Home แนวคิดชีวิต (เรื่องที่คุณควรรู้) ประโยชน์ของการจดทะเบียนสมรส

(เรื่องที่คุณควรรู้) ประโยชน์ของการจดทะเบียนสมรส

6 second read
0
1,178
(เรื่องที่คุณควรรู้) ประโยชน์ของการจดทะเบียนสมรส

(เรื่องที่คุณควรรู้) ประโยชน์ของการจดทะเบียนสมรส

ทะเบียนสมรสเป็นเอกส ารทางกฎหมายเพื่อยืนยัน สถานะการสมรส

ของบุคคลสองคน ให้มีสถานะเป็นสามี ภรรย า หรือคู่ชีวิต ให้เป็นไป

ตามหลักกฎหมาย ในวันนี้เรามีเคล็ดลับความรู้ดี ๆ ที่จะมาฝากทุ กท่าน

อีกเช่นเคย ในวันนี้เรามีข้อดีของทะเบียนสมรสมาให้กับทุ กท่านดูว่ามัน

มีประโยชน์อย่ างไร มีข้อดีมากเพียงใด ถ้าอ่ านจบแล้ว

หลายคน คงอย ากไปจดกัน อย่ างแน่นอน

ประโยชน์ของทะเบียนสมรส

1 เป็นการแสดง ให้เห็นว่า คุณสามีและภรรย า ต้องดูแลกันและกัน ช่วยกันทำมาหากิน

2 ทำให้ภรรย าที่เป็นชาวต่างชาติ สามารถขอสิทธิ์ใช้สัญชาติ ไ ท ย ได้ตามสามี

3 ทำให้สามี หรือภรรย าได้รับมรดก ของคู่สมรส เมื่ออีกฝ่ายหนึ่ งต า ย จากไป

4 ทำให้ภรรย าเลือ กว่าจะใช้หรือไม่ใช้ นามสกุลของ สามีก็ได้

5 ทำให้สามีและภรรย า มีส่วนร่วมกันใน การจัดการสินสมรส

6 ทำให้สามี หรือภรรย า มีสิทธิ์รับเ งินเมื่อ อีกฝ่ายหนึ่งต ายในหน้าที่

7 ทำให้ลูกที่เกิดมานั้ นเป็นลูกที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย

8 ทำให้สามีหรือภรรย า เรียกร้องค่าเ สียหายจากคนที่ทำให้ อีกฝ่ายหนึ่ง เ สี ย ชี วิ ต

9 ทำให้สามีหรือภรรย า เรียกร้องค่าเ สียหายจากที่อีกฝ่าย หนึ่งมีชู้ได้

10 ทำให้ ลดหย่อนภาษีได้ แหม่ ๆ ชอบกันเลย ใช่ไหมคะข้อนี้

ซึ่งทะเบียนสมรสนี้ ก็จะมีอายุการใช้งานไปถึง ตอนที่คู่สามีและภรรย า หย่ าร้างกัน

เพื่อใช้ในการหาข้อต กลง เมื่อมีการหย่ ากัน เช่น การแบ่งสินสมรส ค่าเลี้ยงดูสิทธิ์

การดูแลบุตร ฯลฯ หลายคน ก็เกิดข้อสงสัยอีก ใช่ไหมละคะว่า แล้วจดทะเบียนสมรสซ้อน

มันมีผลอะไรยังไง วันนี้เราก็มีมาบอกกันด้วยนะ ซ้อนนั้นผิดกฎหมาย ซึ่งถ้ามีการ

จดทะเบียนครั้งที่ 2 หรือมีการจดทะเบียนซ้อนนั้น เราจะถือว่าการจดทะเบียนนั้น

เป็นโมฆะ ยกเว้นครั้งแรกจะ ได้มีการหย่ าร้างที่สบูรณ์ แล้วนั่นเอง

ขอขอบคุณที่มา sit-smiling, taksin289

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…