Home แนวคิดชีวิต (เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) คนที่เป็นคู่ชีวิตกันจริงๆ สุดท้ายจะโคจรมาพบกัน

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) คนที่เป็นคู่ชีวิตกันจริงๆ สุดท้ายจะโคจรมาพบกัน

6 second read
0
755
(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) คนที่เป็นคู่ชีวิตกันจริงๆ สุดท้ายจะโคจรมาพบกัน

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) คนที่เป็นคู่ชีวิตกันจริงๆ สุดท้ายจะโคจรมาพบกัน

เขาว่ากันว่า มีการกำหนดอีกครึ่ง หนึ่งของชีวิต หรือคนที่จะเข้ามาเติมเต็ม ชีวิตของเราไว้แล้ว ก่อนที่เราจะเกิดเสียอีก โดยคนๆ นั้นจะมีเพียง คนเดียวซึ่งก็คือคนที่จะมาเป็น คู่แท้ ของคุณนั่นเอง ถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่

จะคิดว่าเนื้อคู่นั้น คือคนที่เข้ากับเราได้ เป็นอย่ างดี อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุข โดยคู่แท้คนนั้น จะเป็นคนที่เข้ามาช่วยเติมเต็ม ชีวิตของคุณ แต่ อ ย่ า ง ไร ก็ตามถ้าเป็นเนื้อคู่กัน จริงลำดับต้นของจริง ไม่ต้องกลัวว่าจะ แคล้วคลาดกัน

ไม่อย ากเจอก็ต้องเจอ และนึกว่าจะไม่เจอกันอีกแล้ว ในชาตินี้ก็ต้องเจอ เพราะถ้าเป็นเนื้อคู่กันจริ งๆแล้วมีกร ร มดีบุญใหม่ มาช่วยเป็นปัจจัยตัวช่วยเสริม ช่วยเหลือผลักดัน เมื่อถึงเวลาแล้วมีทั้งบุญเก่าบุญใหม่ พร้อมไม่มี วิบ าก กร รมไม่ดี

มาคอยขัดขวางอีกเรียกว่า ทางสะดวกที่ต้องกลับมาเจอกัน ถ้าเป็น อ ย่ า ง นี้ ต่อให้อีกคนอยู่ขั้วโลกใต้ อีกคนอยู่ขั้วโลกเหนือบุญและก รร ม ก็ยังลิขิตพามาเจอกันได้ต่อให้ได้ แต่งงานมาแล้วเป็น สิบๆ ครั้งร้อยๆ ครั้ง

ในชาตินี้ก็ยังมีโอกา สได้กลับมาเจอมาครองคู่กัน อีกหลายคนคงเคยได้ยิน เรื่องรักข้ามขอบฟ้า หรือคนที่มาแต่งงานกันตอน แก่ เฒ่า วัย ช ราเรื่องทำนองนี้ เกิดขึ้นกันบ่อยๆ คงจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้าง คนที่เคยเป็นคู่รักกัน

ตอนหนุ่มสาวต่อมามีกร รมมาบังมีกร รมมาส่งผลต้องแยกกัน ทั้งๆ ที่ไม่อย ากจาก ต่างคนต่างไปพบคู่ใน ลำดับต่อไป และภายหลังตอนแ ก่ ก็กลับมาเจอกันอีกเมื่อ ก ร ร ม ไม่ดีที่มาบัง มาแยกให้จากกัน นั้นถูกชดใช้ หมด ก ร ร ม ไปแล้ว

จึงมาพบกัน กลายมาเป็นความรักแบบลมหวน ถ้าในเวลานี้มี โอกาสได้เจอเนื้อคู่ ที่ ผ่ า น เข้ามาบั่นทอนชีวิตคู่ นั้นคือวิบากก ร ร ม หรือผลก รร มที่ทั้งสองคนต้องชดใช้ที่ทำร่วมกันมา และฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเคยกระทำต่อกัน

ถ้ายังมีความรักต่อกัน ก็ขอให้อโหสิก ร ร มต่อกันเสี ย มีการกระทบกระทั่งกันหนักนิ ดเบาหน่อยก็ควรจะให้อ ภั ย ซึ่งกันและกัน หมั่นชวนกันไปทำบุญ มีชีวิตร่วมกัน ไปในทิศทางที่ดี ชวนกัน รั ก ษ า ศีล รั ก ษ า ธรรมให้มั่นคงอย่ าไป

ออกนอกลู่นอกทาง ลด ละ เลิก บ า ป ทั้งปวงช่วยกั นเตื อนสติห้า มปรามกันและกัน ความสุขก็จะม ากกว่า ทุ ก  ข์ กร รมที่มีต่อกัน จะได้ตามไม่ทันส่งผลไม่ได้ในชาตินี้ เพราะบุญพาหนีไปไกลเสี ย แล้ว ในชาติหน้า ถ้าอย ากจะได้มา

เจอเป็นคู่ครองกันอีกก็เร่ง สร้างบุญกุศลร่วมกัน และบุญเฉพาะตัว ก็อาจ จะนำพามาพบกันอีก ในทุกชาติภพได้ เพราะแรงของบุญเป็นผู้ นำพามาให้เจอกัน

ขอขอบคุณที่มา kid-si

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…