Home แนวคิดชีวิต (เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) เลิกใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น แล้วชีวิตคุณจะมีความสุข

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) เลิกใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น แล้วชีวิตคุณจะมีความสุข

6 second read
0
2,134
(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) เลิกใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น แล้วชีวิตคุณจะมีความสุข

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) เลิกใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น แล้วชีวิตคุณจะมีความสุข

ของที่มีค่า หากอยู่กับคนที่ไม่รู้ค่า ของสิ่งนั้นก็อาจดูไร้คุณค่า  ลูกน้องบางคนมีคุณค่า

แต่เจ้านายไม่เห็นค่า ลูกน้องคนนั้นก็ดูไร้คุณค่า ภ ร ร ย า บางคนมีคุณค่า แต่สามีไม่เห็นค่า

ภ ร ร ย า คนนั้นก็ดูไร้คุณค่า หากเราเป็นคนที่มีคุณค่า แต่คนอื่นไม่เห็นค่า ก็ อ ย่ า เสียใจ

ขอให้ตระหนักรู้ว่าไม่ว่า จะมีใครเห็นค่าในตัวเราหรือไม่ แต่เรายังคงมี คุณค่าเท่าเดิม

จงภูมิใจในคุณค่าของตัวเอง และทำดีต่อไปเสมอ คนร้อยคนมองเรา ไม่เหมือนกันหรอก

อ ย่ า พ ย า ย า ม ใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น จนลืมว่า เราควรที่จะ มองตัวเองยังไง

ไม่มีใครจะมีเวลา มองดูเราได้นานๆหรอก สิ่งที่เขาแสดงออกเป็นเพียง ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น

สิ่งสำคัญคือ เราไม่ควรเอา ความสุขของตัวเอง ไปฝากไว้กับสายตา ของคนอื่น

ไม่มีใครที่จะ อยู่กับเราไปทั้งชีวิต มีแต่เราเท่านั้นที่จะอยู่ กับเราไปทั้งชีวิต

อ ย่ า ยึด ติ ด กับ สายตาของคน อ ย่ า สับสนกับ คำพูดของใครๆ

ชีวิตนี้เป็นของเรา สุขและ ทุ ก ข์ เราควร กำหนดเอง

ขอขอบคุณที่มา ข้อคิดกำลังใจ, kubkhao

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…