Home แนวคิดชีวิต (เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) ถ้าเขาไม่รักก็ควรปล่อยให้เค้าจากไป

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) ถ้าเขาไม่รักก็ควรปล่อยให้เค้าจากไป

6 second read
0
644
(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) ถ้าเขาไม่รักก็ควรปล่อยให้เค้าจากไป

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) ถ้าเขาไม่รักก็ควรปล่อยให้เค้าจากไป

ความรัก ที่ดีต้องเกิดขึ้นจาก คนสองคนที่คอยดูแล เอาใจใส่ ทะนุถนอมความรัก ซึ่งกันและกันแต่เมื่อถึ งวันหนึ่งความรักที่เคยหวาน ชื่นกลับกลายเป็นขมขื่น คนสองคนที่เคยมอบ ความรักให้กัน

แต่มีอีกคนที่แปรเปลี่ยน ปล่อยให้อีกคนต้องเดียวดาย และต้องใช้ความพย าย ามอย่ างเต็มที่ในการประคองความรักนี้ ไว้เพียงฝ่ายเดียว ในขณะที่อีกคนก ลับไม่สนใจ

แถมยังปฏิเสธความรัก ที่มอบให้ไปอีกด้วย เชื่อเถอะว่าเมื่อเกิด เหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้ว ความรัก จะถูกปิดตัวลง ซึ่งคุณต้องไม่ปล่อ ยให้ความความสัมพันธ์ แย่ๆแบบนั้น

มากัดกร่อนหัวใจตัวเอง ถึงเวลาคงต้องปล่อ ยมือคนที่เคยเดิน ร่วมทางกันมาไปซะ แม้ว่ามันอาจจะทำใจได้ลำบาก แต่เชื่อเถอ ะว่ามันดีกว่า การไปรั้งเค้าเอาไว้แน่ๆ ในเมื่อคนหมดใจ

ทำยังไงก็ไม่มีทาง เหมือนเดิมแน่นอนค่ะ เอาเวลาที่เหลือมาหาวิธี ให้ลืมเขา แล้วลองหันกลับมารักตัวเอง ให้มากขึ้นจะดีกว่าค่ะ ให้เวลากับความเศร้าจน พอแล้วหยุดเรารู้ดีค่ะ

ว่าเวลาที่ต้องเลิกรา กับคนที่รักเนี่ยมันทำใจได้ย าก และยิ่งคุณพย าย ามจะบังคับตัวเองไม่ให้ นึกถึงอีกฝ่ายมากเท่าไร คุณก็จะยิ่งคิด ถึงเขามากขึ้นไปอีกเท่านั้น เอาแบบนี้ค่ะ เมื่อคุณรู้สึกเศร้า

เสียใจก็ปล่อยให้ ตัวเอ งร้องไห้ออกมา อย่ าไปเก็บไว้ อย ากร้องไห้ก็ร้องซะให้พอ ร้องจนรู้สึกว่ามันมาก พอแล้ว เศร้ามาพอแล้ว แล้วจงหยุด ไม่แปลกหลอกค่ะ ว่าช่วงแรก

คุณอาจจ ะรู้สึกสับสน โกรธ รัก แ ค้ น น้อยใจ พย าบาท และเศร้า ในเวลาเดียวกั น เมื่อรู้สึกแบบนั้นก็ระบายออกมา ด้วยการร้องไห้มันจะดีขึ้น แน่นอนจา กนั้น รีบเช็ดน้ำตา

เดินหน้าหาสิ่งดีๆ เพื่อตัวเองต่อดีกว่าค่ะ ผู้หญิงร้องไห้ ไ ม่ใช่เรื่องน่าอายนะคะ แต่ถ้าร้องนานไป ตาบวมไม่สวย ไม่รู้ด้วยนะเออ รีบ เช็ดน้ำตา แล้วเดินหน้าค่ะ คิดถึงตัวเอง

