็นแค่ให้คนที่เรารัก

คนที่เราไว้ใจ คนในครอบครัวที่คอย ป ล อ บโยนเรา ก็พอแล้วแต่ที่สำคัญ

คือ ห้ ามหงๅยไ พ่ ให้คนอื่นดู จงทำงานหนักอย่ างเงียบๆ แล้วปล่อยให้ความสำเร็จพูดแทน

1 อ ย่ า เห็นการทักทายของ ใครเป็นสิ่งน่ารำคาญ คนที่ส่งข้อความ

ให้คุณเสมอ เพราะคุณยังอยู่ ในสายตาเขา

2 จงเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้บ้าง อ ย่ า  คิดแต่จะเป็น ผู้ได้อยู่ฝ่ายเดียว

ทางเดินของคุณจะ ยิ่งมายิ่งกว้างขวาง แบบนี้ยิ่ง เสริมบุญวาสนา

3 คนอื่นอาจลง แ ร ง มากกว่าคุณ แต่เป็นเพราะคุณไม่ได้ เห็นตอนที่เขาลงแร ง

4 สิ่งของฟุ่มเฟื อยบาง อ ย่ า ง นำความพอใจ มาสู่คุณเพียงครั้งครๅว

แต่มันเติมเต็ม ชีวิตคุณไม่ได้ ตลอดไปหรอก

5 อ ย่ า คิดว่ารับราชการแล้ว จะเหนือกว่าชาวบ้าน ถึงเวลา

เกษี ยณก็ต้อง เป็นชาวบ้าน เหมือนเดิม

6 หากคุณไม่ แก่งแ ย่ ง คุณจะมากด้วย มิตรสหายหาก

คุณมีกำลังจงช่วยคนอื่น ที่ลำบากกว่า แบบนี้เรียกว่า สร้างบ ารมี

7 อ ย่ า เอาแร ง กดดัน มาเป็นแร งขับ เคลื่อน ใช้ร่างกาย

จนเกินกำลัง กำไรแค่ไหนก็ ขาดทุน

8 อ ย่ า ใช้ร่างกาย มากเกินไป สุขภาพดี คือ ต้นทุน

ร่างกาย ไม่แข็งแร ง คุณจะใช้ชีวิต อ ย่ า ง มีความสุขได้ อ ย่ า ง ไร

9 อ ย่ า เห็น ชื่อเสียง และ ล าภ ย ศ เป็นสิ่งสำคัญ

หากไ ร้ซึ่ง ความดีงามยิ่งใหญ่ แค่ไหนก็ไม่น่านับถือ

ชีวิตคนเราเปลี่ยนไป ตามกาลเวลา จะสุขหรื อ ทุ ก ข์ ขึ้นอยู่กับตัวเรา

คนรอบข้าง และสิ่งรอบข้าง ถ้าทำชีวิตให้มี ความสุข เราก็สุข

ถ้าทำชีวิต ให้ ทุ ก ข์ เราก็ ทุ ก ข์ ด้วย

ขอขอบคุณที่มา b i t c o r e t e c h, fakhaikid

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…