Home แนวคิดชีวิต (เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) ใช้ชีวิตแบบคนจน อาจทำให้คุณรวยขึ้น

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) ใช้ชีวิตแบบคนจน อาจทำให้คุณรวยขึ้น

12 second read
0
667
(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) ใช้ชีวิตแบบคนจน อาจทำให้คุณรวยขึ้น

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) ใช้ชีวิตแบบคนจน อาจทำให้คุณรวยขึ้น

1 ใช้ชีวิตแบบคนจน แล้วคุณจะไม่มีวันจน

เป็นคำพูดที่คนสมัยก่อน มักใช้สอนลูกหลาน คนสมัยก่อนจะประหยัด

อาจจะเพราะ เคย ผ่ า น ความลำบากมาก่อน แต่ ที่จริงก็ไม่น่าจะแบ่งว่า

เป็นคนสมัยก่อน หรือสมัยนี้ เพราะเป็นเรื่องของ ปัจเจกบุคคลมากกว่า

ผู้เขียนเชื่อว่าคนยุคใหม่ เองก็มีไม่น้อยที่รู้จักใช้เงิน แบ่งเงินเก็บออมไม่จำเป็นว่า

มีมากต้องใช้มากเพียง แต่ด้วยความที่โลกเรา อยู่ในยุคของทุนนิยมที่เน้น

เรื่องของการ บริโภคนิยมเป็นที่ตั้ง ผู้คนเชื่อว่าความสุขจะ เกิดขึ้นได้จากการใช้เงิน

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิน หรือเที่ยวก็เลยจัดกันเต็ม ไม่มีแล้วสำหรับคำว่า

ลำบากก่อนสบายทีหลัง เพราะ ต้องการสบาย ตั้งแต่วันนี้เลย ผู้คนในยุคนี้

มีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงิน เพื่อ ซื้ อ ค ว า ม สุ ข มากกว่าคนในอดีต

นี่เป็นความจริงที่ทุกคนรู้ดี เพียงแต่บางครั้ง เราต้องเหมือนหยุดคิด

หรือ มีเบรกตัวเองไว้บ้าง การไป อ่ า น เจอประโยค ที่เป็นข้อคิดหรือคติ

ทำให้เราหยุด หันมาทบทวน พฤติกร ร มของตัวเอง ว่ามีอะไรที่มากหรือน้อยเกินไป

แล้วก็ปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความ สมดุลมากขึ้น เหมือน อ ย่ า ง ที่

ชาวพุทธยึดเรื่อง การเดินทางสายกลาง น่าจะเป็นความสุขที่แท้จริง มากกว่า

2 บางคนที่ยังเรียกตัวเองว่า ไม่มี หรือ จน อาจจะเถียงว่า

ไม่ต้องใช้ชีวิต แบบจนก็ถูกบั ง คั บ ให้ต้องมีชีวิตแบบจน ๆ อยู่แล้วล่ะ

ถ้าความคิดเริ่มต้น ของคุณเป็นแบบนี้แสดงว่า คุณไม่รู้ถึงความหมายเบื้องลึก

เบื้องหลังของข้อความนี้ นำไปคิดและประยุกต์ ใช้ให้เหมาะสมกับชีวิต

มีบางคนบอกว่า เห็นคนเก็บขยะ เขา กิ น อ า ห า ร ถูก ๆ ใส่เสื้อผ้าเก่า ๆ

เขาก็ยังคงจนอยู่ ส่วนเจ้าของร้านทอง กิ น อ า ห า ร ในภัตตาคารใส่เสื้อ

ผ้าหรูราคาแพง ก็เห็นเขาก็ยังรวยอยู่ ถ้าคุณคิดแบบนี้ก็แสดงว่า ข้อความนี้

คงไม่มีประโยชน์อะไร ที่คุณจะเอาไปคิดต่อได้ ชีวิตคนเราจะแตกต่างกัน

ก็อยู่ที่ ทั ศ น ค ติ ในการมองชีวิต ที่แตกต่างนี้แหล่ะค่ะ การเปิดกว้างยอมรับฟัง

ความคิดเห็น ของผู้อื่นมี ทั ศ น ค ติ ใ น เ ชิ ง บ ว ก เท่านั้นที่จะ

ทำให้เราก้าวข้า มกำแพงที่มีอยู่ในใจ ของตัวเราเองได้

3 ใช้ชีวิตแบบจน แล้วคุณจะไม่มีวันจน

การใช้ชีวิตแบบ คนจนไม่ได้หมายถึง ให้เราต้องไปตกระกำลำบาก

กิน อ า ห า ร ราคาถูก ใส่เสื้อผ้าเก่า ๆ ขาด ๆ แต่หมายถึงเราต้องรู้จัก

เลือกกิน เลือกใช้ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่กินทิ้งกินขว้าง หรือมีข้าวของมากมาย

