Home แนวคิดชีวิต เรื่องนี้เขียนได้ดีมากๆ ใครทำดีไม่ขึ้นต้องลองอ่านเรื่องนี้

เรื่องนี้เขียนได้ดีมากๆ ใครทำดีไม่ขึ้นต้องลองอ่านเรื่องนี้

6 second read
0
618
เรื่องนี้เขียนได้ดีมากๆ ใครทำดีไม่ขึ้นต้องลองอ่านเรื่องนี้

เรื่องนี้เขียนได้ดีมากๆ ใครทำดีไม่ขึ้นต้องลองอ่านเรื่องนี้

ทำคุณคนไม่ขึ้น เป็นคำทักทายที่หมอดูชอบใช้ ในยุคสมัยนี้เราเกือบทุกคนต้องยอมรับว่าเป็น อ ย่ า ง นั้น น้ำใจของคนเปลี่ยนไป และมักตีความหมายของความดีว่าเป็นความโ ง่และอ่อนแอ

หากใครดีด้วยแสดงว่า เขายอมเสียเปรียบเรา ไม่ต้องเกรงใจเขา ยิ่งเป็นคนดีมากๆ แสดงว่าเราจะทำ อ ย่ า ง ไรก็ได้ ตัว อ ย่ า ง ที่เห็นกันบ่อยๆเมื่อเวลาเดือดร้อน จะวิ่งหาคนช่วยเหลือ หากเป็นเรื่องเงินทอง

จะขอหยิบยืมอ้างเหตุผลมากมาย ดูน่าเวทนาพร้อมบอกย้ำว่าบุญคุณนี้จะไม่ลืม แต่พอได้สมใจไม่นานเขาและเธอเดินหนีหน้า ไม่ยอมพบปะด้วย ที่เคยไปมาหาสู่ก็จะหายไป หรือ ร้ า ย กว่านั้น

เมื่อเจอกันกลับว่ากล่าวให้ เ จ็ บ ใจ หรือแกล้งโกรธเคือง พาลหาเรื่องทำไมผู้คนโดยมากจึงเป็น อ ย่ า ง นั้น คำตอบที่ได้รับคือเขาเหล่านั้น มีความเห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้ง ไม่ยึดมั่นในความดี

เราจึงเจอคนที่ทำคุณ ไม่ขึ้นเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด และเท่าที่เฝ้ามองผู้คนเหล่านั้น ในที่สุดชีวิตตกต่ำเกือบทุกคน ซึ่งดูน่าเวทนา และแย่กว่าเดิมมาก สำหรับคนที่รู้จักคุณคน ตอบแทนความดีด้วยความดี  มีความกตัญญูรู้คุณ

คนมักมีชีวิต ที่รุ่งเรืองเติมโตมีความสุข หรือ อ ย่ า ง น้อยก็ไม่แย่ไปกว่าเดิมด้วยคุณธรรมนั้นคุ้มครอง ผู้ประพฤติดีย่อมเป็นที่รักของคนทั่วไป ในกฎแห่ง ก ร ร ม การไม่รู้คุณคนนั้นถือเป็น ก ร ร ม ที่ค่อนข้างหนัก

ยิ่งว่าร้ า ยทำร้ า ยผู้มีบุญคุณกับตนผมของก ร ร มสนองตอบ รุ น แ ร ง มาก เคยเห็นมามากมายบางคนเส้น เ ลื อ ดใน ส ม อ ง แตกต า ย ด้วยตรอมใจว่าทำงานอะไรก็ไม่เคยประสบผลสำเร็จทั้งที่เป็นคนเก่งมากด้วยความรู้ หรือบางคน

ที่ร่ำรวยมากมาย แต่เมื่อก ร ร มตามมาถึงกลับกลายเป็นคนย ากไร้ ไม่มีแม้แต่บ้านที่อาศัย ไร้ญาติขาดมิตร ต้องเร่ร่อนเมื่อย ามแก่เฒ่า ดังนั้นเราอย่ าเป็นคนที่ทำคุณไม่ขึ้น เรามาตอบแทนความดีด้วยความดีเถิด ชื่นใจ สุขใจ ทั้งผู้ให้และผู้รับ

ขอขอบคุณที่มา dek-d, wansukth

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…