ตอนที่มีความสุขเวลา ทุ ก ข์ ใจ หรือกำลังเศร้า ให้คุณลองนึกถึงช่วงเวลาที่มี ความสุขที่สุดดูนะคะ อย่ างเช่นช่วงเวลาที่เรา ยังเป็น เ ด็ ก
ได้วิ่งเล่น สนุกสนานกับเพื่อนๆ

หรือตอนที่เรียนอยู่ มัธยมแล้วได้เฮฮา ได้ทำกิจก ร ร มสนุกๆกับเพื่อนๆ ลองเอาเวลามา นั่งนึกถึงสิ่งดีๆ เห ล่านั้นจะดีกว่าไปนั่งนึกถึง คนที่ทำให้เรา ทุ ก ข์ และเศร้าใจเรียกเอา

ช่วงเวลาแห่ง ความสุขในช่วงนั้นกลับคืนมา คนเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้อง เลือกให้ตัวเองมี ความทุ  ก ข์ เสมอไปนะคะ อะไรที่คิดแล้วสุข ก็ให้คิดเลย วางเค้า วางความเศ ร้าลงซะแล้ว

เดินออกมา ความรักที่ดีต้องไม่ทำให้จิตใจเรา ทุ ก ข์ ทรมานค่ะ จำ ไว้! แน่นอนว่ามันอาจเป็นเรื่องปกติ ที่รักแล้วก็ย่อมต้องมี ทุ ก ข์ บ้าง แต่ขอ ให้ ทุ ก ข์แบบพอดีอย่ าถึงขั้นจะเป็นจะต า ย

เพราะความรักเลย ถ้าความรักค รั้งใดที่ทำให้เราเป็นแบบนั้น แปลว่ามันไม่ใช่แล้วล่ะค่ะ ตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองค วามเ จ็ บ ป ว ดจากการปล่อยมื อคนที่หมดรักเราแล้ว ให้เดินจากไปบางที

อาจกลายเป็นพลังผลักดัน ให้คุณได้ก้าวไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้นก็ได้ เอาแบ บนี้ค่ะลองตั้งเป้าหมายเอาไว้สักหนึ่งอย่ างก่อนว่าอย ากทำอะไรเช่น อย ากได้รถคันใหม่ อย ากเลื่อนตำแหน่งงาน

อย ากเรียนภาษาเพิ่ มเติม หรืออย ากไปเที่ยวต่างประเทศ กับครอบครัวในช่วงปลายปี เชื่อมั้ยคะว่าช่ว งเวลาที่คุณกำลังโสดนี่แหละ เป็นช่วงที่จะพัฒนาตัวเอง ไปให้ถึงเป้ าหมาย

ได้เร็วมากขึ้น มีเวลาทำตามความฝันได้มากขึ้น เอาเป็นว่าถือว่าเป็นโอกาสดีไปซะ อีกนะคะ อ่ะ เริ่ม ลองหันมาให้เวลา กับตัวเองดูบ้างช่วงเว ลาที่กำลังสับสน และวุ่นวายในหัวใจ

จากการจากไปของใครคนหนึ่ง ให้คิดแบบนี้ค่ะว่าในเมื่อเค้าคนนั้น ไม่ได้รู้สึกแบบเดีย วกับกับเราแล้ว เราจะทำอะไรได้มากไปก ว่าการ ปล่อย ลองนั่งทบทวนกับตัวเองดูนะคะ

ว่าอะไรคือสา เหตุที่แท้จริงของการ จบลงแบบนี้อะไรที่ทำให้คนสองคน ไปต่อกันไม่ได้ และเมื่อเราคิ ดแล้วว่าเราเป็นฝ่ายที่ทุ่มเท ความรักไปให้เค้าเยอะมากแต่ไม่ค่อ ยได้รับความรักกลับมา

จงเข้าใจเถอะค่ะว่า ปัญหาไม่ได้เกิดจากคุณ และยอมรับควา มจริงที่เกิดขึ้น จากนั้นก็เดินหน้าทำให้หัวใจ กับความคิดของคุณเป็น ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งหาก สถานการณ์เป็นแบบที่ว่า

