Home แนวคิดชีวิต เรื่องนี้เขียนได้ดีมากๆ ชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาของชีวิต

เรื่องนี้เขียนได้ดีมากๆ ชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาของชีวิต

6 second read
0
467
เรื่องนี้เขียนได้ดีมากๆ ชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาของชีวิต

เรื่องนี้เขียนได้ดีมากๆ ชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาของชีวิต

บางคนเรียน จบตอนอายุ 22 ปี แต่ต้องรออีก 2 ปีถึงจะหางานทำได้ขณะที่ บางคนเรียนไม่จบ แต่สร้างเส้นทางชีวิต เป็นนายตัวเอง เป็นนักธุรกิจที่ยอดเยี่ยมประสบ ความสำเร็จตั้งแต่อายุ 20แต่ต้องมาประสบอุ บั ติ เหตุจ บ ชี วิ ตลง

ในอายุ เพียงแค่ 25 ปี บางคนท้องก่อนแต่ง ขณะที่บางคนแต่งงานแล้ว แต่มีลูกไม่ได้ดาราดังบางคน วางมือ จากวงการบันเทิงต อนอายุ 35 ปี ขณะที่ดาราบางคนแจ้ง เกิดในวัย 5 0ปี บางครั้งเราก็ได้เหนว่า ผู้คนรอบตัว เราหลายๆคน

บางคนก็โดดเด่นขึ้น ก่อนหน้าเราบางคน ก็ประสบความสำเร็จ ทีหลังเราแต่ทุกคนกำลังวิ่ง ในเส้นทางของตัวเอง แข่งกับเวลาของตัวเอง อย่ าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใคร จนเราหมดกำลังใจและอย่ าได้ประเมินใคร ต่ำเกินไป หรือเผลอไปดูถูกใคร

เขาอาจกำลังทำงาน อย่ างหนัก ในเส้นทางของเขา และเราก็ควรทำแบบนั้น เช่นกันตั้งใจในเส้นทางของเราชีวิต ของแต่ละคนมีช่วงเวลาที่จะสำเร็จแตกต่างกัน เพียงแค่ต้องรอ คอยจังหวะเวลาที่จะแสดงผล ออกมาเท่านั้น

เปรียบเหมือนต้นไม้ น้อยใหญ่ทั้งหลาย บางคนเปรียบเหมือนถั่วเขียว ปลูกเดี๋ ย วเ ดี ย วโตเป็นถั่วงอกเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ได้ไวเก็บขายได้ เร็วแต่ ก็คงอยู่ได้ ไม่นานบางคน เปรียบเหมือนมะม่วง อาจใช้เวลานานหลายปี

เพื่อเติมโตและบ่มเพาะความสำเร็จ แต่เมื่อออก ด อ ก ออกผมแล้ว ยั่งยืนและย าวนานกว่า จำไว้ ไม่มีหรอกคำว่า ล้มเหลว มีแต่ยอมแพ้แล้ ว ล้มเลิกไปก่อนจงอย่ าเปรียบเทียบความล้มเหลว ของเรากับความสำเร็จของใคร

แค่บางจังหวะ ในชีวิตอย่ าคิดว่า จะเป็นแบบนี้ ตลอดไปทุกความสำเร็จ ของทุกคนมีช่วง เวลา ที่เหมาะสมของมันเสมอ ผมไม่กล้าพักเ พ ร า ะผมไม่มีเงินเก็บผมไม่กล้าพูดว่าเหนื่อยเ พ ร า ะผมยังไม่

ประสบความสำเร็จผมไม่กล้า ข ี้เกียจเ พ ร า ะคนที่เก่งกว่า ผมเขายังพย าย ามเลย ผมสามารถเลือกที่จะ ข ี้เกียจ ก็ได้แต่ผมจะไม่ทำ เ พ ร า ะต่อให้ผมเลือกที่จะสบายและ ข ี้เกียจ ทำงานในวันนี้ แต่ ในวันข้างหน้า ผมก็ต้องมาลำบาก

ทำงานอยู่ดี ถ้ายังไงก็ต้อง ทำอยู่แล้วก็ทำมันให้สำเร็จ ตั้งแต่วันนี้เลย อย่ าทำตามอำเภอใจ ต้องรู้จักที่จะจริงจัง เ พ ร า ะชีวิต ยิ่งพย าย ามจะยิ่งโชคดี ในโลกใบนี้ไม่มีการทำงานประเภทใด  ที่ไม่ลำบากไม่มีที่ใดที่ปราศจากความวุ่นวาย

ข องบุคคล ดังนั้น ความเข้มแข็งคือหนทางเดียวที่ผมเลือก คุณจะไม่อิจฉารายได้ หรือเ งินเดือนของคนอื่นเลย หากคุณรู้ว่าเขาฝึกฝนอย่ างหนักทุกวัน และลำบากแทบทุกคืนกว่าที่จะได้มาอยู่ในจุดนี้ และมีมากขนาดนี้ได้

ขอขอบคุณที่มา e-yhangwa

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…