Home แนวคิดชีวิต (เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) วิธีแก้ปัญหาเมื่อมีรายจ่ายมากกว่ารายได้

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) วิธีแก้ปัญหาเมื่อมีรายจ่ายมากกว่ารายได้

12 second read
0
3,027
(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) วิธีแก้ปัญหาเมื่อมีรายจ่ายมากกว่ารายได้

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) วิธีแก้ปัญหาเมื่อมีรายจ่ายมากกว่ารายได้

หนึ่งในปัญหาโลก แ ต ก ของเรามนุษย์เงินเดือน ที่ทำให้หลายๆ คนนั้น ป ว ด หัว ป ว ด ใจไม่น้อยเลยทีเดียว และเชื่อว่าหลายๆ คนคงจะเคยผ่  า นสถานการณ์นี้กันมาแล้ว หรือบางคนนั้นอาจจะ กำลังประสบอยู่ก็ได้

ปัญหาที่ว่านั้นก็คือ ปัญหา รายจ่ายมาก กว่ารายรับ นั่นเอง ยิ่งในยุคนี้นั้นที่มี สิ่งล่อตาล่อใจอยู่มากมาย ที่พร้อมจะดึง เงินออกจากกระเป๋าเรา จนเกิดปัญหาที่ว่านี้ขึ้นมา ซึ่งหากว่ารายรับ และรายจ่ายไม่สมดุลกันอย่ างนี้

ย่อมเกิดปัญหาขึ้น อย่ างแน่นอนวันนี้จึงจะมาแนะนำ วิธีแก้ไขปัญหารายจ่ายมาก กว่ารายรับนี้กัน เพื่อช่วยให้พวกเราหลายๆ คนที่อาจจะประสบปัญหานี้อยู่ได้รู้ เพื่อเป็นไอเดียในการแก้ปัญหาครับ รายจ่ายมากกว่ารายรับ

จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง มีความเสี่ ย ง สูงที่เราจะเป็นหนี้จากการ ก ู้ ยื ม ไม่ว่าจะเป็นหนี้ใน ระ บ บ หรือหนี้ น อ ก ระบบ ต้องเดือดร้อนหาเงิน มาให้เพียงพอ ต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการหาร าย ได้เสริมหรือการหยิบยืม

สถานภาพทางการเงินย่ำแ ย่ จนอาจจะส่งผล ให้ประวัติการเงินของเราไม่ดี ซึ่งจะมีผลต่อการทำธุรกรร มกับทางธนาคารในอนาคตด้วย มีเงินไม่เพียงพอที่จะใช้จ่าย ในชีวิตประจำวัน อาจจะส่งผลให้ อ ด มื้อ กินมื้อ

ซึ่งนอกจากที่เรา หยิบยกมานี้ก็ยังมีสิ่งอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละคน แต่ถึงอย่ างไรนั้นการหลีกเลี่ ย ง ไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นกับตัวเราเอง ก็จะเป็นการดีที่สุดครับ แต่หากว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมาแล้ว

และกำลังมอง หาวิธีแก้ไขก็ ติ ด ต าม ในหัวข้อต่อๆ ไปได้เลยครับ รายจ่ายมากกว่ารายรับ เกิดขึ้นได้อย่ างไรบ้าง การที่รายจ่ายมากกว่า รายรับนั้น ส่วนใหญ่จะเกิดจากการใช้จ่าย แบบไม่มีการวางแผนของเราให้ดี

ซึ่งทำให้เรา ไม่รู้ว่าใช้จ่ายไปแล้วเท่าไหร่ และ มีเงินที่สามารถใช้ได้ เหลืออยู่อีกเท่าไหร่ รวมถึงไม่สามารถแยกรายจ่าย ที่จำเป็นและไม่จำเป็นออกจากกันได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงรูป แบบวิธีการใช้จ่ายอีกด้วยที่บางคน

นั้นเงินเดือนไม่มาก แต่ใช้จ่ายแบบคนที่มีเงินเดือนสูงๆ เพราะต้องการมีหน้ามีตา มากกว่าหรือเทียบเท่าผู้อื่น จึงเลือกใช้ของแพงๆ โดยที่ไม่สนใจว่ารายได้ของตัวเองนั้น จะเพียงพอให้ใช้จ่ายหรือไม่ ก็จะส่งผลให้

รายจ่ายสูงกว่ารายรับ หรืออาจจะเรียกสั้นๆ ได้ว่า ใช้จ่ายเกินตัว นั่นเองหากใครที่เคย เป็นแบบนี้จนเกิด ปัญหารายจ่ายมากกว่ารายรับ และอย ากแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งป้องกัน ไม่ให้เกิดขึ้นกับเราอีกก็สามารถ

