Home แนวคิดชีวิต (เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) ต้องรู้จักสอนลูกให้รู้จักความลำบาก ในวันที่ไม่มีพ่อแม่เขาจะได้อยู่ได้ด้วยตัวเอง

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) ต้องรู้จักสอนลูกให้รู้จักความลำบาก ในวันที่ไม่มีพ่อแม่เขาจะได้อยู่ได้ด้วยตัวเอง

9 second read
0
3,766
(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) ต้องรู้จักสอนลูกให้รู้จักความลำบาก ในวันที่ไม่มีพ่อแม่เขาจะได้อยู่ได้ด้วยตัวเอง

(เรื่องนี้เขียนได้ดีมาก) ต้องรู้จักสอนลูกให้รู้จักความลำบาก ในวันที่ไม่มีพ่อแม่เขาจะได้อยู่ได้ด้วยตัวเอง

อ ย่ า สอนลูกให้ อดทนแบบผิดๆ ใช่แล้วลูกต้องเข้มแข็ง ลูกต้องอดทน แต่ต้องเข้มแข็งและอดทน เพื่อที่จะลุกขึ้นยืนและ ฝ่ า ฟั น กับความ ทุ ก ข์ หรือสภาวะที่ ย า ก ลำบาก ที่มันมากเกินที่คนหนึ่งคน

จะทนรับไหว สิ่งแวดล้อมเป็นพิ ษ ในชีวิตคนเรา มีหลายๆรูปแบบ ถ้าลูกต้องอยู่ในที่แบบนั้น ตกอยู่สภาพแบบนั้น อ ย่ า สอนให้ลูกอดทน ที่จะอยู่กับมันวันข้างหน้า เขาอาจมีคนรัก ที่อาจเป็น

คนไม่ดี ขาดจิตสำนึก ขาดความรับผิดชอบ ทำร้ า ย ร่า งก า ยและจิตใจ ถ้าเราสอนลูกว่า จงอดทน จงเข้มแข็ง และอยู่ตรงนั้น ก็คงไม่ต่างกับการสอน ให้ลูกยืนอยู่ ท่ามกลาง ม ล พิ ษ ซึ่งมันน่าท รม า น

มันบั่ นท อ นชีวิตและจิตใจ ของลูกถ้าจะสอนให้ ลูกเรียนรู้การมีชีวิต สอนเรื่องความเข้มแข็ง ความอดทนให้มี ประโยชน์ต่อลูกจริงๆ ควรสอนให้ เ ด็ ก มีความพร้อมที่จะรับมือ เมื่อเจอกับสภาวะ

ที่ ย า ก และแ ย่ ว่าเค้าจะต้องอดทน และเข้มแข็งเพื่อที่จะลุกขึ้นมาให้ได้ แล้วก้าวออกมา อ ย่ า ง ผู้รอดพ้น ไม่ใช่ยืนหยัด เพื่อล้ม ต า ย อยู่ตรงนั้นเค้าควรที่จะมี ชีวิตอยู่ต่อไป มีจุดยืนที่ดีที่สุด

มีทางออกที่ดี และมั่ นค ง แข็งแรงพอ เพื่อออกมายืนในที่ๆ สามารถมองเห็นปัญหา ที่ ผ่ า น มาอย่ างเข้าใจ และแก้ปัญหา นั้นได้ในที่สุด ด้วยสติและปัญญาเรา ทุกคนก็รักลูกจริงๆ ทั้งนั้นแหละ แล้วอะไรที่ดีที่สุด

ที่เราต้องกา รมอบไว้ให้ลูก ให้เค้าไว้ บอกเค้าไว้ สอนเค้าไว้เถอะ ให้เค้ามีของวิ เ ศ ษไว้ในกระเป๋าหน้าท้อง อย่ างโดราเอมอน เดี๋ยววันนึง เค้าจะเลือกหยิบมัน ออกมาใช้เองเลี้ยงให้อยู่รอด เพราะคนเราไม่ใช่ต้นไม้

ที่หยั่งรากใน ดินเสียแล้วจะ ย้ า ย ไปปลูกที่อื่นได้ ย า ก ถ้าชีวิตเจอ สิ่งแวดล้อมที่เป็น พิ ษ ลูกต้องเข้มแข็ง แล้วออกมาจากตรงนั้น อ ย่ า ง ปลอด ภั ย นี่คือหัวใจ ที่เข้มแข็ง อ ย่ า ง แท้จริง

ขอขอบคุณที่มา l i e k r, verrysmilejung

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…