คือคุณเป็นฝ่ายมอบรักให้ฝ่ายเดียว ไม่ตอนนี้ก็ต้องมีสักวัน ที่ต้องเลิกราค่ะ อย่ ามัวเสียเวลารั้งกันไว้เลย ทำกิ จวัตรที่เคยให้เป็น กิจวัตรใหม่ๆเชื่อมั้ยคะว่าการปรับ กิจวัตรที่เคยทำ

จะช่วยแ ก้ปัญหาการตอบสนอง ทางอารมณ์ที่ทำให้คุณ ทุ ก ข์ ใจลงได้รวมถึง การลองลำดับควา มสำคัญของสิ่งต่างๆ ในชีวิตดูใหม่ เช่น การสลับเอาพ่อแม่ พี่น้อง

คนในครอบครัว หรือเพื่ อน ขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่ง ในกิจวัตรใหม่ๆ และในที่สุดคนที่เดินจากคุณ ไปเค้าจะถูกลดลำดับ ลงไปเองโดยอัตโนมัติ พูดง่ายๆ ก็คือพฤติก ร ร มแ ละกิจวัตรใหม่ๆ

ที่คุณสร้างมันขึ้น มาจะทำให้ค่อยๆ ลืมคนๆ นั้นได้เอง และคุณต้องเชื่อ มั่นด้วยว่าวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่า เมื่อวานเพราะนั่นจะ เป็นอีกหนึ่งพลังที่จ ะขับเคลื่อนให้คุณมีแรงใจ

ปรับกิจวัตรไปเรื่อยๆ นั่นเอง เลิกเศร้าแล้วเริ่มเข้าสั งคมการอยู่คนเดียวจะทำให้ ความคิดของคุณ วนเวียนอยู่กับเรื่องของอี กฝ่ายมากขึ้น ลองลุกขึ้นมาแต่งตัวสวยๆ แล้วออกไป

พบปะเพื่อน ๆ หรือใช้เวลาอยู่กับคนใกล้ชิด เ ช่น คนในครอบครัวให้มากขึ้น เพราะเมื่ออยู่กับคนอื่นๆ บทสนทนา กับกิจก ร ร มของคนรอบข้าง จะเป็นตัวที่พาคุ ณออกจากห้วง ความคิดเหล่านั้น

ได้เองหรือใครอย ากลองเปลี่ยนมา เป็นการออกกำลังกายก็ดีนะคะ เพราะหาก ร่างกายได้หลั่ง ส า ร เอ็นโดรฟินออกมา ตอนออกกำลังจะทำ ให้จิตใจที่ห นักอึ้ง และอาการย้ำคิดย้ำ

ทำทุเลาเบา บางลงจนค่อยๆหา ยไปเอง แถมผลพลอยได้ก็คือ หุ่นที่ฟิตแอนด์เฟิร์มอีกด้วย คุณจะรู้สึกได้ชัดว่าช่ว งนี้ได้กลับมารู้สึกดีๆ กับตัวเองอีกครั้งและรักตัวเอง มากขึ้นค่อยๆ เปิดใจ

คุยกับใครสักคนที่รู้สึ ก OKเข้าใจค่ะว่าการตัดใจ และลบอีกฝ่ายได้อย่ างสนิท ใจนั้นต้องใช้ระยะเวลา ไม่ใช่วันหรือสองวันจะทำได้ แต่หากคุณลองเปิดใจ และได้พูดคุยกับใครสักคน

ที่รู้สึกว่าคุยแล้ วสบายใจ ก็ไม่ผิดหลอกค่ะ ที่จะเริ่มต้นใหม่อีกสักครั้ง แต่ขอเตือ นว่าต้องค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไปนะคะ อย่ ากดดันตัวเอง มากนักหรือคิดว่าจะต้ องรีบหาใครสักคน