ดูในหัวข้อต่อไปได้เลยครับ รายจ่ายมากกว่ารายรับ จะแก้ไขอย่ างไรได้บ้าง แยกให้ออกระหว่าง รายจ่ายจำเป็น และรายจ่ายไม่จำเป็น สิ่งแรก ที่เราควรจะใส่ใจก็คือ การแยกแยะรายจ่ายที่จำเป็น และไม่จำเป็นออกจากกัน

เพื่อที่เรานั้นจะได้รู้ว่าสาเหตุ ที่เรามีรายจ่ายเยอะกว่ารายรับ นั้นมาจากสาเหตุอะไรบ้าง ตัวอย่ างรายจ่ายจำเป็นก็เช่น ค่าน้ำค่าไฟ ค่าอาห าร ค่าเดินทางไปทำงาน เป็นต้น หรือเข้าใจง่ายๆก็คือ รายจ่ายที่เราต้องใช้

ในการดำเนินชีวิต ประจำวันนั่นเอง ส่วนรายจ่ายไม่จำเป็นก็เช่น ค่าเปลี่ยนมือถือ ใหม่ตามแฟชั่น เป็นต้น หรือรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ในการดำเนินชีวิตของเรา หากงดใช้จ่ายก็ไม่ส่งผลอะไรต่อชีวิต แต่อย่ าลืมว่าต้องแยก

ให้ชัดด้วยนะครับ ว่าจำเป็นจริงๆ หรือว่าเรานั้นคิดว่าจำเป็น เพราะส่วนนี้จะมีผลต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครับ ตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออก ขั้นต่อมาเมื่อเรารู้แล้วว่าอะไร คือรายจ่ายจำเป็น และไม่จำเป็น ก็ให้เราตัดในส่วน

ของค่าใช้จ่าย ที่ไม่จำเป็นออกทั้งหมด เพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของเราลงครับ หากมีหนี้ให้รีบจัดการ หากช่วงที่เรามีรายจ่ายมากกว่า รายรับนั้น ทำให้เราเป็นหนี้ ก็ขอแนะนำว่า หลังจากลดรายจ่าย ที่ไม่จำเป็นลงแล้ว

ก็ให้รีบวางแผน จัดการหนี้ที่มี อยู่ให้หมดไปโดยเร็ว เพราะยิ่งปล่อยไว้นานๆ ด อ ก เบี้ยก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นซึ่งไม่ส่งผลดี ต่อเราเลยหารายได้เสริมเพื่อเพิ่มรายรับ หนทางหนึ่งในการเพิ่ม รายรับของเราที่ดีมากๆ ก็คือ การหารายได้เสริมนั่นเอง

ไม่ว่าจะเป็นการทำ OT หรือ ว่าจะหารายได้เสริม จากการขายออนไลน์ หรือจากช่องทางอื่นๆ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ ดีทั้งนั้น อย่ างที่มีคนพูดกัน ไว้ว่าเรานั้นควรจะมีรายรับ มากกว่าหนึ่งทางนั่นเอง เปลี่ยนงานใหม่

หากว่าเรานั้นรู้สึก ว่างานที่ทำอยู่นั้น ให้ผลตอบแทนน้อยเกินไป เราก็สามารถที่จะ มองหางานใหม่ได้ เพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น แต่ทว่าข้อนี้เราควรพิจารณาให้ดีก่อนการ ตัดสินใจนะครับ เพราะอนาคตไม่มีอะไร

แน่นอนรวมถึง ปัญหาในที่ทำงานใหม่ด้วย เพราะในทุกที่ทำงานนั้นมีปัญหาเสมอ ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ก็ล้วนมีปัญหาด้วยกันทั้งนั้น ดังนั้น อ ย่ า ลืม ศึกษารายละเอียด ของบริษัทและงานใหม่ ให้ดีด้วยนะครับทางที่ดีนั้นไม่ว่า

เราจะเงินเดือนมาก หรือเงินเดือนน้อยก็ควรที่จะ รั ก ษ า สมดุลระหว่างรายรับ และรายจ่ายให้ดีอยู่เสมอ พย าย าม อ ย่ า ให้รายจ่ายสูงกว่ารายรับ เพื่อที่เรานั้นจะได้ไม่ต้องเดือดร้อน หรือลำบากเรื่องเงินครับ

ขอขอบคุณที่มา m o n e y g u r u, verrysmilejung.

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…