Home แนวคิดชีวิต (เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) แค่คุณแผ่เมตตาชีวิตคุณจะดีขึ้น

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) แค่คุณแผ่เมตตาชีวิตคุณจะดีขึ้น

6 second read
0
814
(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) แค่คุณแผ่เมตตาชีวิตคุณจะดีขึ้น

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) แค่คุณแผ่เมตตาชีวิตคุณจะดีขึ้น

สิ่งที่หลายๆคนต่างใฝ่ฝัน คือการมีชีวิตที่ดี การมีชีวิตที่มีความสุข ปรารถนาในสิ่งใด ก็มีความต้องการกับในสิ่งนั้นๆ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ความสุขเกิดขึ้นได้ กับในชีวิตของคนเรา

และความทุ ก ข์ก็เกิดขึ้นได้ กับชีวิตของคนเราเหมือนกัน ความสุขความสมหวังความ ทุ ก ข์ ไม่ว่าจะมาในรูปแบบใด ก็ตาม แต่เชื่อได้เลยว่า ทุกๆคนนั้นจะต้องได้รับเต็มใจรับ

จะต้อง ผ่ า นในช่วงเวลานี้กันอยู่เสมอ การได้เรียนรู้และการได้ยอมรับ ในความเป็นไปของชีวิต ในสุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้น กับในชีวิตของเราไม่ใช่ในเรื่องของความสุข อ ย่ า ง เดียว

ให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจ และเมื่อใดที่ชีวิตของตัวคุณเอง นั้นได้อยู่ในช่วงเวลาที่มีความลำ บ า กมันจะเป็น กฎแห่งก ร ร มที่มีมาจะส่งผล จากการกระทำของ ตัวเราเองในปัจจุบัน

เมื่อได้ถึง ในช่วงเวลาผลก ร ร มที่ส่งผลไม่ดี กับตัวเราเองนั้น มักจะมีปัญหาต่างๆเข้ามาอะไร อะไรก็จะดูแย่ๆ ไปซะหมด จะมีอุปสรรคมีปัญหา เข้ามาในหลายๆทาง

ทั้งในเรื่องของการงาน การเงิน ก็ดูมีปัญหาอยู่ในช่วง ขาลงตลอดเวลา ปัญหาต่างๆที่เกิด ขึ้นนั้นมาจากก ร ร มเก่าที่ได้สะสมกันมา การเปลี่ยนชีวิต และการใช้ชีวิตให้ดีขึ้น

จะเป็นวิธีการสร้างบุญแบบง่ายๆ ด้วยการทำบุญทำความดี การแผ่เมตตา โดยเราจะเริ่มต้นด้วยการสร้าง บุญที่ดีให้กับตนเอง เพื่อเป็นการหนุนนำบุญหนุนนำด ว ง ช ะ ต า ให้ดียิ่งขึ้น

การทำบุญที่ไม่ต้องใช้เงิน เป็นการทำสมาธิ ให้มีความนิ่งสงบ การสมาทานศีล 5 การสวดมนต์ตอนเช้าก่อนนอน จากนั้นก็ให้ทำสมาธิต่อ ในการสวดมนต์ และการแผ่เมตตานั้น

จะเป็นการทำบุญแบบง่ายๆเลย ที่คนเราทุกคนนั้นจะสามารถทำการได้ในทุกๆวัน ทำได้ที่บ้ า น จะทำให้มีความสงบเกิดขึ้น มีความร่มเย็น มองโลกในแง่บวก สะสมความดี และความดี

ที่เราได้สร้างได้ทำขึ้น มานั้นก็จะ ติ ด ตัวไปอยู่ตลอด สะสมบุญสะสมความดี เพื่อที่จะทำให้ปัญหาต่างๆที่ ติ ด ขัด ที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้น เบาลงได้ การใช้ชีวิตของคุณก็จะราบรื่น

และดียิ่งขึ้นไปทั้ง ในวันนี้และวันข้างหน้า การสวดมนต์การแผ่เมตตา ให้กับตัวเองให้กับเจ้าก ร ร ม นายเ ว รที่เคยได้ไปสร้างก ร ร มกันมา เคยไปได้เ บี ย ด เ บี ย น กันมา

เพื่อที่จะขออโหสิ ก ร ร มไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดๆก็ตามแต่ ทั้งในเรื่องที่ตั้งใจและในเรื่องที่ไม่ได้ตั้งใจ การสร้างบุญการอุทิศบุญ แผ่เ ม ต ตาตัวเราเองนั้นสามารถทำได้อยู่ตลอดเวลา

บุญใหญ่หรือบุญน้อย หากตัวเราเองมีความตั้งใจทำด้วยความจริงใจมีจิตใจที่ดี จิตใจของเรานั้นจะ เกิดเป็นความสงบชีวิต จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ปัญหาต่างๆที่เข้ามา ก็จะดูเบาลงไป จะเหลือเอาไว้แต่ในสิ่งที่ดีเข้า

ขอขอบคุณที่มา postsod

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…