มาแทนที่คนเดิม รอไปเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะเจอคนที่รู้สึกว่าน่าจะใ ช่จริงๆอย่ าคบหรือคุยกับใคร เพียงเพื่อคลายเหงา หรื อหาใครสักคน มาเพื่อแทนใคร แบบนั้น ไม่โอเคเลยค่ะ

ระหว่า งที่รอคนดีๆ เข้ามา ก็หากิจก ร ร มอะไรที่ชอบทำไปเรื่อยๆ หรือออกไปเจอเพื่อนๆไป สังสรรค์กับคนสนิทๆ ก่อนก็ได้ ไม่แน่คนที่ใช่อาจจะรออคุณยู่แถวๆ นั้นก็ได้น๊าตั้งจิตอธิษฐาน

และขออโหสิก ร ร ม เอาล่ะค่ะ มาถึงข้อสุดท้ายที่อย ากให้ทุกคนลองทำ กันดู เรามาตบท้ายด้วย การเอาหลักพระพุทธศาสนา มาใช้กันดีกว่าเริ่ มต้นเลยคือเราต้องยอมรับ ให้ได้ก่อนว่าการที่คนๆ

หนึ่งได้เดินเข้ามาเข้า มาทำให้ชีวิตเราแย่ทำให้เราต้อง ทุ ก ข์ ใจ ต้องโศกเศร้านั้น ส่วนหนึ่งอาจ เป็นเพราะทั้งเรา และคนๆ นั้นมีเ ว รก ร ร มผูกพันกันมาดังนั้น จงอย่ า ไปถือโทษโกรธเค้าเลย

ที่ทำให้เราเสียใจเลย อโหสิก ร ร มกันไปจะดีกว่าคิดเสียว่าคนเ ราถ้าไม่ใช่คู่กันจริงๆ โชค ช ะ ต า จะต้องพัดพาคนผู้นั้้ นออกไปจากชีวิตเรานั่นเอ ง คิดแบบนี้ได้รับรอง สบายใจค่ะเอาล่ะค่ะ

ก็ขอฝากข้อคิดเกี่ยวกับการ ปล่อย คนที่ไม่ได้รักเราแล้ว ให้เค้าได้เดินจากไป ไว้เท่า นี้ และพอพูดถึงเรื่องนี้เสร็จ เพลง เ จ็ บ แต่จบ ก็ดังเข้ามาในหูพอดีเลย ช่างเหมาะเจาะ

ได้ยินเนื้อหาของเพลง ท่อนที่ร้องว่า ถ้ามันจะ เ จ็ บ แล้วมันจะจบ ต้อง เ จ็ บ เท่าไรก็ยอม แต่ถ้าค่อยๆ เ จ็  บแล้วค่อยๆ ทรมาน ต่อไ ปอีกนานแสนนาน ฉันไม่ยอม เนื้อหาช่างเข้ากัน

กับเรื่องที่บอกไปซะจริงๆ เอาล่ะค่ะทุกคน ทุกสิ่งที่บอกไปแต่ละข้อนี้ มันเป็นสิ่งที่ต้องทำนะคะ และต้องทำอย่ างจริงจังด้วยคว ามตั้งใจเท่านั้น ที่จะทำให้ คุณลืมความ ทุ ก ข์

และความเศร้า จากคนรักที่ปล่อยมือกันไปได้อ ย ากหลุดพ้นจากความรักที่คอยทำร้ า ยเราก็ต้องทำสิ่งที่จะ ทำให้ทันหายไปค่ะ อย่ ามัว มานั่งอ่อนแออยู่เลย มันเสียเวลา

ถ้าเรายังจมกับ ความอ่อนแอ พรุ่งนี้ห รือวันไหนก็ตัดใจ และทำใจไม่ได้สักทีแน่ๆ ลองดูนะคะ อาจต้องใช้เวลา แต่ เชื่อค่ะว่า ทำได้

ขอขอบคุณที่มา staylifeth

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…