เกินความจำเป็น ยกตัวอย่ างง่าย ๆ เ ด็ ก ที่จนเขาไม่มีสิทธิ์เลือกอยู่แล้ว

จาน อ า ห า ร ที่วางตรงหน้าก็คือ สิ่งที่เขาต้องทาน แต่ เ ด็ ก สมัยใหม่บางคน

สั่ ง อ า ห า ร มาทาน ไม่หมดถึงเวลาก็จะ อ้อนสั่ง อ ย่ า ง อื่นใหม่

หาก อ ย า ก สอนลูกด้วยวิธีที่ถูกต้องก็คือ ต้องทานให้หมดเท่านั้ นถึงจะสั่งใหม่ได้

เราต้องรับผิดชอบกับ อ า ห า ร ที่เราสั่งมา เ ด็ ก ยุคใหม่หลายคน ที่นั่งกินข้าว

ร้ า น อ า ห า ร ตามสั่ง ไม่ได้มีเยอะมากค่ะ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ก็เหมือนกัน

มีเท่าที่จำเป็นก็พอ แต่บางคนกลับมีรองเท้า ตั้งหลายสิบคู่ในคราวเดียวกัน

มันดูจะเยอะเกินไป การอยู่ในสังคมบางครั้งเรา ก็จำเป็นต้องเห็นเพื่อนร่วมงาน

คือ คนร่วมสังคมที่มี ฐานะแตกต่างกัน เขาใช้ ข อ ง แ บ ร น ด์ เ น ม ราคาแพง

เราไม่จำเป็นต้อง ไขว่คว้าหาของเหล่านี้ มาเป็นเจ้าของให้ลำบาก เลือกที่จะเป็น

และใช้ชีวิในแบบ ของตัวเองที่เหมาะสม กับ ฐานะ และรายได้ของเราไม่สร้างหนี้

แล้วเราก็จะไม่มีวันจนจริง ๆ ค่ะ ถึงเราจะไม่ได้มีมาก เท่าคนอื่น แต่มั่นใจได้เลยว่า

เราจะไม่จนแน่ ๆการใช้ชีวิต แบบพอเพียง หรือ ในความหมายแบบจน ๆ นี่แหละ

ที่จะบ่มเพาะกลายเป็น นิสัยที่ติ ดตัวของเราไป เราจะไม่รู้สึกว่า ขาดอะไรแต่เมื่อไหร่

ที่เราได้อะไรมาเพิ่ม มันจะเป็นความรู้สึกที่ดีมาก ๆตรงกันข้าม ถ้าเราใช้ชีวิตเกิน ๆ

อยู่ตลอดถึงเวลา ที่เราต้องขาด มันจะเป็นความ รู้สึกที่ดีได้ อ ย่ า ง ไร

เปรียบเทียบง่าย ๆถ้าเรา กิ น อ า ห า ร ในห้างทุกมื้อ กับเลือกกิน 2-3 มื้อต่อสัปดาห์

มื้อไหนที่จะสร้างความสุข และความประทับใจให้เราได้มากกว่า กันแถมเงินยังเหลือ ติ ด กระเป๋า

มากกว่า อีกด้วยไม่จน กรอบก่อนสิ้นเดือนแน่ ถ้าวางแผนให้ดี ๆ นี่เป็นตัวอย่ างง่าย ๆ

4 ใครไม่เคยจนมาก่อน ก็คงย ากที่จะรู้ว่าความจนมันน่ากลัวขนาดไหน

และนี่เอง ที่เป็นที่มา ของสิ่งที่รุ่น พ่อ แม่ ปู่ ย่ า ต า ย า ย เรา พ ย า ย า ม สอนอยู่เสมอแม้ว่า

ปัจจุบันหลายคนจะต่อสู้ จนกลายมาเป็นคนร่ำรวยได้แล้วก็ตาม ให้ลูกหลานรู้จักประหยัด

ไม่ฟุ่มเฟือยเป็นพื้นฐานไว้ก่อน จากนั้นที่สำคัญ คือ ต้องรู้จักคิดเพื่อต่อยอด

สร้างความก้าวหน้า ขึ้นไปให้ได้ ถ้าเรารู้จักใช้ชีวิตแบบ คนจน ในความหมายที่ว่า

คือให้ใช้จ่ายน้อยกว่า ที่หามาได้ แบบนี้ไม่มีวันจน แน่ ๆ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ใช้เงิน

มากเกินกว่าที่หามาได้ เรียกว่าใช้เงินแบบคนรวย ทั้งที่ไม่ใช่คนรวย

คุณก็จะ อยู่แบบจน ๆ แบบนี้และไม่มีวันเป็น คนรวยกับเขาได้ แม้ว่าเราจะเป็นคนยุคใหม่

ที่หันไปทางไหน ก็มีแต่เรื่องของบริโภคนิยม แต่อย่ างไรก็ขอให้มีสติ รู้เท่าทันโลก

ที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปรู้ว่า ตัวเราเองกำลังทำอะไรอยู่ รู้ว่าเราอยู่ในฐานะไหน

รู้ว่าการใช้จ่ายของ เรามากหรือน้อยเกินจำเป็น ให้สิ่งนี้เป็นพื้นฐาน

ที่ติดตัวเราไปไม่ว่าจะที่ไหน ๆ ในทุก ๆ วัน เชื่อสิคะ ว่าคุณจะไม่มีวันจนค่ะ

ขอขอบคุณที่มา m o n e y h u b, chayend

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…